Free Energy | searching for free energy and discussing free energy

News announcements and other topics => News => Topic started by: maurilappi on September 19, 2014, 09:44:48 PM

Title: * Good video set.
Post by: maurilappi on September 19, 2014, 09:44:48 PM
This good summary of the excellent videos.

Esittelyssä englanninkielellä Arto Lauri http://www.youtube.com/watch?v=36VrXtAS2uE&feature=related

***A theory of Fukushima ( SUPER SENSORED!)*** http://www.youtube.com/watch?v=fMxOdBZESrY&feature=related

**Beettasoihtuvideo KLASSIK!**
http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY

Vesan englantilainen ionicatheri: http://www.youtube.com/user/Styrgefilmi?feature=chclk#p/u/32/JidtgPWcMzc
-------------
Arto Lauri 70. 37 Danger

https://www.youtube.com/watch?v=o6s4iR8kDOw
-----------------

Arto Lauri 69. SL-1 SL-2

https://www.youtube.com/watch?v=ntwc69UkTqU
-----------

Arto Lauri 68. The FISSIO

https://www.youtube.com/watch?v=M2E8OG5EbO8
---------------


Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on September 25, 2014, 02:08:20 PM

Arto Lauri 72. Spallaatio FUEL

https://www.youtube.com/watch?v=uVZ6ngpsp-U
-------------------

Arto Lauri 71 Tectonic III

https://www.youtube.com/watch?v=ZicqfhNcnaI
------------

Helsinki Pu-239 to the district heating
hesaPu hesaPu hesaPu hesaPu

I guess you heard in the morning, 03/04/2014 that NASA stopped co-operating in the direction of Russia. Finland wants now, once again, a few Russians left the nuclear power plant projects "heat Loviisa- Helsinki" lines. International IAEA nuclear safety law strictly forbids the deadly tritium heating of water use. But Russia has indeed kill the radioactive heating of water by large ethnic minorities of city 70-90 centuries along Siberia.

  And it is these experiences Koivisto / Mitterand- agreement in 1986 recommends that Finland now. Also, just to Karelia nuclear heat radiation sterilization of the population was made en masse. Until I remember 7 of 800 <warm-up for 3 years started to drool! And the thing was buried in silence! In addition, the entire Baltic Sea is the IAEA's Nuclear Safety prohibited by the law hiker mussel invasion because of the danger of all ydinhankkeilta. Hectares smashed from mussel reefs close the nuclear power plant cooling and burst mode for 30 seconds without cooling,! ..

Well, this morning, YLE then freshly told that at business leaders wants to Helsinki than even a partner a new nuclear power plant project in the so-called. "replace" district heating plants. And what's to prevent any of this when netitkin is the SA Army, Tampere Air Force cyber soldiers hirtto already a string! Piankos it now kick-fifth and a sixth tens of billions of more expensive reactors stores. When Fortum begins to be our last company. That money is not even in theory, is to be destroyed in an unprofitable since 2008 in negative energy core killer projects. And this Finnish sheep flock qualify for just about anytime! As long as it has a lot ILLEGAL plutonium black business with them! ..

So Finland is going to break in practice most of the ydinvoimahankkeissaan! The idea is, as Fortum's the boss Ball was summed up. "Break the nearly ALL of the USA as defined by the international IAEA nuclear safety laws. Exactly precisely the Russian villin- license allows! Finland intends, therefore, to bury the SIZE of Uusimaa our ONLY really significant uranium deposits up! Alan: Now that is certainly 5-times more energy-negative orebody. but fuck that thought for. a million people but forced migration and uranium hell out of it.

TVO's Chief Executive Officer, acquaintance, Pertti Simola. Also said to me that unless this is done fairly soon closed uranium in trouble all across the European nuclear power plants, uranium mines when there is no longer the rest of Europe as a whole is not! The project includes 3000ha in size and 3000MW Porvoo Askolan isotope facility. By the insanely GREAT energy due to the negativity needs a minimum of now, all of the planned 6 rektor electricity! In fact, 3 times to be secured isotope refinery, electricity demand is incredible 9pcs class 1000mw <energies of the reactor ALL! But, as we heard in the morning already.

USA to stab 70% of the world's uranium fuels NOW even Europe is transforming Russia into total blockade. And to replace, what else than Finnish uranium processing capacities! Finland 1986 agreement made ​​at the same time the whole of European nuclear waste and Pu 239 weapon reprocessing, above all, STORAGE "Moka"! And all of this is, of course, the Finns suicidal mind. As long as the little atom and gentlemen poliisipaskalakit the army, relying on "induce!" NATO membership is 100% created by the USA forced all of this plutonium SE for goofing around. Therefore, the present situation in Russia now, the extreme emphasis on corruption in Finland announcement about this.
_____________________________________

Arto Lauri 72. Spallaatio FUEL

https://www.youtube.com/watch?v=uVZ6ngpsp-U
-------------------

Arto Lauri 71. Tectonic III

https://www.youtube.com/watch?v=ZicqfhNcnaI
------------

Helsinki Pu-239 kaukolämpöön
hesaPu hesaPu hesaPu hesaPu

Kai kuulit aamulla, 03.04.2014  että NASA lopetti yhteistyön myös Venäjän suuntaan. Suomi haluaa nyt jälleen kerran muutamia venäläisiä jättiydinvoimalahankkeitaan "lämmittämään Loviisa- Helsinki" linjoille. Kansainvälinen IAEA ydinturvalaki KIELTÄÄ ANKARASTI tappavan tritium kaukolämpö veden käytön. Mutta Venäjä on tosiaan tappaa radioaktiivisilla kaukolämpövesillään suuriakin etnisten vähemmistöjensä kaupunkiväestöjä 70-90 luvuilla pitkin Siperiaa.

 Ja juuri näitä kokemuksia Koivisto/ Mitterand- sopimus 1986 suosittaakin Suomeen nyt. Myös ihan Karjalassakin ydinlämmöllä tehtiin väestön säteily sterilisaatio massoittain.  Kunnes muistaakseni 7 800< lämmittelijää jo 3 vuodessa alkoi kuola! Ja asia haudattiin hiljaisuudessa! Lisäksi KOKO Itämeri on IAEA:n ydinturvalain mukaan KIELLETTY vaeltaja simpukka invaasion vaaran takia kaikilta ydinhankkeilta.  Hehtaarien irtoilevat simpukka riutat sulkevat jäähdytyksen ja ydinvoimala räjähtää tilassa 30 sekunnissa ilman jäähdytyksiä!..

No tänä aamuna YLE sitten raikkaasti kertoikin, että Helsingin yritysjohtajat haluaa Helsinkiin pariakin uutta ydinvoimalahankettaan ns. "korvaamaan" kaukolämpö laitoksia. Ja mikäs tässä estääkään, kun netitkin On SA- armeijan, Tampereen ilmavoimien kyber sotilaiden hirtto narussa jo! Piankos sitä nyt polkaistaan viides ja kuudeskin kymppimiljardeja kalliimpien reaktorien kaupat. Kun Fortum alkaa olla maamme viimeinen yhtiö. Jolla rahaa vielä edes teoriassa on tuhottavaksi kannattamattomissa vuodesta 2008 energia negatiivisissa ydin tappaja hankkeissa. Ja tämä Suomen lammas katras kelpuuttaa ihan mitä TAHANSAA! Kunhan siinä on paljon LAITONTA plutoniumin mustaa bisnestä mukanaan!..

Eli Suomi aikoo rikkoa käytännössä suurinta osaa ydinvoimahankkeissaan! Ideana onkin, Kuten Fortumin pomo Kuula sen kiteytti." Rikkoa liki KAIKKIA USA määrittelemiä  kansainvälisiä IAEA ydinturvalakeja. Juuri nimenomaan Venäjän villin- lisenssin avulla!  Suomi aikoo siis kaivattaa KOKO  Uudenmaan maamme AINOAT oikeasti merkittävät uraanivarannot ylös! Tuokin on toki 5-kertaa energianegatiivinen malmio. mutta paskat siitä tuumivat. Miljoona ihmistä vaan pakkomuuttoon ja uraanihelvetti irti.

TVO:n pääjohtaja, tuttuni Pertti Simola. Sanoi myös suoraan mulle, että jollei tätä tehdä varsin pian suljetaan uraanipulassa kaikki koko Euroopan ydinvoimalat, uraanikaivoksia kun ei koko Euroopassa enää muualla ole! Hankkeen kuuluu 3000ha kokoinen ja 3000MW Porvoo- Askolan isotooppi laitos. Jonka JÄRJETTÖMÄN ISON energia negatiivisuuden takia tarvitsee minimissään kaikkien nyt suunnitteilla olevan 6 rektorin sähköt! Itse asiassa 3- kertaisesti varmistettavan isotooppi jalostamon sähkön tarve ON uskomattomat 9kpl luokkaa 1000MW< reaktorin K A I K K I  energiat! Mutta kuten kuulimme aamulla jo.

USA pistämässä 70% maailman uraanipolttoaineet NYT Eurooppaankin jalostavan Venäjän totaaliseen saartoon. Ja tilalle, mitäs muutakaan kuin Suomen uraanin jalostuksen kapasiteetit! Suomesta 1986 sopimus teki samalla MYÖS koko Euroopan ydinjätteen ja Pu- 239 ase jälleen käsittelyn, ennen kaikkea myös VARASTOINNIN "Mokan"! Ja tämä kaikki ON tietysti itsetuhoisten  suomalaisten mieleen. Kunhan vähän atomiherrat ja poliisipaskalakit armeijaan turvautuen "suostuttelevat!" NATO jäsenyys on USA luoma 100% pakko kaikelle tälle plutonium- SE sekoiluille. Siksi tätä Venäjän tilannetta nyt äärimmilleen korostetaan Suomen korruptio tiedotuksissa.
-----------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on October 01, 2014, 12:10:55 PM
_________________________________

Arto Lauri 73 NATO II

https://www.youtube.com/watch?v=2GyCiylBEKA
--------------

Arto Lauri 72 Spallaatio FUEL

U https://www.youtube.com/watch?v=uVZ6ngpsp
-------------------
Tristan da Chunchi
Pu-239 Pu-239 pu239

02.09.2014, TL wrote:
Moro Arto!

Link to this island

Main Page
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/index.html

pictures of themselves on the island + page at the end of the history of a past era
http://www.thelivingmoon.com/45jack_...on_Island.html
the video is just this island which you sent me here to the ice from melting

Do not lose this site, it is the answer to many of the questions that we have etsineeet online.

There you will find a DARPA and biojutut and everything of interest to the Nordic countries where we are engaged in self-
with the new technology (this is indeed the matrix) how long we have become ripped off all of this
what is already being used around us

Think of Arto if this robot technology is abused to whom the power to move and what these gentlemen
causes here on the planet if it is a little bit psychopath types of this technology behind the ???

Another thing yet (test case)
superdarn radar network, and you Google it you'll see how the images here around us are made of these
radiation anteeniryhmiä kasaaan

I forgot this yet. At the end of mm. picture of what the Alaskan HAARP is actually able to 1000mw in the ionosphere up.
http://tatoott1009.wordpress.com/tag...dio-frequency/

Of belonging again!

* It's amazing all this material! So the British Bullshit is this Tristan da Chunchi, Ascalon the SAR and occupied the Falkland saarillaan the Yankees with a steely decided to melt the glaciers in the Antarctic. Europe vacuuming reactors ionisaatiopilvien ION bombing. In order to get a backhoe to dig uranium reserves in Antarctica? Not my goodness !. .

* Is the market no longer make any sense? Well this was recorded on video 8 million km2, the size of the South Atlantic, described in glowing radiant vortex is now proven controlled by these very American / British Isles!

This world's first video of Tristan da Chunchi off:
https://www.youtube.com/watch?v=isG6V7RcF7E
---

What's in the past already got to know in our own tests have now proved greater than before.

These glaciers melted below the Youtube video to show what the weather conversion stations. The process is very very simple.

, The sound that breaks the ice bonds. As everyone knows each object and material has its own
vibration frequency. Heating of the ice would be far too expensive.

Hydro-acoustic when this process has gone far enough poles is no longer in ice and super-Cap
able to mine more uranium from the weapons and oil at the same time charge a fee for us to collect the money, and the inhalation of mining into the trap of raising our taxes in. We still have not seen anywhere near the amount of taxes actually can and will be raised.

Winter is missing when the super hydro-acoustic resonance rage, and melt the poles. Mother Nature strikes back super storms and earthquakes. At the poles is a simple double-minus-leveling - effect. When the poles of a huge ice formed minus the buffer is removed we do not have anything to tie the space storms arrive to our planet energy flows. Energy flows flowing to the rear and causing quakes when charged minerals start to repel each other.
--------------

_________________________________

Arto Lauri 73. NATO II

https://www.youtube.com/watch?v=2GyCiylBEKA
--------------

Arto Lauri 72. Spallaatio FUEL

https://www.youtube.com/watch?v=uVZ6ngpsp-U
-------------------
Tristan da Chuncha
pu-239 pu-239 pu239

9.2.2014, TL kirjoitti:
Moro Arto!

Linkki tähän saareen

pääsivu
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/index.html

kuvia itse saarelta +sivun lopussa historiaa menneeltä ajoilta
http://www.thelivingmoon.com/45jack_...on_Island.html
siinä videossa on juuri tämä saari minkä minulle lähetit tästä jään sulatuksesta

Älä kadota tätä sivustoa siinä on vastaus moniin kysymyksiin joita me olemme etsineeet netistä.

Sieltä löytää darpa sekä biojutut ja kaikkea kiinnostavaa pohjoismaista missä itse olemme mukana
uuden tekniikan kanssa (tämä on todellakin matrix ) kuinka kauan olemme tulleet huijatuksi tästä kaikesta
mitä jo käytetään meidän ympärillä

Ajattele Arto jos tämä robottitekniikka käytetään väärin niin kenelle siirtyy valta ja mitä nämä herrat
saa aikaan täällä planeetalla jos on hieman psykopaatti tyyppejä tämän tekniikan takana???

Toinen juttu vielä (testaa näin)
superdarn radar network ja googlaa se kuvina niin huomaat miten täällä meidän ympärillä tehdään näitä
säteily anteeniryhmiä kasaaan

Unohdin vielä tämän. Lopussa mm. kuva siitä mihin Alaskan 1000MW HAARP todella pystyy ionosfäärissä asti.
http://tatoott1009.wordpress.com/tag...dio-frequency/

Kuulumisiin taas!

* Mieletöntä materiaalia tämä kaikki! Siis Brittipaskat on tällä Tristan da Chuncha, Ascalon sarilla ja miehittämillään Falklandien saarillaan jenkkien kanssa kylmästi päättäneet sulattaa Antarktiksen jäätiköt. Euroopasta imuroimillaan reaktorien ionisaatiopilvien IONI-pommituksillaan. Jotta saavat kaivurinsa kaivamaan Antarktiksen uraanivarannot? Ei herranen aikA!. .

* Onko noilla enää mitään järkeä? No tämä videoitu 8 miljoonan km2 kokoinen Etelä- Atlantilla kuvattu hehkuva säteilypyörre nyt TODISTETUSTI ohjataan juuri näistä USA/ brittien saarilta!

Tässä maailman ensimmäinen videokuva Tristan da Chuncha päältä:
https://www.youtube.com/watch?v=isG6V7RcF7E
---

Mitä aiemmin jo sain tietää omissa kokeissa on nyt osoittautunut entistä suuremmaksi.

Jäätiköitä sulatetaan näillä alla olevan Youtubevideon näyttämillä sään muunto asemilla. Prosessi on hyvin hyvin yksinkertainen.

Käytetään ääntä, joka rikkoo jään sidokset. Kuten kaikki tietävät jokaisella esineellä ja aineella on omat
värähtelytaajuutensa. Jään lämmittäminen olisi aivan liian kallista.

Kun tämä hydroakustinen prosessi on mennyt riittävän pitkälle navoilla ei ole enää jäätä ja superyhtiöt
voivat louhia sieltä lisää uraania aseisiin ja öljyä samalla kun laskuttavat meitä hengittämisestä ja keräävät rahaa kaivostoimintaansaan korottamalla meidän verojamme. Emme vielä ole nähneet lähellekään kuinka paljon todellisuudessa veroja voidaan ja tullaan nostamaan.

Talvi puuttuu kun superhydroakustiset resonanssijärjestelmät pauhaavat ja sulattavat napoja. Maaemo iskee takaisin super myrskyinä ja maanjäristyksinä. Navoilla on yksinkertainen tuplamiinus-tasoite - efekti. Kun napojen valtaisa jään muodostama miinuspuskuri poistetaan meillä ei ole mitään mihin sitoa avaruusmyrskyissä planeetallemme saapuvat energiavirrat. Energiavirrat valuvat maanperään ja aiheuttavat järistyksiä kun varautuneet mineraalit alkavat hylkiä toisiaan.
--------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on October 05, 2014, 10:59:49 AM
_________________________________

Arto Lauri 74. ION III

https://www.youtube.com/watch?v=vivZG2d3O-s
---------

Arto Lauri 73. NATO II

https://www.youtube.com/watch?v=2GyCiylBEKA
--------------
Sweden's strategy for 2014 <
fine fine fine

Sweden, as usual, responded to the Finnish nuclear power projects in the best possible way. The first thing, then decided to give up entirely on nuclear power and the associated membership in NATO as well.

Now it is exciting to see the Swedish resumptions. I am guessing this:

- Sweden will build the next 5 years, the massive German-style ofshore network of wind farms in the Baltic Sea.

- Swedish Lapland startataan tens of thousands of wind parks in accordance with the design.

- Now talk about a mere wind force probably 30 000MW "warm-up".

- Sweden will also take advantage of the midnight sun in the solar power plants. Again, probably talking about tens of thousands of out of the box the basic investments. German model under private solar power plants to each of the house roof.

Sweden will probably require the construction of about 5 years. It use for 5 years and bring an armada There is still time to put to death ALSO a price. Before Finland, no new nuclear power plant coughed trying to start. And then ..!

Sweden will be without the other to press the German with the EU that punished by a fine of 80% <CLAIM FOR NEW ENERGY. Strictly taking advantage of the enormous full benefits.

Finland does the nuclear power plants will, of course, of no use. When the reactors start on. Sweden / Norway JO Nortpoolissa pushing into the market a false market troublemaker plants. Always more, but the German model A free fuel wind energy and solar energy summers / winters thoroughly offers galore. Finland is useless fluff, SVE when these parts.

And of course, it remains to this! Finland bankruptcy mature core companies are in a situation clear oats poured into artificial debts forever. Sweden and Germany, together with the weight of EU law through the schedule with the most recent nuclear power plants shut down. Germany, according to my preliminary information, the rear limit of 2045.
------------------

Ruotsin strategia 2014<
hieno hieno hieno

Ruotsi tapansa mukaan vastasi Suomen ydinvoimahankkeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla. Päättivät sitten ensi töikseen luopua kokonaan YDINVOIMASTA ja siihen liittyvästä NATO jäsenyydestä myös.

Nyt on JÄNNITTÄVÄÄ seurata Ruotsin jatkoja. Itse veikkaan näin:

- Ruotsi tulee rakentamaan seuraavan 5 vuoden aikana massiivisen Saksan mallin mukaisen ofshore tuulipuistojen verkoston Itämereen.

- Ruotsin Lappiin startataan kymmenien tuhansien tuulipuistot suunnittelun mukaisesti.

- Nyt puhutaan pelkkänä tuulivoimana varmaan 30 000MW "lämmittelystä".

- Ruotsi tulee hyödyntämään myös yöttömän yön aurinkovoimaloita. Varmaan tässäkin puhutaan kättelyssä kymppi tuhansien perusinvestoinneista. Saksan mallin mukaisista yksityisistä aurinkovoimaloista jokaiseen talon kattoon.

Rakentamiseen Ruotsi tarvinnee noin 5 vuotta. Siitä käyttöä 5 vuotta ja tuo armada ehtii vielä MYÖS kuolettamaan hintansa. Ennen kuin Suomessa yksikään uusi ydinvoimala yskähtää yrittää starttia. Ja sitten..!

Ruotsi tulee ilman muuta painamaan Saksan kanssa EU:hun tuon sakolla sanktioidun 80%< UUDISENERGIAN VAATIMUKSEN. Tarkkaan hyödyntäen suunnattomat mukanaan tuomat edut.

Suomella ei ydinvoimaloistaan jää tietenkään MITÄÄn hyötyä. Kun reaktorit starttaavat. Ruotsi/ Norja  tunkee JO Nortpoolissa markkinat vääränä markkinahäirikkö voimaloita. Aina vaan enemmän Saksan malliin Ilmaisen polttoaineen tuulivoimaa ja aurinkovoimaa kesät/ talvet läpeensä tarjolla yllin kyllin. Suomen on turha pyristellä, SVE kun nämä osaa.

Eikä se toki tähän jää! Suomen konkurssikypsät ydinyhtiöt ovat tilanteessa selvää kauraa kaadettavaksi teko velkoineen lopullisesti. Ruotsi ja Saksa,  yhdessä painavat EU:ssa läpi lain aikataulusta jossa Euroopan viimeisimmätkin ydinvoimalat sammutetaan. Saksasta saamieni alustavien tietojen mukaan  takarajana 2045.
------------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: Kator01 on October 07, 2014, 10:22:16 PM
Hello maurilappi,

a great thanks to these links you presented here. What a mess ! That guy is very knowledgeable and one
of the most important sources for this subject. Almost no one in the public knows the facts.

One of the reasons that almost no one takes notice here or posts a comment is the fact, that most of the
vids Mr. Lauri produced himself can not be understood because of the bad english translation in the subtitles.

The whole topic is too important as to shipwreck caused by bad translation.

So maybe you or any other person can help him to enhance his english subtitles ?

Kator01Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on October 08, 2014, 11:55:26 PM
It's great That these things the world's top-quality movies, the level will be noticed. This really is the kind of material for nuclear insiders, the 30Y opeina.ettei the Corresponding state of the art found in the world?

Put these forward past the censorship. It is really important!

In some videos, yes there are A, class 1, the translation Also.

Unfortunately, the English valtionm corrupted police SUPO to Prevent in every way cau- sing the most achieving the best translation activity.

Since Arto really knows what they're talking is. There Should be a still better translations.
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on October 09, 2014, 12:13:31 PM
- UK nuclear electricity price were ranked 19,5snt / kWh. In addition, the ON realize that none of the world's reactor no longer enough positive energy of uranium fuel in 2008 <. Case by USA, therefore, determined the 1988 MIT studies. In turn, in 2007, CERN has determined that the current nuclear fuel Pu-239 MOX economy. ON heavily negative energy. By the Japanese government again ranked 6 times the uranium fuel is more expensive!

- It is obvious that in Sweden, Germany, Japan, Spain, Switzerland, Italy, Ireland, Belgium .. nuclear power ramp down is a clear reason. Nuclear electricity price increase 50-120snt / kWh does not really make me laugh. It is telling that ALL 3 of Finnish nuclear companies like ydinv .. fix Pu 239 in the reactor unprofitable permanently!)
-----------
_________________________________

Arto Lauri 75 UFO, tritium

 
--------------------

Arto Lauri 74 ION III

[url] https://www.youtube.com/watch?v=vivZG2d3O-s [/ url]
---------
3339. Climate

The Quardian Al Gore

Al Gore: nuclear power will play a "minor role" of the future energy mix.
Former Vice-President of the USA says nuclear power cost to be "insanely high, and still rising!"

Former U.S. Vice President and environmental activist Al Gore talking about the environment forum in Gibraltar, October 2012 Photo: AFP / Getty Images.

Nuclear power will be only a very limited role in the global energy solutions for the future. Since it is a 'absurd' costs, Al Gore said on Thursday.
(Meaning reactors Pu-239 emissions caused by HAARP and chemtrailaamisen forced continuous need for ever-increasing costs).

Although a number of countries, including the United States, Britain and China, hurry plans for new nuclear power reactors. Former Vice-President of the USA said the nuclear power of the current economic situation (2008 <energy of negativity) to mean that nuclear power does not have any significant role in the future.

"Nuclear industry had its own meaning, but even a less prominent role in the future. I think the waste problem can probably be solved, and, despite Fukushima, the safety issue is likely to be resolved. But the price for all this is absurdly large and in addition continued to rise." He wrote this during Question Time. Intentions to promote his 24-hour Climate Reality webcast of the links of fossil fuels and extreme weather phenomena.
-------------------------

- Englannissa ydinsähkön hinnaksi rankattiin 19,5snt/kWh. Lisäksi ON tajuttava, ettei YHTEENKÄÄN maailman reaktoriin riitä enää energiapositiivista uraani polttoainetta 2008<. Asia jonka USA määritti siis 1988 MIT tutkimuksin. Puolestaan 2007 CERN määritti, että MYÖS nykyinen ydinpolttoaine Pu-239 talouden MOX. ON energianegatiivinen rankasti. Jonka taas Japanin hallitus rankkasi 6- kertaa uraanipolttoainetta kalliimmaksi!

- Onkin päivän SELVÄÄ, että Ruotsin, Saksan ,Japanin, Espanjan, Sveitsin, Italian, Irlannin, Belgian.. ydinvoiman alasajoon ON selkeä syy. Ydinsähkön hinnan kohoaminen 50-120snt/kWh EI TODELLAKAAN NAURATA . Onkin kuvaavaa, että KAIKKI 3 Suomen ydinyhtiötä pitävät ydinv.. korjaan Pu- 239 reaktoreitaan kannattamattomina pysyvästi!)
-----------
_________________________________

Arto Lauri 75. UFO, TRITIUM

[url]https://www.youtube.com/watch?v=VGmRFld4FRg] https://www.youtube.com/watch?v=VGmRFld4FRg [/ url]
--------------------

Arto Lauri 74 ION III

[url] https://www.youtube.com/watch?v=vivZG2d3O-s [/ url]
---------
3339. Climate

The Quardian Al Gore

Al Gore: nuclear power will play a "minor role" of the future energy mix.
Former Vice-President of the USA says nuclear power cost to be "insanely high, and still rising!"

Former U.S. Vice President and environmental activist Al Gore talking about the environment forum in Gibraltar, October 2012 Photo: AFP / Getty Images.

Nuclear power will be only a very limited role in the global energy solutions for the future. Since it is a 'absurd' costs, Al Gore said on Thursday.
(Meaning reactors Pu-239 emissions caused by HAARP and chemtrailaamisen forced continuous need for ever-increasing costs).

Although a number of countries, including the United States, Britain and China, hurry plans for new nuclear power reactors. Former Vice-President of the USA said the nuclear power of the current economic situation (2008 <energy of negativity) to mean that nuclear power does not have any significant role in the future.

"Nuclear industry had its own meaning, but even a less prominent role in the future. I think the waste problem can probably be solved, and, despite Fukushima, the safety issue is likely to be resolved. But the price for all this is absurdly large and in addition continued to rise." He wrote this during Question Time. Intentions to promote his 24-hour Climate Reality webcast of the links of fossil fuels and extreme weather phenomena.
-------------------------

- Englannissa ydinsähkön hinnaksi rankattiin 19,5snt/kWh. Lisäksi ON tajuttava, ettei YHTEENKÄÄN maailman reaktoriin riitä enää energiapositiivista uraani polttoainetta 2008<. Asia jonka USA määritti siis 1988 MIT tutkimuksin. Puolestaan 2007 CERN määritti, että MYÖS nykyinen ydinpolttoaine Pu-239 talouden MOX. ON energianegatiivinen rankasti. Jonka taas Japanin hallitus rankkasi 6- kertaa uraanipolttoainetta kalliimmaksi!

- Onkin päivän SELVÄÄ, että Ruotsin, Saksan ,Japanin, Espanjan, Sveitsin, Italian, Irlannin, Belgian.. ydinvoiman alasajoon ON selkeä syy. Ydinsähkön hinnan kohoaminen 50-120snt/kWh EI TODELLAKAAN NAURATA . Onkin kuvaavaa, että KAIKKI 3 Suomen ydinyhtiötä pitävät ydinv.. korjaan Pu- 239 reaktoreitaan kannattamattomina pysyvästi!)
-----------
_________________________________

Arto Lauri 75. UFO, TRITIUM

[url]https://www.youtube.com/watch?v=VGmRFld4FRg (https://www.youtube.com/watch?v=VGmRFld4FRg [/ url)
--------------------

Arto Lauri 74. ION III

https://www.youtube.com/watch?v=vivZG2d3O-s (https://www.youtube.com/watch?v=vivZG2d3O-s)
---------
3339. Ilmastosta

The Quardian Al Gore

Al Gore: ydinvoimalla tulee olemaan "vähäinen merkitys" tulevaisuuden energialähteiden yhdistelmässä.
Entinen USA varapuheenjohtaja sanoo ydinvoiman kustannuksien olevan "järjettömän korkeat ja edelleen nousussa!"

Entinen Yhdysvaltain varapresidentti ja ympäristöaktivisti Al Gore puhuu ympäristön foorumissa Gibraltarilla, lokakuu 2012 Kuva: AFP / Getty Images.

Ydinvoimalla tulee olla vain hyvin rajallinen rooli maailman energiaratkaisuissa tulevaisuudessa. Koska siitä muodostuu "järjettömiä" kustannuksia, Al Gore sanoi torstaina.
( Tarkoittaen reaktorien Pu-239 päästöjen aiheuttamaa HAARP ja chemtrailaamisen pakkotarpeen jatkuvia kasvavia kustannuksia).

Vaikka useissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Kiinassa, kiirehditäänkin suunnitelmia uusista ydinreaktoreista. Entinen USA varapuheenjohtaja sanoi ydinvoiman nykyisen taloustilanteen( 2008< energia negatiivisuuden) tarkoittavan, että ydinvoimalla ei ole tulevaisuudessa mainittavaa roolia.

"Ydinteollisuudella oli oma merkityksensä, mutta sitäkin vähäisempi rooli jatkossa. Mielestäni jätteiden ongelma voitaneen ratkaista, ja Fukushimasta huolimatta, toiminnan turvallisuus kysymys voidaan todennäköisesti ratkaista. Mutta hinta tästä kaikesta on järjettömän suuri ja lisäksi edelleen kasvussa". Hän kirjoitti näin kyselytunnin aikana. Aikeistaan edistää hänen 24-tunnin Climate Reality webcast yhteyksiä fossiilisten polttoaineiden ja sään ääri-ilmiöitä vastaan.
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on October 15, 2014, 12:02:27 PM
_________________________________

Arto Lauri 76. The fusion of the ION IV

https://www.youtube.com/watch?v=oEtNmJWdrd0

-----------------------------------

Arto Lauri 75. UFO, TRITIUM

https://www.youtube.com/watch?v=VGmRFld4FRg
--------------------

Posivan in a pit about a direct report:
raport raport raport

"The nuclear waste will be placed in 5 m * 1 m size bottles Olkiluoto open swamp. Even if nuclear waste is already in the stage of chilled a bottle of more than 50v 12kpl nuclear waste inside < wand AFTER RADIATON by seeing the deadly power of 1850W widespread GAMMA, light speed! "

OL-1 reactor inside the nuclear waste by seeing such a deadly 500 associate it with the wand. EVEN IF the reactor would have been at a standstill for the MILLENNIUM. In spite of the fact that produce nuclear waste, according to the cooling requirement for energy will, as in the following:

the album/12kpl = 77 083W Posiva * 1, 850W
_________________________________

EACH of the literate. NOT ONLINE, but the POLICE really human. To understand why such energy MEGA BOMBS to be säilytellä sulamatta for &gt; 30 seconds the reactor basins shall be supplied in closed premises.

Yet the DAYS to get down the reactor thermal power is calculated as a percentage of the distance travelled. Or 2 at 500MW OL-2 formula of heat in the body produces 250 000 000W will still be plotted gapless gamma ray radiant energy into compulsory secondary cooling! Please note that even if a nuclear bomb explodes at Fukushima 3 had already been the class 4 days cold stop!

Of COURSE, Posiva BLITHELY v s i t t ä ä can close the Olkiluoto lahoaviin Cavities of tens of thousands of tonnes of nuclear waste in batches about but. But even there, in accordance with the laws of the energies released by the energy equivalent of nuclear waste in SEVERAL Finnish electricity network power. Which BURN EVERYTHING in ITS PATH will alone warmth comes in..!!

As is the case with more and more mm. Fukushimassa. And 77kpl in the USA closed stock SPONTTAANISTI FISSIOIVISSA nuclear waste also. Nuclear waste KAASUUNTUU and bubbling bath breathing air nonstop. But it also returns and HEATS UP when it is shut down, the criminally potle weak cooling. There the uranium to achieve venäläistietojen of uranium and plutonium in the boiling water according to the + 5000C heat crossing levels. These non-stop out of the uranium gas needed for the runaway 6 mega tonnes of bombs (v) (a) (i) of class 400kg! In it, consider themselves each a. ..

_________________________________

Arto Lauri 76. FUUSIO-ION iV

https://www.youtube.com/watch?v=oEtNmJWdrd0
-----------------------------------

Arto Lauri 75. UFO, TRITIUM

https://www.youtube.com/watch?v=VGmRFld4FRg
--------------------

Posivan Onkalosta kertova suora raportti:
raport raport raport

"Ydinjäte sijoitetaan 5m*1m kokoisiin pulloihin Olkiluodon avo soihin. Vaikka ydin jätettä on jo siinä vaiheessa jäähdytetty yli 50v< pullon sisällä olevat 12kpl ydinjätesauvaa JÄLKISÄTEILEVÄT näkemällä tappavaa, valonnopeasti leviävää GAMMAA 1850W teholla!"

OL-1 reaktorin sisällä on 500 tällaista samaista näkemällä tappavaa ydinjätesauvaa. VAIKKA reaktori olisi ollut pysähdyksissä VUOSITUHANNEN. Siitä huolimatta se tuottaa ydinjätteestään jälkijäähdytys pakon energiaa seuraavan mukaan:

500kpl/ 12kpl Posiva* 1 850W= 77 083W
_________________________________

JOKAINEN lukutaitoinen. EI NETTIPOLIISI vaan oikeasti IHMINEN. Ymmärtää miksei tällaisia energian MEGAPOMMEJA voida säilytellä sulamatta yli 30 sekunniksi reaktori altaitten suljettuihin tiloihin.

Vielä VUOROKAUSIEN päästä alas ajetun reaktorin jälkilämpötehot lasketaan prosentteina. Eli 2 500MW OL-2 laitos tuottaa tässä logaritmisessa jälkilämmön kaavassa vielä 250 000 000W tauottoman gammaavan säteilyenergian pakolliseen jälkijäähdytykseen! Huomatkaa, että vaikka Fukushima 3 räjähtäessään ydinpommina se oli ollut JO luokkaa 4 vrk kylmäseisokissa!

TIETYSTI Posiva SURUTTA v ä i t t ä ä  voivansa sulkea Olkiluodon lahoaviin Onkaloihin kymmenien tuhansien tonnien ydinjäte- erät noin vaan. Mutta sielläkin energialain mukaisesti  ydinjätteestä vapautuvat energiat vastaava USEAN Suomen sähköverkon tehoja. Joka POLTTAA pelkillä jälkilämmöillä KAIKEN TIELTÄÄN.!!

 Kuten on tilanne yhä mm. Fukushimassa. Ja niissä 77kpl USA suljetuissa SPONTTAANISTI FISSIOIVISSA  ydinjätevarastoissa myös. Ydinjäte KAASUUNTUU ja kuplii hengitys ilmaamme tauotta. Mutta se myös PALAA ja KUUMENEE kun se rikollisesti suljetaan säiliöihinsä heikolle jäähdytykselle. Siellä uraani saavuttaa venäläistietojen mukaan +5000C uraanin ja plutoniumin kiehutus lämmön ylitystasot. Näitä tauotta ulos karkaava uraanikaasuja tarvitaan 6 megatonnin ydinpommiin v a i n  luokkaa 400kg! Siinä mietittävää itse kullekin..
------------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on October 21, 2014, 12:32:50 PM
_________________________________

Arto Lauri 77. NATO, TVO night

https://www.youtube.com/watch?v=OC1bDxHzDY8
-------------------------------

Arto Lauri 76. FUUSIO-ION IV

https://www.youtube.com/watch?v=oEtNmJWdrd0
-----------------------------------

T&T YDINJÄTEJanne

Luotola, 11: 15


There is a risk of an accident in a nuclear power state – tilapäisvarastot chock-full of nuclear waste, the final solution still does not exist. South Korea is the world's fifth largest nuclear power – and at the same time, the nuclear waste-producer. The country generated nearly 750 tons of spent fuel each year, says Scientific American.


A part of the nuclear waste is stored in a temporary storage facility, where waste management has had to wait for the final ranking of the five or six years. At the end of the year 2016, the warehouses are filling up and the more waste is coming.


Nuclear power stations are stored, the existing stores are planning more waste than originally planned, at a time when the nuclear power companies will get extra time to solve the problem.


According to experts, the stocks are veterinary personnel, because their structures are not fixed, the steel shell. Fukushima nuclear power plant accident in 2011, the environment, the spread of radiation because, inter alia, that the radioactive material was maintained in a nuclear power station and the earthquake was interrupted by cooling down the waste.


Asanin think-tank, the Director of the science and Technology Park Ji-young says that the country should stop the production of nuclear power, if it is not able to solve nuclear waste, what used to be made. The Government has refused to comment on what think-tank featurette arguments.


* LEGENDARY! No country in the world has not solved the problem of nuclear waste. Even Finland smartly! So, after waiting for the Swedish and the French by this now for South Korea as well.


South Korea has relied on for a long time that the United States prosessoisi nuclear waste harmless. So not happening. Also in the United Kingdom, which developed the technology for the use of nuclear waste as fuel, has begun to be once again reluctantly abroad to receive nuclear waste produced. It seems that South Korea must cope with alone with the waste.


The current interim storage of waste management method would be to close the stores longer metal concrete barrels, which would last for about a hundred years.


* This is an otherwise descriptive! In Finland, the metal into the mätkityn nuclear waste warehouse forever lie DOWN for 100 000 years. And now in this matter OPENLY are said to be the truth. The nuclear waste will remain in metallic astiassaan, therefore, the 50-100y if even that! Posiva lies disappear like ashes.


However, the country's nuclear waste would cost about two billion barrels to sullominen million, according to Reuters data.


* The figure for the same price is, indeed, the project became a Posivan in magnitude. What underlines that both methods are carried out with the same sort of techniques. Why in Finland the matter, therefore, THERE is NO MENTION of?

----------------


Europe's biggest uranium producer a. ..


.. .. .. .. .It Is Winter In Danger. We have just heard from the NYT coverage of the uranium, the MOST IMPORTANT of the European jätteisiinsä drowning uraanintuottaja by far the largest and is growing in difficulty.


Talvivaara bankruptcy liquidator Jaatinen is directly thrown a donkey at the head of the Finnish master bedroom from:


"If the rights of 18 times higher than the amounts in the winter to let the risk waste in the Baltic Sea are not in conformity with the requirements of unfiltered 20 times. The plight of unsustainable economic danger, washed up in the winter and go bankrupt. The company is planning to implement for the growth of their emissions, either legally or without!.. "


In short, the State of Finland paid the taxpayer crashes also this ydinvoimaloittemme of the corner-stone. And please note that this is the whole continent, the MOST SIGNIFICANT uranium producer company.


That is at the heart of the boom in the fire for a couple of years ago was still producing in the speeches of ALL the Finnish 000kg 500/y required uranium fuels!. . Most of your actual productions was the 200 kg/y and m a h d o would reportedly l l i s t (a) raise up parts of the objective milligrams of 400kg/y!


PS. of course, YLE the same news announced at the TVO and Areva to pass too, who even was surprised at the OL-3 plant to start from the beginning of the end of the year 2018 RIGHT!..) But t s l l a i s i i n jobinposteihin nuclear industry indefinitely, we have already begun to "get used to"!

-----------------

T&T YDINJÄTEJanne
Luotola, 11:15

Tässä ydinvoimavaltiossa muhii onnettomuuden vaara – tilapäisvarastot pursuavat ydinjätettä, lopullista ratkaisua ei vieläkään ole. Etelä-Korea on maailman viidenneksi suurin ydinvoiman – ja samalla ydinjätteen – tuottaja. Maassa syntyy lähes 750 tonnia käytettyä polttoainetta vuosittain, kertoo Scientific American.

Osa ydinjätteestä on varastoitu väliaikaiseen varastoon, jossa jätteen on pitänyt odottaa lopullista sijoitusta viisi tai kuusi vuotta. Varastot ovat täyttymässä vuoden 2016 lopussa, ja lisää jätettä on tulossa.

Ydinvoimalat suunnittelevat, että olemassa oleviin varastoihin säilötään enemmän jätettä kuin on alun perin suunniteltu, jolloin ydinvoimayhtiöt saavat lisäaikaa ongelman ratkaisemiseksi.

Asiantuntijoiden mukaan välivarastot ovat epäturvallisia, koska niiden rakenteita ei ole vahvistettu teräskuorella. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudessa vuonna 2011 ympäristöön levisi säteilyä muun muassa siksi, että radioaktiivista materiaalia säilytettiin ydinvoimalassa ja maanjäristys keskeytti jätteen jäähdyttämisen.

Asanin ajatushautomon tiede- ja teknologiajohtaja Park Ji-young sanoo, että maan pitää lopettaa ydinvoiman tuottaminen, jos se ei pysty ratkaisemaan, mitä käytetylle ydinjätteelle tehdään. Maan hallitus on kieltäytynyt kommentoimasta ajatushautomon lyhytelokuvassa esitettyjä väitteitä.

* LEGENDAARISTA! Yksikään maailman maa EI ole ratkaissut ydinjätteen ongelmaa. Edes Suomi asiallisesti! Joten Ruotsin ja Ranskan perään odotellaan tällä ilmoituksella nyt Etelä- Koreaa myös.

Etelä-Korea on luottanut pitkään siihen, että Yhdysvallat prosessoisi ydinjätteet vaarattomiksi. Niin ei ole käymässä. Myös Britannia, joka kehittää tekniikkaa ydinjätteen käyttämiseksi jälleen polttoaineena, on alkanut suhtautua vastentahtoisesti ulkomailla tuotetun ydinjätteen vastaanottamiseen. Näyttää siltä, että Etelä-Korean on selvittävä yksin jätteidensä kanssa.

Nykyisiä välivarastoja pitkäaikaisempi säilytyskeino olisi sulkea jäte metallibetonitynnyreihin, jotka kestäisivät noin sata vuotta.

* TämäON muuten kuvaavaa! Suomessa metallilieriöön mätkityn ydinjätevaraston iäksi valehdellaan TIETEN 100 000vuotta. Ja nyt tässä AVOIMESTI sanotaan asiasta totuutta. Ydinjäte säilyy metallisessa astiassaan siis 50-100v jos edes sen! Posivan valheet kaikkoavat kuin tuhka tuuleen.

 Maan ydinjätteen sullominen tynnyreihin maksaisi kuitenkin noin kaksi miljardia euroa Reutersin tietojen mukaan.

* Kuvaava luku tuokin Posivan hankkeen hinta on tosiaan samoissa  suuruusluokissa. Mikä alleviivaa, että molemmat menetelmät ovat toteutettu samantyyppisillä tekniikoilla. Miksi Suomessa asiasta siis EI PUHUTA?
----------------

Euroopan suurin uraanintuottaja..

.. .. .. .. .


On Talvivaara. Kuulimme juuri YLE uutisoinnista, että uraanijätteisiinsä hukkuva Euroopan ylivoimaisesti SUURIN ja MERKITTÄVIN uraanintuottaja on kasvavissa vaikeuksissa.

Talvivaaran konkurssipesän selvitysmies Jaatinen on suoraan heittänyt aasinpään suomalaisten makuuhuoneisin:

"JOS Talvivaaran oikeuksia päästää 18 kertaiset määrät jätteitään suodattamatta Itämereen EI kasvateta vaatimuksien mukaiseksi 20- KERTAISIKSI. Talvivaara ajautuu kestämättömään talouden ahdinkoon ja konkurssiin. Yhtiö aikoo toteuttaa päästöjensä kasvun joko luvallisesti TAI ILMAN!.."

Suomeksi sanottuna Suomen valtion veronmaksajien maksettavaksi kaatuu MYÖS tämä ydinvoimaloittemme kulmakivi. Ja huomatkaa, että kyseessä on koko maanosamme MERKITTÄVIN uraanintuottaja yhtiö.

Jota ydinbuumin kirkkaimmissa palopuheissa vielä parisen vuotta sitten ilmoitettiin tuottavan KAIKEN Suomen vaatiman 500 000kg/y uraanipolttoaineet!. . Viimeisin tieto toteutuneista tuotannoista oli 200kg/y ja olisi kuulemma m a h d o l l i s t a  nostaa jopa tavoitteen promillen osiin 400kg/y!

PS. TIETENKIN YLE sama uutinen ilmoitti TVO ja Arevan siirtävän myös, kuka edes yllättyi OL-3 laitoksen startin vuoden 2018 alusta AIVAN vuoden loppuun!..) Mutta t ä l l a i s i i n ydinteollisuuden loputtomiin jobinposteihin olemme jo alkaneet "tottua"!
-----------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on October 29, 2014, 12:50:11 PM
_________________________________

Arto Lauri 78. Jontti Lähiradio 1

https://www.youtube.com/watch?v=cZH2bQ4DEpg (https://www.youtube.com/watch?v=cZH2bQ4DEpg)
---------------

Arto Lauri 77. NATO, TVO night

https://www.youtube.com/watch?v=OC1bDxHzDY8 (https://www.youtube.com/watch?v=OC1bDxHzDY8)
-------------------------------

The core of the depuration
off off off

2014 Week 42 will be the history of the world's nuclear energy. And the industry at all so flattering to the nuclear power industry, as predicted, "buumina". Than in Finland is being portrayed in the press. I put this to you as a model Wikipedia the world's 10 most important nuclear power countries. Look at the some time the idea of ​​a list:

   United States 104kpl 99 210MW of 19.9%
- France 59kpl 63 363MW 78.1%
- Japan 55kpl 46 772MW of 29.3%
   Russia 31kpl 21 743MW of 15.6%
- Germany 17kpl 20 339MW 32.1%
- South Korea 20pcs 16 810MW of 37.9%
   Ukraine 15kpl 13 107MW 51.1%
   Canada 17kpl 12 113MW of 15.0%
   United Kingdom 23kpl 11 852MW 19.4%
- Sweden 10pcs 8 869MW 51.8%

The list is 351kpl the world's reactors. In practice, 80% of the world's nuclear power plants. This document was only a week bays, three of the reactors. Incredible 89kpl! Over 25% of the total amount. What is the result IAEA welcomed the event? NOT single line.

That list is already half of the countries made ​​their decisions to abandon nuclear power in differing degrees. Total -161. This amount represents the direct -46%. In nuclear power plants. What to comment? Familiarly NOT single line.

The list is also given in mm England to scrap everyone here called 23 to the reactor. The United States, in turn, stopping in the reactor at by unprofitable. In exchange for accelerating mm. shale gas production. Japan stands in all of this said 55 reaktoriaan. What about on TV and the press? NOT single line.

Needless to say, such a damning list in front of the state that will be a little empty feeling of how Finland incense, "nuclear renaissance". It also remains empty feeling of why nuclear power removals are so stunningly gorgeous? It also remains blank Syrjä it. Why the press in Finland still wants to present this tota locally vanishing folklore Y horror gallery. Solutions to general problems of any futures?
-------------------------

YDINtukiaisista
mox mox mox

Goes here Nets debates wild, when Sweden and France, South Korea's decision to abandon the nuclear power arrived in Finland in week 42.

And rightly so, of course, the citizens are interested in fact one of the key and the secret of WHY?
Citizens also asks why the EU 40% of new energy / nuclear power is not agreed to increase in 2050 to 80%?

Well, the answers we seek, although Japan. There's 54 nuclear power station was destroyed in the year of utilization of 3 years in a row to 0%. And so even this was not enough. Japan's government has already ordered the reactors after-care subsidies to 2 000 000 million absurdities. I believe that the history of the world EVER been given similar tukiaissummia a few dozen electricity power plant!
_____________________________________

YDINpoistuma
pois pois pois

2014 Viikko 42 jää historiaan maailman ydinvoiman osalta. Eikä alalle lainkaan niin mairittelevana ydinvoimateollisuuden ennakoituna "buumina". Kuin Suomessa ollaan lehdistössä esiteltynä. Laitan teille tähän malliksi Wikipediasta maailman 10 merkittävintä ydinvoimamaata. Katsokaa ajatuksella listaa tovi:

  Yhdysvallat    104kpl  99 210MW 19,9 %
- Ranska          59kpl  63 363MW 78,1 %
- Japani          55kpl  46 772MW 29,3 %
  Venäjä          31kpl  21 743MW 15,6 %
- Saksa           17kpl  20 339MW 32,1 %
- Etelä-Korea     20kpl  16 810MW 37,9 %
  Ukraina         15kpl  13 107MW 51,1 %
  Kanada          17kpl  12 113MW 15,0 %
  Iso-Britannia   23kpl  11 852MW 19,4 %
- Ruotsi          10kpl   8 869MW 51,8 %

Listassa on 351kpl maailman reaktoreista. Käytännössä 80% maailman ydinvoimaloista. Tästä dokumentista vain viikossa pantiin lahtiin 3 maan reaktorit. Uskomattomat 89kpl! Reilu 25% koko määrästä. Millä seurauksella IAEA suhtautui tapahtumaan? EI RIVIÄKÄÄN.

Tuosta listasta on jo puolet maista tehnyt päätöksiään luopua ydinvoimastaan eri asteisesti. Yhteensä -161. Määränä tämä edustaa suoraan -46%. Ydinvoimaloista. Mitä kommentoidaan? Tutusti EI RIVIÄKÄÄN.

Listassa on myös mm Englanti antanut jo romutuspäätöksen jokaiselle tässä sanotulle 23 reaktorilleen. USA puolestaan pysäyttelee reaktoreitaan vähin äänin kannattamattomana. Vaihtaen niitä kiihtyvästi mm. liuskekaasu tuotantoon. Japanissa seisoo kaikki tässä mainitut 55 reaktoriaan. Mitä kertoo asiasta TV ja lehdistö? EI RIVIÄKÄÄN.

Täytyy kyllä näinkin murskaavan listan edessä todeta, että jää vähän tyhjä olo siitä miten Suomessa suitsutetaan "ydinvoiman renesanssia". Jää myös tyhjä olo siitä MIKSI ydinvoimasta poistumat ovat näin häikäisevän upeita? Jää myös tyhjälle syrjälle siitä. Miksi Suomessa lehdistö haluaa yhä esittää tätä totaalisti katoavaa kansanperinteen Y- kauhugalleriaa. RATKAISUNA ylipäätään mihinkään tulevaisuuksien ongelmiin?
-------------------------

YDINtukiaisista
mox mox mox

Menee täällä neteissä väittelyt villeiksi, kun Ruotsin ja Ranskan, Etelä-Korean päätökset luopua ydinvoimastaan rantautuivat Suomeen viikolla 42.

Tietysti ja syystäkin kansalaisia kiinnostaa asiassa YKSI ja keskeinen salaisuus MIKSI?
Kansalaiset tiedustelee myös miksi EU:n 40% uudisenergian/ ei ydinvoiman osuus päätettiin nostaa jo 2050 tultaessa 80%?

No vastauksia voimme hakea vaikka Japanista. Siellä 54 tuhoutuneen ydinvoimalan vuosikäyttöasteet on 3 vuotta putkeen 0%. Ja jotta tämäkään EI riittäisi. Japanin valtio on JO määrännyt reaktorien jälkihuollon tukiaisiin 2 000 000 miljoonan mielettömyydet. Uskon, ettei maailmanhistoriassa IKINÄ ole annettu vastaavia tukiaissummia muutamalle tusinasähkön voimalalle!
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on November 05, 2014, 11:20:01 AM
_________________________________

Arto Lauri 79. FISSION BOMB

https://www.youtube.com/watch?v=tqJFQIs9FNA
-----------

Arto Lauri 78. Jontti Lähiradio 1

https://www.youtube.com/watch?v=cZH2bQ4DEpg
---------------
the legacy of grandchildren
daddy daddy daddy's mother's mother's mother

Would you leave your child in the room YOU canister of mustard gas?
Or get a pet for your children to a black mamba?

The nuclear issue of this case, however, the current nuclear generation will in a few years by electricity production frenzy to sacrifice their children and grandchildren the potential to tolerable life.

So what are you sub-class of children attending school will receive grandparents to inherit? The end of the driven hundreds of nuclear power plants !. They merely in the coming year, millions of seeing the deadly inheritance from the decay of billions of pounds every side and the spread of nuclear waste is gasified.

Does he think anyone in Japan still smoke of the 54 nuclear power plant jäädessä the children to inherit. Kids really do remember this heat left by their forefathers 'heritage'? And what do you think about our children in Finland OL-3 / Robber power plants, radiation, mutations in need of future generations mutate their bodies, bodies. Radiation sterilisoituvat future generations will be in his blood, even in the fight for the right to reproduce!

Is whether or not the degree directly. By what right, this stubborn core of the current generation thinks omineensa the rights of children to eat their children. Foods, along income and the living conditions of the future? Already left the law dictates that the one who pollutes the position for himself wholly the responsibility to clean up their acts in the destruction of the seas! Why such laws would not apply to nuclear lobbyists, on-line police officers and other nuclear criminals are now operating?
----------------

Perinnöstä lapsenlapsillesi
isi isi isi äiti äiti äiti

Jättäisitkö SINÄ lapsesi huoneeseen kanisterin sinappikaasua?
Tai hankkisitko lastesi lemmikiksi musta mamban?

Ydinvoiman kysymyksen tapauksessa kuitenkin tämä nykyinen ydinalan sukupolvi aikoo muutaman vuoden OMAN sähköntuotantonsa huumaan uhrata lastensa ja lastenlastensa mahdollisuudet edes siedettävään elämään.

Mitä nyt vielä alaluokan koulua käyvät lapset tulevat saamaan isovanhemmiltaan perinnöksi? Loppuun ajetut sadat ydinvoimalat!. Niiden vuosimiljoonia pelkkänä tulevana näkemällä tappavana perintöinä lahoavat miljardien kilojen kaikkialle ympäristöönsä leviävät ja kaasuuntuvat ydinjätteet.

Luuleeko KUKAAN, että Japanissa yhä savuavien 54 ydinvoimalan jäädessä maan lapsille perinnöksi . Lapset ihan oikeasti lämmöllä muistavat tätä isoisiensä jättämää "perintöä"? Entä mitä miettivät lapsemme kun Suomessa OL-3/ Rosvovoimaloiden säteilyn mutaatiot vievät tulevilta sukupolvilta mutatoituvat elimet kehoistaan. Säteilyyn sterilisoituvat tulevat sukupolvet saavat verissä päin taistella oikeudestaan edes lisääntyä!

Kysytään VIELÄ astetta suoremmin. Millä OIKEUDELLA tämä nykyinen jääräpäiden ydinsukupolvi luulee omineensa oikeudet syödä lastenlastensa. Ruuat, toimeentulot ja koko elämisen edellytykset tulevaisuudesta? Jo jätelaki määrää, että SE joka saastuttaa kantakoon ITSE kokonaan vastuun myös siivota tekojensa tuhon meret! Miksi tällaiset lait ei koskisi ydinalan lobbaajat, nettipoliiseja ja muita ydinalan rikollisina NYT toimivia?
----------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on November 08, 2014, 06:26:25 PM
_________________________________

 Arto Lauri 80. Filament

https://www.youtube.com/watch?v=k0CCVLspYuw
 -----

 Arto Lauri 79. FISSION BOMB

https://www.youtube.com/watch?v=tqJFQIs9FNA
 -----------


 TVO / Posiva 8 km no-fly
 ban ban ban

 "Enterprises are tight-lipped about the security measures, as they are not public. No-fly zone around the nuclear power plants in Finland extends to a radius of four kilometers and two kilometers in height.

 In Finland, the process of turning a so-called unmanned aerial vehicles of the new legislation, traffic safety leader of Aviation, Director General Pekka Henttu says.

 "Aeronautics Act, is a criminal offense to fly Aviation is prohibited areas. This law applies to all forms of aviation, including model airplane," says Henttu. "

 * In the past, the no-fly zone radius was only 2km. It took barely a month since the Säkyläs military helicopter was destroyed in October 2014. Lenneltyä Olkiluoto areas. The machine was destroyed in flight, therefore unusable after TVO's radioactive emissions from the machinery in dangerous quantities. The event proved to be so dangerous that the flight ban immediately with a multi- plier now!

 * Strange that the laws of constant change is the fact that the matter in any way informed about the community. Let alone the parties. As also like the article we see. Continuous variable, penalties threatening the law is constantly under construction.

 * In week 45 of 2014, YLE morning radio program, presented the theme was "at least questionable." The program harmiteltiin very much the fact that the Finnish law, TVO would FIRE civilians in areas of mobile and video photographers. Reporters were more relevant and reviewed their stated to have found a loophole in this TVO's nuclear secrets to the problem of exposing.

 I hear the guards, the police, border guards and soldiers also can shoot in the Olkiluoto area moving without warning, citing the IAEA nuclear security in international secret laws .. Um, convenient. said the discovery relieved to suppliers!

 ---

 TVO/ Posiva 8km lentokielto
 kielto kielto kielto

 "Laitokset ovat vaitonaisia turvatoimista, sillä ne eivät ole julkisia. Lentokieltoalue Suomen ydinvoimaloiden ympärillä ulottuu neljän kilometrin säteelle ja kahden kilometrin korkeuteen.

 Suomessa sorvataan parhaillaan niin sanottua miehittämättömiä ilma-aluksia koskevaa uutta lainsäädäntöä, liikenteen turvallisuusviraston ilmailujohtaja, ylijohtaja Pekka Henttu kertoo.

 "Ilmailulain mukaan on rangaistava teko lentää ilmailulta kielletyille alueille. Tämä laki koskee kaikkia ilmailun muotoja, myös lennokkitoimintaa", Henttu kertoo."

 * Aiemmin lentokieltoalueen säde oli vain 2km. Meni tuskin kuukausi siitä kun Säkylän armeijan helikopteri tuhoutui lokakuussa 2014. Lenneltyään Olkiluodonalueilla. Kone tuhoutui siis lentokelvottomaksi saatuaan TVO:n radioaktiivisia päästöjä koneistoonsa vaarallisia määriä. Tapahtuma osoittautui niin vaaralliseksi, että lentokiellon alue välittömästi moninkertaistettiin heti!

 * Outoa tässä lakien jatkuvissa muutoksissa on myös se, ettei asiasta millään lailla tiedoteta paikkakuntalaisille. Saati asianosaisille. Kuten tästäkin artikkelista huomaamme. Jatkuvaa muuttuvaa, rangaistuksin uhkaavia lakeja on teon alla jatkuvasti.

 * Viikolla 45 2014 YLE aamu radio esitti ohjelman, jonka teema oli "vähintään arveluttava". Ohjelmassa harmiteltiin kovasti sitä, ettei Suomen lain mukaan TVO saisi AMPUA alueillaan liikkuvia siviilejä ja video kuvaajia. Toimittajat olivat asiaa lisää selvitelleet ja totesivat löytäneensä porsaan reiän tähän TVO:n ongelmaan ydinsalaisuuksiensa paljastajista.

 Kuulemma vartijat, poliisi, rajavartijat ja sotilaat myös voivat ampua Olkiluodon alueella liikkuvat varoittamatta vedoten IAEA ydinturvan kansainväliseen salaisiin lakeihin.. Öö, kätevää. sanoivat löydöstään huojentuneet toimittajat!
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on November 10, 2014, 11:41:51 AM
Betatorch video
beta beta beta

Arto Lauri 37. Beetatorch

https://www.youtube.com/watch?v=atjKVVnGn6w
---------------------------

Arto Lauri 36. Brown air.(Beter translaters.)

https://www.youtube.com/watch?v=_yB0HtPRjx8
----------------------------

Arto Lauri 35. Tin roof vs nuce. (New Bing translaters.)

https://www.youtube.com/watch?v=0S6SfXIsA9E
----------------------------

Linda E
 
Pretty Scary !! And this was exposed for a few mili-seconds in 2007 and known by those in tptb of the Nukes for how long?   Beta-flare
Reddish glowing air above a nuclear power plants is called a beta-flare. The name comes from the main cause for the phenomenon which is free neutrons decaying into protons and electrons. On top of that beta-flare is a mixture of all kinds of radiation and ionization. When ions (like the proton from a neutron decay) receive some replacement electrons, UV-light is produced. This in turn puts electrons on a charged orbit from witch they return by emitting visible light. Like in northern lights.

The energies involved in beta-flare are sufficient to kill birds mid-flight. Or bring down airplanes if they defy the restricted area. Ionization breaks up molecules in tissue (lungs for example) or interferes with electronics. That’s why nuclear power plant even has a chimney; for fierce ventilation, to get rid of ions and excess neutrons within their quarter-an-hour lifetime. If the air flow stops, everyone inside the powerplant would die in 15 minutes or so. (This occurred in Tshernobyl, different case than the big accident.)

This is carefully obscured part of nuclear technology, covered with excessively bright lights pointing upwards and guards collecting the dead birds. But we got beta-flare on video when lighting was temporarily diminished at the Loviisa (Finland) power plant… while replacing bulbs with more distracting ones to prevent filming! As the phenomenon is mostly red, red filter is tested to take out industrial ambient light.

In a nuclear reactor every fission produces 2-3 neutrons but only one is needed to sustain the chain reaction. So it’s evident that most of the neutrons escape into the environment. There they transform substances into radioactive isotopes and increase the background radiation level.

This cannot be prevented and thus is silenced. The 30 year maximum operating time, however, derives from the fact that then the whole power plant structure along with the soil underneath becomes neutron-saturated and the radiation in the surroundings increases drastically.

Neutron flux is hardly measured at all. Partly because they are hard to detect (as the speed varies from a floating stage to few kilometers per second). They are moderated to travel under the escape velocity of earth (11 km/s) so they can’t escape all the way to space as gravitation pulls them back. Other reason is the cumulative harm they cause to the biosphere and to human health. Nuclear power industry just dismisses that.

 Worst case scenario
As radiation is being artificially produced more than it escapes the earth, it’s just a matter of time when the atmosphere will set on fire, burning nitrogen into carbon. It was speculated whether it would happen already with the first atomic test explosion. Now with the multiplied background radiation, it would be almost certain if the biggest existing bomb were detonated.

And the bees? Added ionization alters the electromagnetic field bees use to navigate. They fly off too high and the colonies are getting lost.?
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on November 12, 2014, 06:00:23 PM
End of Sellafield, England....Sellafieldistä särähtää:

* Egologist julkaisee materiaalia Englannin Sellafieldin ydinjätevarastoista 2014.11. Outoa tässä uutisoinnissa on, että 1950 - luvulta asti vesitettyinä olevat altaat räjähtävät hetkessä PALAMAAN koska tahansa! Erityisen outoa tässä on, että vaikka altaissa kasvaa rikkarruohoja ja uivat vesilinnut avoimesti. Silti 70v jäähtyneenä oleva uraanioksidipolttoaine kuulemma PALAA hillittömästi joutuessaan kuiville?

* Artikkeli EI kuitenkaan vahingossakaan kerro, miten JO kertaalleen oksidiksi muunneltu uraanipolttoaine sitten ylipäätään VOI PALAA. Ei kerro muuta kuin, että kuiville joutuessaan ydinjäte alkaa palamaan ja räjähtämään! Eli kuten huomaamme ydinjätteitten jälkisäilytyksestä EI huolehdita edes tällaisilla aikajanoilla käytännössä lainkaan. Aivan uskomatonta kuulla, että Posiva puhelee pokerilla hoitavansa ydinjätteet 100 000vuotta. Kun JO 50v tuntuu olevan ylittämätön aika ihmisten rakenteilla säteilyeroosion kaasuuntumisten alla. Artikkelin mukaan altaat ovat JO täysin finaalissa.
------------------

Photographs of Sellafield nuclear plant prompt fears over radioactive risk

Nuclear safety expert claims there is ‘significant risk’ due to poor condition of storage ponds containing highly radioactive fuel rods

    John Vidal and Rob Edwards
    The Guardian, Wednesday 29 October 2014 18.57 GMT
    Jump to comments (…)

A pond containing spent nuclear fuel rods at Sellafield A pond containing spent nuclear fuel rods at Sellafield. Photograph: Guardian/Ecologist

Previously unseen pictures of two storage ponds containing hundreds of highly radioactive fuel rods at the Sellafield nuclear plant show cracked concrete, seagulls bathing in the water and weeds growing around derelict machinery. But a spokesman for owners Sellafield Ltd said the 60-year-old ponds will not be cleaned up for decades, despite concern that they are in a dangerous state and could cause a large release of radioactive material if they are allowed to deteriorate further.

“The concrete is in dreadful condition, degraded and fractured, and if the ponds drain, the Magnox fuel will ignite and that would lead to a massive release of radioactive material,” nuclear safety expert John Large told the Ecologist magazine. “I am very disturbed at the run-down condition of the structures and support services. In my opinion there is a significant risk that the system could fail.
The storage ponds at Sellafield, as shown in this photograph sent to The Ecologist, have been called 'disgracefully degraded' by the executive director of the Institute for Resource and Security Studies. The storage ponds at Sellafield, as shown in this photograph sent to The Ecologist, have been called ‘disgracefully degraded’ by the executive director of the Institute for Resource and Security Studies. Photograph: The Ecologist

“It’s like an concrete dock full of water. If you got a breach of the wall by accident or by terrorist attack, the Magnox fuel would burn. I would say there’s many hundreds of tonnes in there. It could give rise to a very big radioactive release. It’s not for me to make comparisons with Chernobyl or Fukushima, but it could certainly cause serious contamination over a wide area and for a very long time.”

Gordon Thompson, executive director of the Institute for Resource and Security Studies in Cambridge, Massachusetts, who is an expert at assessing radiological risk, said: “[Sellafield] contains large inventories of radioactive material that could be released to the environment in a variety of ways. The site’s overall radiological risk has never been properly assessed by the responsible authorities. [The] photos, showing disgracefully degraded open-air ponds at Sellafield, indicate that a thorough assessment of risk is overdue.”

The images, taken over a period seven years and leaked via a local nuclear watchdog group to the Ecologist, are said to show two ponds that were commissioned in 1952 and used until the mid-1970s as short-term storage for spent fuel until it could be reprocessed, producing plutonium for military use. One is open to the elements.
This photograph sent to The Ecologist shows a seagull bathing in the water of a storage pond used to hold radioactive material. This photograph sent to The Ecologist shows a seagull bathing in the water of a storage pond used to hold radioactive material. Photograph: The Ecologist

The government is paying private companies £1.7bn a year to decommission ageing buildings at Sellafield.

“It is urgent that we clean up these ponds [but] it will be decades before they are cleaned up. Before that, a lot of other work has to be done. We are aiming to get them to the point where they are in a condition where the waste can be taken out of them,” said a Sellafield spokesman.

In a statement, Sellafield Ltd said: “These dated pictures do not present an accurate reflection of work across the Sellafield site today, but they are an indication of the scale of the challenge inherited by the NDA, Sellafield Ltd and Nuclear Management Partners to clean up the UK’s nuclear legacy.”

According to Large, who gave evidence to the House of Commons environment committee investigation into nuclear safety in 1986, the ponds were abandoned after they were overwhelmed with spent fuel during the 1974 miners’ strike when Britain was put on a three-day working week by prime minister Edward Heath.
This photograph sent to The Ecologist shows weeds growing around derelict machinery within the Sellafield facility. This photograph sent to The Ecologist shows weeds growing around derelict machinery within the Sellafield facility. Photograph: The Ecologist

“In order the ‘keep the lights on’, the UK’s fleet of nuclear power stations were run at full tilt, producing high volumes of spent fuel that the Sellafield reprocessing facilities were unable to keep up with. During the three-day week they powered up the Magnox reactors to maximum, and so much fuel was coming into Sellafield that it overwhelmed the line, and stayed in the pool too long,” Large told the Ecologist.

“The magnesium fuel rod coverings corroded due to the acidity in the ponds, and began to degrade and expose the nuclear fuel itself to the water, so they just lost control of the reprocessing line at a time when the ponds were crammed with intensely radioactive nuclear fuel,” he said

The Office of Nuclear Regulation (ONR), the statutory nuclear safety regulator, said: “The legacy ponds at Sellafield are old and as a result, do not meet the high engineering standards that would be required for modern nuclear facilities. These legacy ponds bring significant challenges, but we must focus our attention on improving the current situation. This does not mean that operations and activities on those facilities are unsafe.”

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2611216/leaked_sellafield_photos_reveal_massive_radioactive_release_threat.html
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on November 13, 2014, 11:34:07 AM

_________________________________

Arto Lauri 81. Carbon, carbon

https://www.youtube.com/watch?v=Us0Yl9TxkFE
----------------------------

Arto Lauri 80. Filament

https://www.youtube.com/watch?v=k0CCVLspYuw
-----

Plain persmäkeä the nuclear sector
down down down

Day 11/12/2014 brought back new and amazing to think about nuclear power in the key secrets. IAEA informed the grim truth down to the core, the matter bluntly. The world the remaining 430 from the reactor will be fair as quickly (in 2040) to drive down to at least half of 200kpl!

The reasons, of course, the IAEA did not dare to tell you. But there is reason to believe that the positive energy of uranium fuel in an encompassing the end of the case. All the same, the same day the nuclear field as many as two CO2 production coterminous US and China announced "terrible".

USA plans to run in the future CO2 balance sheets down to changing the energy economy of 50% from the front of shale gas. Again, not a word about nuclear power! Not even if the US got the historical changes in the suction of the Republic of China.

China's drive down the CO2 balance sheets to muzzle the press of the time. The fact that the EU decided to sanction 2050 target of an incredible 80% to 100% in new nuclear energy silenced the free press in the preceding week JO completely. The nuclear sector gets snow into the room properly when France, Sweden, South Korea call for nuclear free truly CO2-neutral energy future.

  But when China decides to act up to US law. Their goals without nuclear power. According to information in the future by investing in solar power and wind power, such as a truly clean uudisenergioihin the German model. We begin to understand the nuclear past their biases captured. Nuclear power is the grounding for this day, in particular the future!
------------

Pelkkää persmäkeä ydinalalle
alas alas alas

Päivä 12.11.2014 toi jälleen uutta ja ihmeellistä mietittävää ydinvoiman keskeisiin salaisuuksiin. IAEA ilmoitti synkän totuutensa ydinalastaan, asian suorasukaisesti. Maailmalla jäljellä olevasta reilusta 430 reaktorista tullaan pikapikaa (2040) ajamaan alas vähintään PUOLET 200kpl!

Syitä tietenkään IAEA EI uskaltanut kertoa. Mutta on aihetta epäillä, että myös energiapositiivisen uraanipolttoaineen totaalisesta loppumisesta on kyse. Yhtä kaikki samana päivänä ydinalan peräti kaksi CO2 tuotannon päämaa USA ja Kiina ilmoittivat "kauheita". 

USA aikoo ajaa jatkossa CO2 taseitaan alas muuttamalla energiatalouttaan 50% edestä LIUSKEKAASUUN. Jälleen ei sanaakaan ydinvoimasta! Ei vaikka USA sai historiallisen muutoksensa imuun myös Kiinan.

Kiinan tavat ajaa alas CO2 taseitaan vaientaa lehdistön kerrasta. Se, että EU päätti sanktioida 2050 tavoitteekseen uskomattomat 80% 100% ydinvapaalle uudisenergialle vaiensi JO lehdistön edellisviikolla täysin. Ydinala saa lunta tupaan kunnolla kun Ranska, Ruotsi, Etelä- Korea vaativat ydinvapaata aidosti CO2 neutraalia energiaa jatkossa.

 Mutta kun jopa Kiina päättää toimia USA lailla. Tavoitteisiinsa ilman ydinvoimaa. Sijoittamalla tietojen mukaan tulevaisuudessa aurinkovoimaan ja tuulivoiman kaltaisiin aidosti puhtaisiin uudisenergioihin Saksan malliin. alamme ymmärtämään ydinalan menneisyyden heidän harhojen vangiksi. Ydinvoiman pohjakosketus on tätä päivää erityisesti tulevaisuutta!
------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on November 17, 2014, 05:11:03 PM
Arto Lauri 82. Jontti Lähiradio II

https://www.youtube.com/watch?v=a1j-Dsi9Tis
 -------------------------------------------

 Arto Lauri 81. Carbon,hiili

https://www.youtube.com/watch?v=Us0Yl9TxkFE
 ----------------------------

  2014.11 M. A Fasebook

  From the Russian uranium fuel may be supplied with several other countries in future power plants ??? http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=12204

  Russia recognizes Iran's growing regional power in - in contrast to the United States of America
  Russia and Iran signed a number of agreements, which ...
  Web media.org | A person Shadow Media Http: //www.verkkomedia.org/news.asp? mode = 4 & id = 12204
  ---
  Arto Laano
  I know. Let's think about some time. Fennovoima life is calculated as 60 years. STILL Russia promises to her: a 10-year fuel !. . If the slightest examined how nuclear power plants delivered to buyers. So begins survive. Russia submitted a five nuclear power plants in the Libyan Gadaffille. When asked about Gadaffi, finally, how the desert power plant cooling water come from? The Russians laughed and said that their problems. In the end, the US bombed the reactors blithely graduating from dust deserts!

  The Saudis bought the 8 reactors from Areva. Once again came the voice from the cooling waters. Areva laughed again, that their problems. In the end, the trade was taken to court by requesting a billion compensation from Areva! The basic plot of the story is always the same. Nuclear power plants, therefore, blithely yes PROVIDED. At all without bothering to find out whether they have the slightest starttinsa after the operation condition.

  USA test the otherwise Thorium power plants in Norway now! It is a great thing TABU / bomb in many ways. A / Norway should not even be nuclear power plants! .. But it is, and several, including the destroyed B / Why the US will not try it for yourself and the country has in public? C / thoriumpaskaa Why should not try if uranium is as it is claimed for centuries ?. .. The crazy thing is that the U-235 power plants have been concluded in 2008, after the energy of negativity at all!

  But 100% of the current nuclear power plant projects is 100% PLUTONIUM incinerators! .. Despite the fact that the fall of 2007, CERN said my O's plutonium power plants in the energy negative, and at least 2.5 * more expensive than uranium power plants. And now people ask me why the British Pu-239 reactor costs 10 times * 31 000milions !!!
  ----------------

 Fasebook 2014.11 M.A

 Mistä venäjä saa toimitettua uraani polttoaineet useiden muidenkin maiden tuleviin voimaloihin??? http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=12204

 Venäjä tunnustaa Iranin kasvavan alueellisen mahdin - toisin kuin Yhdysvallat
 Venäjä ja Iran allekirjoittivat useita sopimuksia, jotka...
 verkko media.org|Henkilöltä Shadow Mediahttp://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=12204
 ---
 Arto Laano
 Niinpä. Mietitään tovi. Fennovoiman käyttöikä on laskettu 60 vuodeksi. SILTI Venäjä lupaa sillekin v a i n 10 vuoden polttoaineet!. . Jos h i u k a n k a a n tutkitaan miten ydinvoimaloita ostajilleen toimitetaan. Niin alkaa selviämään. Venäjä toimitti viitisen ydinvoimalaa Libyan Gadaffille. Kun Gadaffi kysyi lopuksi miten aavikolla voimalan jäähdytysvedet saadaan? Nauroi Venäläiset ja totesi, ettei HEIDÄN ongelmansa. Lopulta USA pommitti reaktorit surutta valmistuttuaan tomuksi aavikoille!

 Saudit osti Arevalta 8 reaktoria. Kun tuli jälleen puhe mistä jäähdytysvedet. Areva nauroi jälleen, ettei HEIDÄN ongelmansa. Lopulta kauppa vietiin oikeuteen hakien miljardikorvauksia Arevalta! Jutun perusjuoni on AINA SAMA. Ydinvoimaloita siis surutta kyllä TOIMITETAAN. Lainkaan vaivautumatta selvittämään onko niillä starttinsa jälkeen pienintäkään toiminnan edellytystä.

 USA koekäyttää muuten Norjassa nytkin THORIUM VOIMALOITAAN! Asia On suuri TABU/ pommi monessakin mielessä. A/ Norjassa EI pitäisi edes olla ydinvoimaloita!.. Mutta on ja USEITA, myös tuhoutuneita B/ Miksi USA ei kokeile itse maallaan ja julkisesti? C/ Miksi thoriumpaskaa pitäisikään kokeilla, JOS uraania on kuten väitetään vuosisadoiksi?. .. Hulluinta on , ettei U-235 voimaloita ole enää tehty 2008 energia negatiivisuuden jälkeen LAINKAAN!

 Vaan 100% nykyisistä ydinvoimala hankkeista on 100% PLUTONIUM POLTTO LAITOKSIA!.. Siitäkin huolimatta, että syksyllä 2007 CERN totesi m y ö s plutonium voimalat energia negatiivisiksi ja ainakin 2,5* kalliimmiksi uraanivoimaloihin. Ja nyt sitten ihmetellään MIKSI Englannin Pu-239 reaktori maksaa 10* kertaisesti 31 000miljoonaa!!!
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on November 23, 2014, 03:23:15 PM
_________________________________

Arto Lauri 83. Nuclear weapon

https://www.youtube.com/watch?v=Eh35v7pW28c
 -------

Arto Lauri 82. Jontti Lähiradio II

https://www.youtube.com/watch?v=a1j-Dsi9Tis
 -------------------------------------------

TVO SUICIDE JUMP
  hazar hazar hazar

I heard 11.2014 quite unimaginable release.

TVO's fuel supply getting to be such a huge problem.

That the company has decided to actually start designing their own mixture of fuel !. .

Where can i h e m e s t s now is it?
  TVO announced a year ago, it will start to break the shame, the international IAEA determined by the uranium polttolimitin 50 GWd / tu border. TVO announced to exceed the value of already clearly and aims at an incredible 75 GWd / tu level!

NONE OF the world's nuclear power plants to NOT of this Act have not dared to cross. Since plutonium fuel is 1000 times more dangerous. Therefore, this law has been made. The World ALL breeder reactor have exploded in this attempt.

In fact, even the Areva NOT no longer consented to make this life-threatening border burning fuel apparently due to the risk of explosion and severely refused to provide this destructive combustion pardons TVO use.

Now, however, quietly TVO is alone in their intentions. Indicates defiantly commission OWN polttolimitin exceed the special fuel in violation of the laws of the IAEA. It is clear that such a threat for the company TVO can not view anything other than your own Askolan up to hundreds of billions of production in Finland. Or the Russian uranium industrialists!

Just unimaginable high-risk situation does just Finland. STUK silent like a wall. Why TVO is then forced to make such a 100% self-destructive in their evolutions? . .Siinä Is all about. The reason for this is the fact that the 2008 positive energy uranium, not even the MOX / plutonium fuel may be any longer. TVO take this MEGA RISK back against the wall!

If the Company is unable to make even more toxic plutonium burning fuel. Nuclear power is lost for all of the theoretical break-even point! TVO management knows this very carefully. Play our country and the black john "double it, and a receipt!"

  The system has tried to include all the world's leading nuclear countries. Without success other than to blow test reactors. The background here is the fact that TVO clearly believe in the future of thorium fuel. Nor a working fertile reactor. Strangest herein also. that TVO is the most basic knowledge of nuclear power developer company. Jump to black are so unbelievably own risk. That ever! ..
------

TVO ITSEMURHA HYPPY
 hazar hazar hazar

Kuulin 11.2014 aivan käsittämättömän tiedotteen.

TVO:n polttoaine huollossa alkaa olla niin VALTAVIA ongelmia.

Että yhtiö on päättänyt ITSE alkaa suunnitella omat polttoaine sekoituksensa!. .

Mistä i h m e e s t ä nyt on kyse?
 TVO ilmoitti vuosi sitten alkavansa härskisti rikkoa kansainvälistä IAEA määräämää uraanin polttolimitin 50 GWd/tu rajaa. TVO ilmoitti ylittävänsä arvon jo selvästi ja tähtää uskomattomaan 75 GWd/tu tasoon!

YKSIKÄÄN maailman ydinvoimaloista EI tätä lakia ole uskaltanut ylittää. Koska plutoniumin poltto on 1000-kertaa VAARALLISEMPAA. Siksi tämä laki on tehty. Maailman KAIKKI hyötöreaktorit ovat räjähtäneet tätä yrittäessään.

Itse asiassa edes Areva EI ole enää suostunut tekemään tätä hengenvaarallista polttoa ylittävää polttoainetta ilmeisen räjähtämisen vaaran takia ja ankarasti kieltäytynyt toimittamasta tätä tuhoisaa poltto anetta TVO käyttöön.

Nyt kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa TVO on yksin aikeissaan. Ilmoittaa uhmakkaasti teettävänsä OMAT polttolimitin ylittävät erikois polttoaineena IAEA lakeja rikkoen. Onkin selvää, että tällaiseen UHKAYRITYKSEEN TVO ei saa mukaansa ketään muuta kuin korkeintaan Oman Askolan satojen miljardien tuotantolaitoksen Suomessa. Tai Venäjän uraani tehtailijat!

Aivan käsittämättömiä suuria riskejä tilanne tekee juuri Suomeen. STUK vaikene kuin muuri. Miksi TVO on sitten pakotettu tekemään tällaisia 100% itsetuhoisia heidän kehitelmiä? . .Siinä onkin kysymys. Syynä kun on se, ettei 2008 energiapositiivista uraania, ei EDES MOX/ plutoniumpolttoaineita saa enää mistään. TVO ottaa tämän MEGARISKIN selkä seinää vasten!

Jos yhtiö EI kykene tekemään entistä MYRKYLLISEMMIN palavaa plutonium polttoaan. Ydinvoima menettää LOPULLISESTI kaiken teoreettisenkin kannattavuusrajan! TVO johto tietää tämän tarkkaan. Ja pelaa maallamme mustanpekan "tuplana ja kuittina"!

 Systeemiä on yrittäneet kaikki maailman johtavat ydinvoimamaat. Onnistumatta muuta kuin räjäyttämään koe reaktorinsa. Kuvaavaa tässä on myös se, ettei TVO selvästikään usko THORIUMIN tulevaisuuteen polttoaineena. Eikä myöskään toimivaan hyötö reaktoriin. Oudointa tässä on myös se. ettei TVO:lla ole a l k e e l l i s i n t a osaamista ydinvoiman kehittäjäyhtiönä. Hyppy mustaan tehdään niin uskomattomilla riskeillä. Ettei koskaan!..
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on November 24, 2014, 10:00:31 AM
FUKUSHIMA NOW 2014
fuku fuku fuku

* The city of 2011, documented 20 MEGA TONNES of capacity in the F-3 reactor, the destruction, the power outputs and, above the EFFECTS of STUNNING scientists through maalman. The entire Pacific Ocean doing the dying. Tritium levels 300-kertaistuneet, in the same way as TVO is 360- times back to sea levels also. Read on and be your dread of what nuclear power really is!
---

* Fukushiman 2011, dokumentoitu 20 MEGATONNIN tehoinen F-3 reaktorin tuhot, tehot ja ennen kaikkea VAIKUTUKSET MYKISTÄVÄT tutkijat kautta maalman. Koko Tyyni valtameri tekemässä kuolemaa. Tritium tasot 300- kertaistuneet samaan tapaan kuin TVO on 360- kertaistanut Selkämeren  tritiumin myös. Lue ja kauhistu mitä ydinvoima oikeasti on!
---

Julkaistu: Marraskuu 18, 2014 klo 12:59 pm ET
Mennessä ENENews
Email sähköposti artikla
357 kommentit

National Geographic, 17 marraskuu 2014 (kursivointi): merisiilit ja kurkut tuntui karannut virus haittavaikutuksia asti. Mutta viime viikkoina raportit ovat alkaneet tulla että he liian kuolevat pitkin rantoja Pacific Northwest Hewson sanoi... [Hän ja hänen ryhmänsä ovat] merisiilit ja meri kurkkua, jotka kuolee jo nähdä, jos sama tappaja vastaa.

Dr. Bill holkki, rakkolevä metsä ekologi, 2 Marraskuu 2014: olen maininnut sitä ennen [Southern California] meidän meritähti ja merisiilien on kuolla... Olen viime aikoina nähnyt meri kurkkuja, jotka näyttävät olevan sairas... Olen myös todennut oudon värinen meri jänikset (big shell-vähemmän etanat) puistossa. Tavallisesti syö punalevää näyttää kuolleen... Sukeltajat myös raportti näkemään paljon vähemmän merten jäniksiä tänä vuonna.

Ronald L. Shimek, FT, meribiologi, 10 Marraskuu 2014: Jan Kocian, Sukellus valokuvaaja extraordinare... on aktiivisesti maanmittauksen useita subtidal merialueiden Pohjois Puget Sound jonkin aikaa... [Aikana Syyskuu 18] sukeltaa... Whidbey Island, Washington... hän alkoi nähdä asioita hän oli koskaan aiemmin havainnut... oli monet eläimet altistuvat makaa Hiekka merenpohjan etsiskellä ontua, sairas tai kuollut. Punainen meri kurkkua oli veltto ja kuollut... Aleutian Moon etanat olivat outoa asennot... vaaleanpunainen/keltainen worms [oli] Toinen harvinainen tai epätavallinen näky... NUTTALL's sydänsimpukat olivat sedimentin pinnalla niiden syö, eikä haudataan... 22 heinäkuu alue sisältää kuolevien eläinten ei vain vielä se levisi; mitä näytti olevan syy vielä tee likaisen työn... 25 syyskuu, [paljon] Punaisenmeren kurkut... makasivat täysin alttiina, ja ilmeisesti kuollut... 29. syyskuuta... Muutama elävä Cucumaria toimisi kumma, ole aivan kuollut, mutta vain hieman reagoinut kosketukseen... Lukuisia vihreä merisiilien löytyi heidän spines epänormaaleja asentoja, ehdottomasti ei Hae terve... Kuollut alue ja kuolleisuus, syy laajuus edelleen määrittelemätön.

Tekstityksen valokuvista diver Jan Kocian: (3) kuoleman merisiilien; (4) [punainen meri kurkkua] Cucumaria Mönjävahakas kuolevat ja hajoavaa [kuva alt teksti: "Kaikki on kuolemassa"]; (5) kuollut, kuollut, kuollut, ja kuollut- tai kuolee

Katso kaikki julkaistuja valokuvia dive tutkimuksista

Julkaistu: Marraskuu 18, 2014 klo 12:59 pm ET
Mennessä ENENews
Email sähköposti artikla
357 kommentit

Kuten ENENews Facebookissa
Seuraa ENENews Twitterissä
Tilaa ENENews RSS-syöte
Rekisteröidy Facebookiin päivittäin sähköpostipäivitykset

Liittyvien virkojen

Johtava tutkija: Fukushima saastuminen voi aiheuttaa meritähtien epidemia länsirannikolla — merisiilien, meri kurkkua vaikutti myös — "Jotain tekee niistä alttiita"... "Se on toisin kuin mitään olen nähnyt"... "Väestön mennä paikallisesti sukupuuttoon yhdessä yössä" 30 joulukuuta 2013

Alaska: "tutkijat huolissaan uusi mysteeri sairaus" — Pacific Northwest: "Hälyttäviä muutoksia" — "Voinut uskoa silmiäni" — "tutkijat todella ällikällä lyötyjä... Se on eräänlainen ulkomaalainen asia"—" saanut paljon, paljon pahempi... kummittelee... voisi aiheuttaa tuhoa koko ekosysteemin Meksiko Alaska "(VIDEO) 6 elokuuta 2014

Kiinteistölaitos tutkija: Akuutti hemorrhaging löytyi kuollut pöllöt pitkin länsirannikkoa — kuolleisuus tapahtuma alkoi 8 kuukauden kuluttua Fukushima räjähdyksiä — "On erittäin huonossa kunnossa... huonosti vain" tultaessa Pacific Northwest Arctic 3 toukokuuta 2014

Asiantuntijat: "Todella off-vuosi"-Pelicans nälkää Pacific Northwest vuodesta 2011, tappamisesta vauva linnut ruokaa — jalostukseen menestys "todella huono" vuodesta 2011 — "Uskon pelicans vastaamaan suuren mittakaavan muutoksia" — "Sardiini crash" jatkuu Tyynenmeren vuodesta 2011 lasku 22 joulukuuta 2013

Outo olento kääntyi 50 mailia Kalifornian rannikolla osaksi hautausmaa kesällä 2011 — Kiinteistölaitos biologi: Die-off näin koskaan nähnyt täällä — "Abalone verilöyly... ruhojen merisiilejä, meritähti, muut nilviäiset" — asiantuntijat löytää "muutoksia 30 geenit, jokin outo tiedettä"-"Yhtäkkiä yleistyvät... tappaminen villieläimet" (kuva) 12 toukokuuta 2014

18. marraskuuta 2014 alkaen | Luokka: Kanada, meille, West Coast

«TV: "este ei pidä" Fukushima tehtaan — kaikki keinot ovat epäonnistuneet lopettaa erittäin korkea radioaktiivisten aineiden virtaa ocean — virkamiehet: enemmän vettä on tulossa kuin olemme olleet pumppaamaan — työntekijöiden nyt yrittää estää ylivuoto (VIDEO)

Asiantuntijat: Näennäisesti hyvänlaatuinen virus aiheuttaa "ekologinen sekaannusta jonka kaltaista emme ole
_______________________
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on November 27, 2014, 10:05:26 AM
Arto Lauri 84. Tsheljabinsk II

https://www.youtube.com/watch?v=0WH4k4_80-0
 ----------

 Arto Lauri 83. Nuclear weapon

https://www.youtube.com/watch?v=Eh35v7pW28c
 -------

 The sky is responsible.

 The ionosphere is defined in the atmosphere for more than 80 km from a height up to the part which is continuous solar and cosmic radiation was bruised. This section is non-stop conductive ionized state. Pupil encyclopedia quote: "Neutral atom group is ionized only when it is imported energy. Of ionization generates mm., Microwave radiation, UV light, X-ray, gamma radiation, strong particle (alpha and beta radiation.) The ionosphere and atmosphere layer, where the gases are ionized. Ionospheric showed the existence of EV 1925. Appleton ionosphere a plurality of layers, where the ionisation reaches its maximum value.

 The area has hundreds of meters per second winds. Moreover, it is the sun and the moon caused by the tidal phenomena, such as regular ionized gas movements. Extraction of the intensity of electric currents may be tens of thousands of amperes. The majority of the periodic variations due to the magnetism of these electric currents. Ionospheric disturbances cause mm. strong irregular fluctuations in the magnetic field, the so-called. magnetic storms. These caused by solar radiation and particles of booking.

 Spring 2007 will remain in history puzzling phenomenon mm. USA. There, the bees are mysteriously disappeared 25%, even 90% of the loss is outlined. Bees are not lost somewhere without a trace. This is serious because 33% of the world food supply is dependent on the toilers. Any disease, dead bees, or the like is not to be noticed. It must be shown how the bees magnetic navigation system is so much disturbed that the bees get lost and die. As already noticed any little change is not the case, as the bees system has had to adapt to the ionosphere violent harassment in the fields of millions of years. Now, in the stratosphere, the ionosphere has begun to carry on something unprecedented fierce. Something like that swept mm. Antarctic largest-ever ozone depletion region in the autumn of -06 Fund, but without freonil Listed carcinogens or similar!

 Some ionisfääri we bring ionization defined as such there previously belonged to the additional energy sprints, there is no place like a bee millions of years of evolution of the never before. It is not any for a long time used in low-power mobile phone radiation, or the like. But the destruction of the back must be something growing insanely destructive, disruptive decades there accumulated a tremendous energy which now has reached new levels. Something like that is transforming the entire planet As seen in the living conditions of an unprecedented threat to the trap.

 So simply one that has changed the face of the biodiversity of the five-fold increase in the ionization radiation, the dumb, the destruction of a certificate as a field! Indeed, it is now up to the nuclear industry itself hardly recognized by every single one of the reactors continuously hurling 36% of the thermal radiation of the excited gas emissions accumulated in the upper atmosphere. And the horror we can see what it is doing throughout the life of our planet. Is it too late to act? So at least not the warning signs of fact, appear to be in short supply. And it is 100% sure that every nuclear project takes closer to the final nuclear destruction throughout the world!
 -----------------------

 Taivas vastaa.

 Ionosfääriksi määritellään ilmakehän yli 80km korkeudelta ylöspäin oleva osa joka on jatkuvan aurinko- ja avaruussäteilyn runneltu. Tämä osa on tauottomassa sähköä johtavassa ionisoituneessa tilassa. Koululainen tietosanakirjalainaus: "Neutraali atomiryhmä ionisoituu vain silloin, kun siihen tuodaan energiaa. Ionisaatiota synnyttää mm. mikroaaltosäteily, UV-valo, röntgen-, gammasäteily, voimakas hiukkassäteily (alfa- ja beetasäteily.) Ionosfääri, ilmakehän kerros, jossa kaasut ovat ionisoituneet. Ionosfäärin olemassaolon osoitti E. V. Appleton 1925. Ionosfäärissä on useita kerroksia, joissa ionisoituminen saavuttaa maksimiarvon.

 Alueella on satojen metrien sekuntituulia. Sitä paitsi on auringon ja kuun aiheuttamia vuorovesi-ilmiöiden kaltaisia säännöllisiä ionisoituneen kaasun liikkeitä. Syntyvien sähkövirtojen voimakkuus saattaa olla kymmeniätuhansia ampeereja. Pääosa säännöllisistä maan magnetismin vaihteluista johtuu näistä sähkövirroista. Ionosfäärin häiriöt aiheuttavat mm. voimakkaita epäsäännöllisiä vaihteluita maan magneettikentässä, ns. magneettisia myrskyjä. Nämä aiheutuvat auringon säteilystä ja varaushiukkasista.

 2007 kevät jää historiaan kummastuttavasta ilmiöstä mm. USA:sta. Siellä mehiläisistä on mystisesti kadonnut -25%, jopa 90% katoamista on hahmoteltu. Mehiläiset ovat vaan kadonneet jonnekin jälkiä jättämättä. Asia on vakava koska 33% maapallon ruokahuollosta on näiden ahertajien varassa. Mitään sairautta, kuolleita mehiläisiä tai vastaavaa ei olla huomattu. Heti alkuun on esitetty, miten mehiläisten magneettinen suunnistussysteemi on niin kovasti häiritty, että mehiläiset eksyvät ja kuolevat. Kuten jo huomasimme mistään pikku muutoksesta ei ole kyse, koska mehiläisten systeemin on pitänyt sopeutua ionosfäärin rajuihin häirintäkenttiin miljoonia vuosia. Nyt yläilmakehämme ionosfäärissä on alkanut mellastaa jotain ennennäkemättömän rajua. Jotain sellaista, joka pyyhkäisi mm. Antarktikseen kaikkien aikojen suurimman otsonituhoalueen -06 syksyllä tosta vaan ilman freonil isääntymisiä tai vastaavia!

 Jokin ionisfääri meidän tuo ionisaatio määrityksen mukaisesti sellaisia sinne aiemmin kuuluneita lisäenergian spurtteja, ettei vastaavaa ole tapahtunut mehiläisen vuosimiljoonien evoluutioiden aikana koskaan ennen. Kyse ei ole mistään jo pitkään käytetystä pienitehokännyköiden säteilystä tai vastaavasta. Vaan tuhon takana täytyy olla jotain kasvavaa mielettömän tuhoisaa, repivää vuosikymmenet sinne kertynyttä valtavaa energiaa joka nyt on päässyt aivan uusiin lukemiin. Jotain sellaista, joka on muuttamassa nähdysti koko maapallon elinolosuhteet ennennäkemättömään uhkaansa.

 Niin yksinkertaisesti sellaista, joka on muuttanut koko biodiversiteettimme viisinkertaisen säteilyn ionisaation nousun mykän tuhon todistuksen kentäksi! Tosiaan kyse on nyttemmin ydinteollisuuden jopa itsensä vaivoin tunnustama joka ainoan reaktorien tauotta syytämät 36% termi virittyneen säteilykaasun päästökertymä yläilmakehäämme. Ja kauhuksemme voimme huomata, mitä se on tekemässä elämälle koko maapallollamme. Onko jo myöhäistä toimia? Niin ei ainakaan varoitusmerkeistä asiassa näy olevan pulaa. Ja on 100% varma, että jokainen ydinhanke vie lähemmäs lopullista ydintuhoamme koko maailmamme!
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on December 02, 2014, 11:12:22 PM
_________________________________

 Arto Laurim 85. ALARM 111

https://www.youtube.com/watch?v=PNG5L4qIg9U
 ------------------------

 Arto Lauri 84. Tsheljabinsk II

https://www.youtube.com/watch?v=0WH4k4_80-0
 ----------

 T & T Espoo geothermal power plant
 tectonics tectonics

 * The project is a pilot. And started without delay when Fortum wanted to be connected to the Helsinki nuclear lobbyists houses IAEA illegal nuclear district heating! More than 50 years in Finland, is a GTK / Posiva lied to by the Finnish bedrock is not Arto Lauri presented by tectonic activity.

 * And the ensuing centuries asteitten basic heat. But when the nuclear sector is by no means afraid to admit that the IAEA Nuclear Security Act prohibits the use of carefully nuclear radiative heating, tritium dangerous. Were given without delay of the more than 50 years maintained nuclear lie Finnish bedrock cold must go now.

 * Suddenly, Finland is just like that 40 000kW geothermal power plant. Item Helsinki got bigger geothermal anti-nuclear power plant for heating! And what is the picture presented by the open Arto truth Finnish region of tectonic rock for underline, strong!

 * Now the unstable nuclear waste scrap heap, Posiva, TVO unveiled Lies. Trousers ankles. . The nuclear sector will also be the way to growing problems. As the audience know that the bedrock clean geothermal energy gathered directly from the nuclear power plants would be sufficient steam to the replacement free of charge, a truly clean geothermal energy production.
 ---
 Geothermal heat production pilot project will start in Espoo, Finland
 November 28, 2014, in the category News, General, No Comments

 Energy companies St1 and Fortum will start co-operation, the aim of which is to build Finland's first geothermal-powered industrial-scale pilot heating plant. St1 to launch a pilot plant design, and the plant is expected to be completed in 2016.

 St1's geothermal production plant construction site to search for Fortum's Otaniemi or Kivenlahden heating plant area. Fortum to acquire thermal energy produced by the plant in Espoo's district heating network.

 Geothermal heating plant is expected to produce up to 40 megawatts geolämpöä. Fortum is able to cover as much as 10 percent of district heating needs Espoo. Geothermal heat production does not use any fuel, so the body does not produce atmospheric emissions.

 Geothermal energy is produced by drilling two holes in the ground several kilometers deep. Water is fed to the second hole to down and heats up the water in the soil, it rises up from the second hole. The hot water contained in the heat supplied to the heating plant via a heat exchanger the district heating network. Water is heated in the process so warm that it can be used directly in the production of district heating without heat pumps.

 "Geothermal heat is an extremely interesting alternative to emission-free heat. We invested in line with our strategy for this pilot project because we believe that the method is able to produce significant amounts of energy on an industrial scale and internationally. Our company is a broad-based energy sector of excellence, which will provide a solid foundation for business expansion into new energy areas, "St1's Chairman of the Board Mika Anttonen says.

 "Our goal is to reduce the district heating emissions. Geothermal heat is emission-free energy, which in Finland is not yet used this scale. It increases the heat production flexibility and reduce emissions in the Espoo area. This is also a new area for us, and we look forward to the start of the bores, "Fortum in Finland and the Baltic heat, Senior Vice President Jouni Haikarainen says.
 _________________________

 T&T Espoon geoterminen voimala
 tektoniikkaa tektoniikkaa

 * Hanke on pilotti. Ja käynnistyi viiveittä, kun Fortum halusi kytkeä Helsingin ydinalan lobbarien talot IAEA lain vastaiseen ydinvoiman kaukolämpöön! Yli 50 vuotta Suomessa on GTK/ Posiva toimesta valehdeltu, että Suomen kallioperässä ei ole Arto Lauri esittämää tektonista toimintaa.

 *Ja siitä johtuvaa satojen asteitten peruslämpöä. Mutta kun ydinala ei missään nimessä uskalla myöntää, että IAEA ydinturvalaki kieltää tarkoin ydinvoiman kaukolämpö käytön säteilevänä, tritium vaarallisena. Annettiin viiveittä määräys, että yli 50 vuotta ylläpidetty ydinalan valhe Suomen peruskallion kylmyydestä saa nyt mennä.

 * Yhtäkkiä Suomessa on tuosta vaan 40 000kW geoterminen voimala. Kohta Helsinki saa vieläkin isomman geotermisen ydinvoiman vastaisen voimalan lämmitykseen! Ja mikä kuvaavaa Arto esittämä totuus Suomi alueen tektonisesta kalliosta vahvan alleviivauksen!

 * Nyt epävakaan ydinjäte tunkioiden Posiva, TVO paljastettiin valheistaan. Housut nilkoista. . Ydinala myös joutuu muuten kasvaviin ongelmiin. Koska yleisö tietää, että kallioperän puhdas geoterminen energia riittäisi ongelmitta suoraan ydinvoimaloitten höyryn korvaavaan ilmaiseen, aidosti puhtaan geotermisen energian tuotantoon.
 ---
 Geotermisen lämmöntuotannon pilottihanke käynnistyy Espoossa
 marraskuu 28, 2014, kategoriassa Uutiset, Yleinen, Ei kommentteja

 Energiayhtiöt St1 ja Fortum aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan pilottilämpölaitos. St1 aloittaa pilottituotantolaitoksen suunnittelun, ja laitoksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2016.

 St1:n geotermiselle tuotantolaitokselle etsitään rakennuspaikka Fortumin Otaniemen tai Kivenlahden lämpölaitoksen alueelta. Fortum ostaa laitoksen tuottaman lämpöenergian Espoon kaukolämpöverkkoon.

 Geotermisen lämpölaitoksen arvioidaan tuottavan parhaimmillaan jopa 40 megawatin teholla geolämpöä. Fortum pystyy kattamaan sillä jopa 10 prosenttia kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella. Geotermisessä lämmöntuotannossa ei käytetä lainkaan polttoaineita, joten laitos ei tuota ilmakehään päästöjä.

 Geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi reikää kilometrien syvyyksiin. Vettä syötetään toisesta reiästä alas, ja veden kuumennuttua maaperässä, se nousee toisesta reiästä ylös. Kuumentuneen veden sisältämä lämpö syötetään lämpölaitoksella lämmönvaihtimen kautta kaukolämpöverkkoon. Vesi kuumenee prosessissa niin lämpimäksi, että sitä voidaan käyttää suoraan kaukolämmöntuotantoon ilman lämpöpumppuja.

”Geoterminen lämpö on äärimmäisen kiinnostava vaihtoehto päästöttömään lämmöntuotantoon. Investoimme strategiamme mukaisesti tähän pilottihankkeeseen, sillä uskomme, että menetelmällä on mahdollista tuottaa merkittäviä määriä energiaa teollisessa mittakaavassa kansainvälisestikin. Yhtiössämme on laaja-alaista energia-alan huippuosaamista, joka antaa vankan perustan liiketoiminnan laajentamiseen uusille energiantuotantoalueille”, St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen kertoo.

”Tavoitteenamme on vähentää kaukolämmön aiheuttamia päästöjä. Geoterminen lämpö on päästötöntä energiaa, jota ei ole Suomessa vielä hyödynnetty tässä mittakaavassa. Se lisää lämmöntuotannon joustavuutta ja vähentää päästöjä Espoon alueella. Tämä on myös meille uusi aluevaltaus, ja odotamme innokkaasti porauksien aloittamista”, Fortumin Suomen ja Baltian lämpöliiketoiminnasta vastaava johtaja Jouni Haikarainen sanoo.
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on December 09, 2014, 08:50:21 PM
_________________________________

Arto Lauri 86. Eagles listens

https://www.youtube.com/watch?v=SNxt2zJtHJI
--------------

Arto Lauri 86,5.ION

https://www.youtube.com/watch?v=3W0clnW6t-4
-------------------

Arto Lauri 85. ALARM 111
https://www.youtube.com/watch?v=PNG5L4qIg9U
------------------------


3403. Germany

This article was published in a magazine Stern 31.10.2012

How high proportion of new energy could be? Each source of renewable energy to meet the world's energy needs in this way:
Sun 2 850 times
Wind power 200 times
Bioenergy 20-fold
Geothermal 5 times
Hydropower 6-fold.

Germany already produces 25% of its electricity from new energy. Similarly, it is the first half of 2012.
Removed -18.5% nuclear power. -0.2% Oil energy.
Done this, adding new energy by + 9.4%. Lignite + 6.7% and coal + 3.2%.

* The result is a truly remarkable good as a whole. Cited + 10% to 100% pure new energy to increase approximately in a short time the world's industrial giant in the country. Shows that the nuclear power completely to replace Germany as late a couple of years!

How much Germany needs more wind and solar power to produce it need? 100 each in about 000MW 000MW = 200. Approximately 140 nuclear power plant number. About a third of this has already been done! Germany is the European pioneer in this. EEG Act in 2000. By the effect has surpassed all the expected wind power, solar power boom of the projections!

According to causing as many as 19 EU countries to adopt the German model of this exemplar.

World Eco-Energy for investors:
China at $ 52 billion US 48 billion, Germany 31 billion, Italy 29 billion, India 12 billion.
----

Part II

What is the German model cost? 550 Billion e by 2050. This figure is 1.8 times the German federal budget.

Thus save billions! AEE study, green, nuclear-free electricity the benefits to society last year, 21 billion e. This calculated the benefits of environmental problems to be avoided. When subsidies are paid v a i n 14 billion. So the return is dazzling 7000000000 e.

Germany brought before the oil, gas and its uranium to 70%. Which can be replaced as soon as 100% domestic energies! Germany has been able in recent years of ALWAYS produce more electricity than consumed. Even in 2011, when closed eight nuclear plant from an export surplus was a staggering 6,271 GWh.

25 Years ago, there were only 785 in electricity and gas producers. 2020 For more than a million!

SPD Energy Specialist Ulrich Kelben nuclear power means double the risk. "Nuclear power is not only very dangerous, but above all a brake on climate-friendly renewable energy in the building. As the grid becomes blocked and centralist structure cemented. Phasing out nuclear power is, therefore, a safety point of urgent and pressing ahead with climate protection.

Each nuclear power plant discharge lasts a whopping 15 years! Only 40Y after storage of nuclear waste can be even loppusioittaa. As an expense only reactors dissolutions of Germany outrageous 44miljardia. Loppusioituksen costs is almost impossible to assess on!
---

PS. Something tells these things material qualities, that just the CIA / SUPO informed in writing of 12/09/2014. Arto Lauri 86.5. And too video Arto Lauri 86. Hazardous material !! Each ago think parallel tracks the essence, why? ..
-------------------
http://kuvapilvi.fi/k/ykSV.jpg
 (http://kuvapilvi.fi/k/ykSV.jpg)

http://kuvapilvi.fi/k/ykJl.jpg
 (http://kuvapilvi.fi/k/ykJl.jpg)
---

3403. Saksa

Tämä artikkeli on julkaistu Stern- aikakausilehdessä 31.10.2012

Miten korkea uudisenergian osuus voisi olla? Jokainen uusiutuvan energian lähde voisi täyttää maailman energian tarpeet näin:
Aurinko 2 850-kertaisesti
Tuulivoima 200- kertaisesti
Bioenergia 20- kertaisesti
Maalämpö 5- kertaisesti
Vesivoima 6- kertaisesti.

Saksa tuottaa jo 25% sähköstään uudisenergialla. Vastaavasti se on 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Poistanut -18,5% ydinvoimaa. -0,2% öljyenergiaa.
Tehnyt tämän lisäten uudisenergian määrää +9,4%. Ruskohiili +6,7% ja kivihiiltä +3,2%.

* Tulos on TODELLA merkittävän hyvä kokonaisuutena. Mainittu +10% 100% puhtaan uudisenergian lisääminen noin lyhyessä ajassa maailman teollisuuden jättimaassa. Osoittaa, ettei ydinvoiman kokonaan korvaamiseen Saksalla mennyt kuin parisen vuotta!

Paljonko Saksa tarvitsee vielä lisää tuuli-ja aurinkovoimaa tuottaakseen sillä tarvitsemansa? Kumpaakin noin 100 000MW= 200 000MW. Noin 140 ydinvoimalan määrän. Noin kolmannes tästä on JO saavutettuna! Saksa on tässä Euroopan edelläkävijä. EEG lailla  vuodelta 2000. Jonka vaikutus on ylittänyt kaikki ennakoidut tuuli-, aurinkovoiman buumin ennusteet!

Saaden mukaansa peräti 19 EU- maata jo ottamaan tämän Saksan mallin esikuvakseen.

Maailman ekoenergian investoijat:
Kiina 52 miljardia dollaria, USA 48 miljardia, Saksa 31 miljardia, Italia 29 miljardia, Intia 12 miljardia.
----

Osa II

Mitä Saksan malli maksaa? 550 Miljardia e vuoteen 2050 mennessä. Luku on 1,8 kertaa Saksan liittovaltion budjetti.

Säästämme näin miljardeja! AEE tutkimuksen mukaan vihreän, ydinvapaan sähkön hyödyt viime vuonna yhteiskunnalle 21 miljardia e. Tähän lasketut ympäristön ongelmien välttämisen hyödyt. Kun tukia on maksettu v a i n 14 miljardia. Joten tuotto on häikäisevät 7 miljardia e.

Saksa toi ennen öljystä, kaasusta ja uraanistaan 70%. Jotka voidaan korvata pian 100% kotimaisilla energioilla! Saksa on kyennyt viime vuosinaan AINA tuottamaan enemmän sähköä, kuin kuluttanut. Jopa 2011, jolloin sulki 8 ydinvoimalaansa vientiylijäämää oli huikeat 6271 gigawattituntia.

25 Vuotta sitten Saksassa oli vain 785 sähkön ja kaasun tuottajaa. 2020 Jo yli miljoona!

SPD Energia -asiantuntijan Ulrich Kelben mukaan ydinvoima merkitsee kaksinkertaista vaaraa. " Ydinvoima ei ole ainoastaan erittäin vaarallista, vaan jarruttaa ennen kaikkea ilmastoystävällisen uusiutuvan energian rakentamista. Koska sähköverkon tukkeutuu ja keskusjohtoinen rakenne sementoidaan. Ydinvoimasta luopuminen on siksi turvallisuusnäkökohdasta kiireellistä ja jouduttaa ilmaston suojelua.

Jokaisen ydinvoimalan purku kestää huikeat 15 vuotta! Vasta 40y varastoinnin jälkeen ydinjäte voidaan edes loppusioittaa. Kuluksi pelkästään reaktorien puruista Saksalle pöyristyttävät 44miljardia. Loppusioituksen kulut on lähes mahdotonta arvioida päälle!
---

PS. Jotain kertoo näitten materiaalien laaduista, että juuri CIA/ SUPO ilmoitti kirjallisesti 09.12.2014. Arto Lauri 86,5 ja Arto Lauri 86,  materiaalin V A A R A L L I S E K S I !! Kukin sitten miettiköön tahoillaan oleellisinta, m i k s i ?..
-------------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on December 13, 2014, 10:57:32 AM
A1 Translaters!

_________________________________

Arto Lauri 87. Eyes of a Seer

https://www.youtube.com/watch?v=1zoZZsHdQFs (https://www.youtube.com/watch?v=1zoZZsHdQFs)
------------------------

Arto Lauri 86. Eagles listens

https://www.youtube.com/watch?v=SNxt2zJtHJI (https://www.youtube.com/watch?v=SNxt2zJtHJI)
--------------

This article was published in a magazine Stern 31.10.2012

PART III

55% of the Germans in favor of nuclear power waiver. Only 41% would give more time for nuclear power anymore.

Johannes Teyssen E.ON
Germany is a clear majority decided to abandon nuclear power. We respect that decision.

Peter Terium RWE
Nuclear power, the story is finished for us. As in Germany, as well as abroad, when nuclear power is turned off.

Hans-Peter EnBW
Phasing out nuclear power is factual, without any ifs and buts. We now are investing in the energy turnaround strongly than ever.

Could we prevent countries from building new nuclear power plants at all times?
Sven Teske of renewable energy Head of the Department:
Yes, the weight of a politically.

"A current example. Belarus is planning a nuclear power station. Paying for about 8 000 million! The same power of the wind force would cost 1.85 billion. In addition, the air fuel costs and waste costs."
---

Part IIII

What are Germany, the company today of its electricity cost? 12.5 cents / kWh. In Germany, the price is 38% pure taxes. EU consumers pay for their electricity 18,4snt / kWh.

If the real costs of traditional power plants would be calculated. For example, the uranium produced by nuclear power would be 10.2 cents / kWh more expensive and a chance to compete against the new energy would be non-existent.

When the sun shines. Even now, solar electricity price is no longer 2-4snt / kWh.

Types of energy efficiency grade:
1. Hydro power 90%
2. Wind power 50%
3. Coal Power by 43%
4. Gas Power 40%
5. Biomass 40%
6. Nuclear power 35%
7. Solar thermal collector for 75% / 15% of the panel

Germany is now (2011) 22 700 wind turbines. (7.8% of electricity in Germany). As many as 80% in Germany, built wind turbines goes for export. In 2011, they were in Germany for a staggering 4 billion turnovers. 16% of the World Market share.

Where in Germany in favor of wind power?
In practice, anywhere!
  In Germany, however, will be wind turbines ONLY 15 000. By the year 2030. The reason for this is the increase of the towers and the powers of the lift. When this amount is made as many as 45% of electricity in Germany already.

In Germany, new energy employs 2,011 already incredible 382 000 people. By 2020 already 630 people.
______________________

Tämä artikkeli on julkaistu Stern- aikakausilehdessä31.10.2012

OSA III

55% Saksalaisista kannattaa ydinvoimasta luopumista. Vain 41% antaisivat ydinvoimalle lisäaikaa enää.

Johannes Teyssen E.ON
Saksa on selvällä enemmistöllä päättänyt luopua ydinvoimasta. ME kunnioitamme tätä päätöstä.

Peter Terium RWE
Ydinvoiman tarina on meidän puolestamme päättynyt. Niin Saksassa, kuin ulkomaillakin, kun ydinvoima poistetaan käytöstä.

Hans-Peter EnBW
Ydinvoimasta luopuminen on tosiasia- ilman jossitteluja. Me investoimme nyt energiakäänteeseen voimakkaimmin kuin koskaan.

Voisimmeko me estää maita rakentamasta aina uusia ydinvoimaloita?
Sven Teske uusiutuvien  energiaosaston  johtaja:
Kyllä painostamalla myös poliittisesti.

"Ajankohtainen esimerkki. Valko Venäjä suunnittelee ydinvoimalaa . Maksaen siitä 8 000miljoonaa! Sama teho tuulivoimana maksaisi 1850 miljoonaa. Lisäksi Ilman polttoainekuluja ja ydinjätekuluja."
---

OSA IIII

Mitä Saksassa yritys nykyään sähköstään maksaa? 12,5 snt/kWh. Saksassa sähkön hinnasta on 38% pelkkiä veroja. EU:ssa kuluttajat maksavat sähköstään 18,4snt/kWh.

Jos perinteisten voimaloiden aidot kustannukset laskettaisiin. Esimerkiksi uraanilla tuotettu ydinvoima olisi 10,2 senttiä/kWh  kalliimpi ja mahdollisuus kilpailla uudisenergiaa vastaan  olisi olematon.

Kun aurinko paistaa. Jo nyt aurinkosähkön hinta on enää 2-4snt/kWh.

Energiamuotojen tehokkuusasteista:
1. Vesivoima 90%
2. Tuulivoima 50%
3. Hiilivoima 43%
4. Kaasuvoima 40%
5. Biomassa 40%
6. Ydinvoima 35%
7. Aurinkolämpökeräin 75%/ paneeli 15%

Saksassa on nyt (2011) 22 700 tuulivoimalaa. (7,8% Saksan sähköstä). Peräti 80% Saksassa rakennetuista tuulivoimaloista menee jo vientiin. 2011 Niillä saatiin Saksaan jo huikeat 4 miljardin  liikevaihdot. 16% Maailmanmarkkinan osuus.

Missä päin Saksaa tuulivoima kannattaa?
Käytännössä missä tahansa!
 Saksassa tulee kuitenkin olemaan tuulivoimaloita VAIN 15 000. Vuoteen 2030. Syynä on Tornien korottaminen ja tehojen nosto. Jolloin tällä määrällä tehdään peräti 45% Saksan sähköstä jo.

Saksassa uudisenergia työllistää 2011 jo uskomattomat 382 000 henkeä. 2020 Mennessä jo 630 henkeä.
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on December 21, 2014, 07:25:11 PM
_________________________________

Arto Lauri 89. Olli and Devil worship
https://www.youtube.com/watch?v=2-d5AWl6t_Q
------------------

Arto Lauri 87. Eyes of a Seer
https://www.youtube.com/watch?v=1zoZZsHdQFs
------------------------

31 Why does not the space able to colonize?

The following medley is designed to acquaint themselves with very detail of the mechanisms which make the overall biodiversity represented by the elemental spectrum is like a stealth started to change in the past decades, "generally radiant". Let me step a topic distant in time and geographically more distant scopes. When space travel 70 in the early hysteria was discussed quite seriously that very soon the Moon and (Mars) will be permanently inhabited. Although the project's price and meaningfulness were discussed was a foregone conclusion how the space associated with such a wealth of benefits that the population will be profitable.

  It was reported from the available country so much that it would be worth the cost just to count. More and less than 40 years to get there is not practically evolved since then, why? Now I do not even talk to "fake" the transport costs and other shuttle explosion. Of course, in the 70's costs and dangers were known, so it is not actually the case! According to a tip we received when pondered that occurred in the solar eruption would have killed the space tourists radiation energy under him at one time. It was said to be a lot of space deadly than initially surmised. None of this protection does not apparently have been in a situation in space.

Another tip relates Since the sample obtained from the stones. At their was said to be too light and dry. The effect of the radiation energy is calculated eg. The earth is losing magneettisuojastaan spite of 3-5kg / s to the atmosphere continuously. Cosmic radiation quantum energy can be a staggering 10 to the power of 15 eV! Fission The splitting the atomic bomb / power plant kvanttitehot is 200MeV. For this we can see that the moonstone isomeric radiation momentum space is massive. That is, the entire Finnish volume of materials, which are encountered in space and planets is contaminated with radiation elements. Thermal isomer sentiment has penetrated the electrons lost their planeettavaippaan matter how deep, destroying and radiation radical swamps goes. Electrons are from the uranium ore similar to that used once they have been permanently lost. Even the sun's UV radiation to create a thermal electron emission, let alone the short wave gamma quantum.

Are illustrated what this is about. When mountaineers use the fire a few kilometers at an altitude where the oxygen yhtymisprosessi is so weak force that the water to be able to pallid blue flame even to cook, so rotten that it also can not even heated. It is responsible for the situation is thermally tuned to and outs of electrons lost in space radiation contaminated substance. It is nothing of the well as in a normally functioning elements talking about. Electricity does not run as hard metals. All chemical processes are like half-baked, even it the air that substance is not safe, let alone properly functioning ionized water as well.
  Simply put, the space is largely identical with the nuclear power plants. Enormous electron deficiency spoils also largely valence electron-based processes. The paint does not dry out, the fuel is too lean to function, the glue does not hold, the welds do not last, plastics, splits, fiberglass spoils Osmosis, insulation materials leaking electricity through the wires, respectively, and are worse dribbled electricity. Even such isomeric excited grown food is dangerous and energiatonta. Simply put, none of the cosmic radiation tainted element is not controllable normal standards! This is not, of course, far surmin publicly criticized.

Little is said about the fact also that, although the living space, of course, can be made of radiation protection margins, they pretty soon the radiation energy as a result of stop working. For example, K, L, M, röntgenvireet transported to another atom through the activated protection. And Malenka shell structure with the core tuning to follow each other. Fairly soon, the protection becomes, therefore, the radiation source to deliver adequate protection. Eg. To hear is not the kind of a magnetic field, let alone the atmosphere, or the sea to protect from radiation. The planets, all the claims agents are largely devices for constructing and managed chemical processes unsuitable!

  So even if the Mars surface to all the other hard work, so the radiation energy over there is no real long-lasting protection. Therefore, the march of travelers clearest threat is precisely the radioactivity in all its forms! The reason why this is not just on earth want to bring out is the second nuclear typically associated with thing. Is it really the radiological imperatives continuous concealing it so important that they still want to bring up? This question is really a matter of central importance. Does not want to publicly discuss the issues that would call into question the entire nuclear energy /
nuclear war at the same time the world!
---

31 Miksei avaruutta asuteta?

Seuraavassa kimarassa on tarkoituksena perehtyä varsin seikkaperäisesti niihin mekanismeihin, joiden takia yleinen biodiversiteetti edustama alkuainekirjo on kuin varkain alkanut muuttua menneinä vuosikymmeninä "yleissäteilevämmiksi". Lähdetäänpä liikkeelle aiheeseen etäisesti ajallisesti, ja maantieteellisesti vielä kauempiin laajuuksiin. Kun avaruusmatkailu 70-luvun alkupuolella oli kiivaimmillaan keskusteltiin aivan vakavissaan siitä, että jo varsin pian Kuu ja (Mars) tulee olemaan pysyvästi asuttu. Vaikka hankkeen hintaa ja mielekkyyttä mietittiin oli selviö miten avaruuteen liittyi niin runsaasti saatavia etuja, että asutus tulee kannattamaan.

 Kerrottiin sieltä saatavan maalle niin paljon, ettei kustannuksia kannattaisi juuri laskea. Yhä vajaan 40v päästä mikään ei ole käytännössä kehittynyt niistä ajoista, miksi? Nyt en edes keskustele "tekaistuista" kuljetuskustannuksista ja muista sukkulan räjähtämistä. Totta kai jo 70-luvulla kustannukset ja vaarat tiedettiin, joten siitä ei todellisuudessa ole kyse! Erään vihjeen saimme, kun mietittiin, että sattunut aurinkopurkaus olisi tappanut avaruusmatkailijat säteilyenergiallaan kerralla. Sanottiin avaruuden olevan paljon hengenvaarallisemman, kuin aluksi uumoiltiin.

Mitään suojautumismahdollisuutta ei kuulemma olisi ollut tilanteessa avaruudessa.  Toinen vihje liittyy Kuusta saatuihin näytekiviin. Niitten kerrottiin olevan aivan liian keveitä ja rutikuivia. Säteilyenergian vaikutuksesta lasketaan esim. maapallon menettävän magneettisuojastaan huolimatta 3-5kg/s ilmakehäänsä tauotta. Kosmisen säteilykvantin energia voi olla huikea 10-potenssiin 15 eV! Fissio halkeamisen atomipommissa/voimalassa kvanttitehot on 200MeV. Jo tästä näemme, että kuukivien isomeerinen säteilyviretila on massiivinen. Eli suomeksi  koko se ainesmäärä, jota kohdataan avaruudessa ja planeetoissa on säteilyn pilaamaa alkuainetta. Terminen isomeeri vire on tunkeutunut elektroninsa menettäneeseen planeettavaippaan vaikka kuinka syvälle tuhoten ja säteilyradikaalisoiden mennessään. Elektronit ovat siitä uraanimalmin kaltaista, että kerran käytettynä ne on pysyvästi kadonneet. Jo auringon UV-säteily synnyttää termisen elektroniemission, saati lyhytaaltoisemmat gammakvantit.

Havannollistetaan mistä on kyse. Kun vuorikiipeilijät käyttävät nuotiota muutaman kilometrin korkeudessa siellä hapen yhtymisprosessi on niin heikkovoimainen, ettei vettä kyetä valjua sinisessä liekissä edes keittämään, niin halju, ettei sillä myös voi edes lämmittää. Juuri vastaava on tilanne termisesti virittyneissä ja läpikotaisin elektroninsa menettäneen avaruussäteilyn pilaaman aineen kohdalla. Juuri mikään ei ole siitä tehtynä normaalisti toimivaa alkuaineista puhuttaessa. Sähkö ei kulje metalleissa kuin vaikeasti. Kaikki kemialliset prosessit ovat ikään kuin puolitekoisia, edes se ilma jota aineesta tehdään ei ole turvallista, saati kunnolla toimivaa ionisoituneena, vesi samoin.
 Yksinkertaisesti sanottuna avaruus on paljolti identtistä ydinvoimaloiden kanssa. Suunnaton elektronivajaus pilaa myös pitkälti valenssi elektroni pohjaiset prosessit. Maali ei kuivu, polttoaine on liian laihaa toimiakseen, liima ei pidä, hitsit eivät kestä, muovit halkeaa, lasikuitu pilaantuu lasikuituruttoon, eristysaineet vuotavat sähköä lävitse ja vastaavasti johdot eivät pahemmin kuljettele sähköä. Jopa tällaisesta isomeerisesti viritetystä viljelty ruoka on vaarallista ja energiatonta. Yksinkertaisesti sanottuna mikään avaruussäteilyn pilaama alkuaine ei ole hallittavissa normaali standardein! Tästä ei toki julkisesti suin surmin kritisoida.

Vähän puhuttu fakta on myös se, että vaikka avaruudessa asuville toki voidaan tehdä säteilysuojakatteita, ne melko pian säteilyenergian seurauksena lakkaavat toimimasta, kun esim. K,L,M- röntgenvireet kulkeutuvat atomilta toiselle läpi aktivoituvan suojan. Ja Malenkan kuorirakenteen mukaiset ydin virittymät seuraavat toisiaan. Varsin pian suoja muuttuu siis säteilylähteeksi antamatta riittävästi suojaa. Esim. Kuulla ei ole maan kaltaista magneettikenttää, saati ilmakehää, tai merta suojaamassa säteilyltä. Planeettojen kaikki saatavat aineet ovat pitkälti laitteiden rakenteluihin ja hallittuihin kemiallisiin prosesseihin sopimattomia!

  Eli vaikka Marssin pinnalle saataisiin kaikki muu vaivoin toimimaan, niin säteilyenergialta ei ole mitään todellista  pitkäikäistä  suojaa. Siksi Marssiin matkaajien selkein uhka on, nimenomaan radioaktiivisuus kaikissa muodoissaan! Se miksi tätä ei juuri maan päällä haluta tuoda ilmi on jo toinen ydinalaan tyypillisesti liittyvä juttu. Onko tosiaan säteilyyn liittyvien lainalaisuuksien jatkuva salaaminen niin tärkeää, ettei niitä yhä haluta tuoda esille? Tämä kysymys on todella asiassa keskeistä. Ei haluta julkisesti keskustella aiheista, jotka kyseenalaistaisivat koko ydinenergian/
sotaydinvoiman  samalla maailmalla!
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on December 25, 2014, 02:14:32 PM
_________________________________

 Arto Lauri 88. Face of TVO

https://www.youtube.com/watch?v=HJBU6XbixwE
 ---------------------

 Arto Lauri 89. Olli and Devil worship

https://www.youtube.com/watch?v=2-d5AWl6t_Q
 ------------------

 3404.Tesla cyclone

 The investigation Cancer mountain of data TVO's on top of a burning teslabylon mechanics

 ** There is one 000m long ion discharge air along the CAN have a direct short circuit. The journey is therefore very long, up to 400 000V voltage. The capacitive / inductive, mainly radio frequencies to top ionized orderly corona discharge. But ABSOLUTELY systematically repeated discharge channel of the several days of video recordings collected by.

 But this is according to my information. Approximately 100MW class of continuous power transmission the main body of the lines into that vortex of nuclear power cyclotron.

 12.21.2014, 14:17, P. wrote:
 > The camera can display the corona discharges and the like. A short circuit is unlikely to have arisen because of it get out of just cutting off the power. If the power would have been, the arc should have left it the power to end the direction of escape. The arc remains on if the power of more than 100 A.

 * Ai 100A is now over a piece of land ?. REALLY well then otherwise I thought the phenomenon to power. That is, if each of the 3 phases return of about 100A power should be roughly yhteistehoksi 120MW. Previous information I expected that TVO thief by the power would be up to 100MW.
 ---
 0.12.2014, 21:20, P. wrote:
 > The nitrogen atom weighs 2,343e-26kg and the charge is 1,6e-19As. 14,4eV is 2,304e-18J, ie Ws.

 > Atomic keep accelerates 14024 m / s or 94,553 ° K. In theory, accelerating tohon easily without the dielectric strength in the field 3,5kV / mm only 4.11 microns on the way. Paradoxically, the usual spark gap?

 * That is, according to the formula that always when a spark is discharged. It happens when the intervening air molecules into "bar magnet" like +/- ion rods?

 * Where the ionisation of that STANDING behind the additional heat must also be some other energy stored.

 * The data indicate that, therefore, it needs to get HAPPEN, that is, in the face of spin so fast. The rotation stored in the "rotation purr exchanger" exceeds the electron to return eneriat?

 * Going this REALLY tricky mathematical model? Just CLEARLY Tesla ended up static plasma spheres of modeling their decisions laborations.

 PS., I did otherwise Cancer hill captures videos yesterday huge additional discovery. I managed to describe. How TVO above 3.6 km wide ion cloud strikes one 000m long lightning DIRECTLY all 3 phases neatly in a row! The process appears to consume mm. at least 100MW power supply. What could explain the fluctuations HUGE problems of the West Coast of electricity companies electricity networks.
 ---
 Short circuit power plants Strategy Guidelines 5000 - 0000 10 MW.

 * Ie by Tesla- cyclotron 1 000MW pulse power is ideal for scaling to very well.
 --------------


 3404.Tesla SYKLONI

 Tutkinnassa Syöpävuoren data TVO:n päällä palavasta teslabylonin mekaniikasta

 ** Ei 1 000m pitkä ionipurkaus ilmaa pitkin VOI olla suora oikosulku. Matka on siis TODELLA PITKÄ, jopa 400 000V jännittteelle. Kapasitiivinen/ induktiivinen, lähinnä radiotaajuuksilla alkuun ionisoitunut hallitumpi koronapurkaus. Mutta EHDOTTOMASTI systemaattisesti toistuva purkauskanava näiden useana päivänä koottujen videotallenteiden mukaan.

 Vaan kyseessä on saamieni tietojen mukaan. Suunnilleen luokkaa 100MW jatkuva tehon siirto päärunkolinjoista tuohon ydinvoimalan syklotroni pyörteeseen.

 21.12.2014, 14:17, P. kirjoitti:
 > Kamera voi näyttää koronapurkauksia ja vastaavia. Oikosulkua tuskin on syntynyt, koska siitä päästään ulos vain tehot katkaisemalla. Jos virtaa olisi ollut, valokaaren olisi pitänyt lähteä etenemään pitkittäin tehonsuuntaa pakoon. Valokaari jää palamaan jos virtaa yli 100 A.

 * Ai 100A jää jo palamaan?. TODELLA hyvin sitten muuten arvelin ilmiön tehoksi. Eli jos jokainen 3 vaihetta palaisi noin 100A teholla tulisi karkeasti yhteistehoksi 120MW. Aiemmilla tiedoilla arvelinkin, että TVO varastama teho olisi maksimissaan 100MW.
 ---

 0.12.2014, 21:20, P. kirjoitti:
 > Typpiatomi painaa 2,343e-26kg ja sen varaus on 1,6e-19As. 14,4eV on 2,304e-18J eli Ws.

 > Atomi pitää kiihdyttää 14024 m/s nopeuteen tai 94553 K lämpötilaan. Teoriassa kiihtyy tohon helposti ilman läpilyöntilujuuden kentässä 3,5kV/mm vain 4,11 um matkalla. Ristiriitaista, tavallista kipinäväliä?

 * Eli, tuon kaavan mukaan AINA kun kipinä purkautuu. Se tapahtuu kun välissä olevat ilman molekyylit muuttuvat "sauvamagneetin" kaltaisiksi +/- ioni sauvoiksi?

 * Silloin tuon PYSYVÄN ionisaation LISÄenergian takana täytyy olla myös jotain muuta varastoitunutta energiaa.

 * Tämän tiedon mukaan siis se pitää saada PYÖRIMÄÄN, eli spinnaamaan niin NOPEASTI. Että pyörimiseen varastoitunut "rotaation hyrräämisenergia" ylittää elektronin palaamisen energiat?

 *Meneepäs tämä TODELLA konstikkaaksi matemaattisena mallina? Ihan SELVÄSTI Tesla päätyi staattisten plasmapallojen mallintamisen ratkaisuihinsa laboraatiolla.

 PS., Tein muuten Syöpävuorelta ottamistani videoista eilen h u i k e a n lisälöydön. Onnistuin KUVAAMAAN. Miten TVO:n yllä olevaan 3,6km leveään ioni pilveen iskee 1 000m pitkät salamat SUORAAN kaikki 3 vaihetta nätisti rivissä! Prosessi näyttää kuluttavan mm. vähintäänkin 100MW syöttötehot. Mikä selittäisi VALTAVAT heilahtelujen ongelmat Länsirannikon sähkön yhtiöitten sähköverkoissa.
 ---
 Oikosulkuteho voimaloiden päälinjoissa on 5000 – 10 0000 MW.

 * Eli laskemani Tesla- syklotronin 1 000MW pulssin tehokin sopii tähän skaalaukseen hyvin.
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on January 01, 2015, 03:10:12 PM
_________________________________

Arto Lauri 90.Pu-239 economy

https://www.youtube.com/watch?v=xCdoefNxcTY
 ---------

Arto Lauri 88. Face of TVO

https://www.youtube.com/watch?v=HJBU6XbixwE
 ---------------------

The German model dazzles nuclear lobbyists
 not pu pu economy is the economy

The main purpose of this article is to identify incorrect, the purpose of hakuisten tables from the crowd. Advanced knowledge of what was the German energy balance sheets ratios shortly before, as the country decided to abandon nuclear power altogether exemplary, and the launch of new energy revolution. Even without fossil power.

Which invented the growth figures for the nuclear lobbyists systematically lied deliberately! Finally found the information, according to which the German settlers of energy accounted for 6% of the class to begin with.
 Interestingly, by the way how the core criminals insulting jealousy German suIted advanced EKO energy change of 100% WITHOUT nuclear power in addition.

When calculating how to make Germany (2014):

fossil 53.2
 * Renewable 25.6
 * Nuclear power 15.9.

(Thus the order of 3 YEARS After the abandonment of nuclear power after that situation.)

Why did not these lists otherwise NEVER dare to tell this situation before 200- 2010? Is someone "neurosis" made of those of the preceding figures TABU's?
 ___________________________________

So ENGLISH is slightly enlarged to the situation cau- sing the basis of the figures in Germany would have been about 2010:

Nuclear power 29%
 Fossil 70%
 New Development Energy 6%
 __________________

* As of that JO Germany has been able to find non-existent by over three years of probation.

- Dropping a list of the most destructive nuclear power for more than 10%!

JO that requires a deep respect for some little time. But of course, the list goes on:

- Dropping the share of fossil production crush -15%. At the same time when Finland failed OL-3 project has only added to the production of fossil loads more!

Then, a real gem! Germany has been able to pay the 3 years of destructive nuclear power wastage completely and exceed the ecological production still in the fossil half clear the calculation. Previous 6% genuine pure ecological energy share has increased an incredible + 22% !!
 + 7.5% / y year.

A constant formula would go to Germany 100% domestic, clean, sustainable development, ecological energy transition LONGER categories:

100% - 28% (the current eco-energy) = 72% of the dirty energy / 7.5% = 10 years

As a model for the future development of the issuing forecasts that Germany will no longer class 10v time to reach 80-100% of the nuclear power completely free and 100% free enerioista fossil energy economy. In fact, otherwise at the same pace as Finland takes time to destroy his country's nuclear disaster.
 --------------

Saksan malli häikäisee ydinlobbarit
 ei pu talous ei pu talous

Kyseisen artikkelin keskeisin tarkoitus on selvittää virheellisten, tarkoitushakuisten taulukoiden joukosta. Tarkennetumpaa tietoa siitä mikä oli Saksan energian taseitten suhdeluvut hiukan ENNEN, kuin maa päätti luopua kokonaan esimerkillisesti ydinvoimasta, ja käynnistää uudisenergian vallankumous. Myös ilman fossiilivoimaa.

Jonka keksityistä kasvun luvuista ydinlobbarit systemaattisesti valehtelevat tarkoitushakuisesti! Viimein löytyi tieto, minkä mukaan Saksan uudisenergian osuus oli luokkaa 6% aluksi.
 Kiinnostavaa muuten miten ydinrikolliset solvaa kateellisina Saksan ERINOMAISESTI edennyttä EKO- energiamuutostaan 100% ILMAN ydinvoimaa lisäksi.

Kun lasketaan miten Saksa sen tekee (2014):

fossiiliset 53,2
 * uusiutuvat 25,6
 * ydinvoima 15,9.

(Siis luokkaa 3 VUOTTA Jälkeen ydinvoimasta luopumisen jälkeen tuo tilanne.)

Miksei näissä listoissa muuten KOSKAAN uskalleta kertoa tilannetta tätä ennen 200- 2010? Onko joku "neuroosi" tehnyt noista edeltävistä luvuista TABU:n?
 ___________________________________

Eli SUOMENNETAAN hiukan sitä tilannetta mitä noitten lukujen perusteella Saksassa olisi ollut suunnilleen 2010:

Ydinvoima 29%
 Fossiiliset 70%
 Uudisenergia 6%
 __________________

* Kuten tuosta JO huomaamme Saksa ON kyennyt olemattomalla reilulla 3 vuoden koeajallaan.

- Pudottamaan listan kaikkein TUHOISINTA ydinvoimaansa yli -10%!

JO tuo vaatii syvän kunnioituksen noin pienessä ajassa. Mutta lista toki jatkuu:

- Pudottamaan fossiilistensa osuutta murskaavat -15% . Samassa ajassa kun Suomi epäonnistuneen OL-3 hankkeensa kanssa on vain LISÄNNYT fossiilikuormiaan yhä!

Sitten varsinainen HELMI! Saksa on kyennyt 3 vuodessa korvaamaan tuhoisan ydinvoiman poistuman kokonaan ja ylittämään ekotuotantoaan silti myös fossiilipuolen selkeään laskemiseen. Aiempi 6% aidosti puhtaan ekoenergian osuus ON KASVANUT uskomattomat +22%!!
 +7,5%/y vuosivauhtia.

Tasaisella kaavalla Saksalta menisi 100% kotimaiseen, puhtaaseen kestävän kehityksen ekoenergiaan siirtymiseen ENÄÄ luokkaa:

100%- 28% (Nykyinen eko-energia) = 72% likaista energiaa/ 7,5%= 10 vuotta

 Tämän mallia tulevasta antavan kehitysennusteen mukaan Saksalta menee enää luokkaa 10v aikaa saavuttaakseen 80-100% ydinvoimasta kokonaan vapaan ja 100% fossiilienerioista vapaan energiatalouden. Itse asiassa muuten samaa tahtia kun Suomelta menee aikaa tuhota maansa ydinkatastrofiin.
 --------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on January 04, 2015, 02:34:11 PM
_________________________________

 Arto Lauri 91. Skeleton Coast

https://www.youtube.com/watch?v=H58NvayWOS4
 ------

 Arto Lauri 90.Pu-239 economy

https://www.youtube.com/watch?v=xCdoefNxcTY
 ---------

 For once, Western Finland core murderers cult Journal article showed correctly:

 - On the right side of the page to open the "TVO achieve a good production year" ..

 - On the left side of the "West Coast Hautaustoimistoja ARE MET THE DEAD! So bad crowded that the corpses no longer even have time to bury!"

 TVO / Posiva therefore REALLY put their best!
 ----------------

 What makes a nuclear power?

 The same time, the instantaneous wind power. Year certainties when it moves around 43%, that is twice as nice as the reactors stitch-return.))

 Wind and solar power plants in the current market power of the suction because they represent more than + 200% more than the market, even if a jumbo core slob cult.

 Where then new energy superiority consist of?

 - New Energy NOT need nuclear power by law to squander billions of tons of water
 - New energy is 3 times cheaper than nuclear power.
 - New energy can be a few days to look out for to make energy deficits obsessed with consumption points. (Compare OL-3 type decades of waiting for!)

 - New energy radiation NOT sterilize the billions of sterile, does not burn your eyes with cataract blind. NOT the other kids octopus look like ameboiksi. NOT fry your kids off my brain for more than 30%! NOT require a million salary from the army and the police state terror machineries ..!
 ----------------------------------

 Kerrankin Länsi Suomi ydin murhaajien kulttilehti osoitti artikkelinsa oikein:

 - Oikealla puolella sivun aukeamalla" TVO saavutti HYVÄN tuotantovuoden"..

 - Vasemmalla puolella" Länsirannikon HAUTAUS TOIMISTOT TÄYTTYVÄT KUOLLEISTA! Niin pahaa ruuhkaa, ettei ehditä ruumiita enää edes hautaamaan!"

 TVO/ Posiva siis panevat TODELLA parastaan!
 ----------------

 Mitä tekee ydinvoima?

 Aika samaa, mitä tuulivoiman hetkellinen teho on. Vuosi pysyvyydet kun sillä liikkuu 43% paikkeilla, eli TUPLASTI parempina kuin reaktorien kyhäämä tuotto.))

 Tuuli- ja aurinkovoimaloiden tämänhetkisen markkinavoiman imun takia ne edustavat yli +200% enemmän kuin vaikka markkinoiden jumbo ydin sikailu kultti.

 Mistä sitten uudisenergian ylivertaisuus koostuu?

- Uudisenergia EI tarvitse ydinvoiman lailla vettä miljardeja tonneja haaskattavaksi
 - Uudisenergia on 3- kertaa halvempaa ydinvoimaa.
- Uudisenergiaa voidaan muutamien päivien varoajoilla tehdä energiavajeiden riivaamiin kulutuskohtiin. ( Vertaa OL-3 tyyppisiin vuosikymmenien odotteluihin!)

- Uudisenergia EI säteilyyn sterilisoi miljardeja steriiliksi, EI polta silmiäsi kaihi sokeiksi. EI muuta lapsiasi mustekalojen näköisiksi ameboiksi. EI paista lastesi aivokapasiteeteistä pois yli 30%! EI vaadi miljoonapalkkaista armeijaa ja poliisivaltion terrorin koneistoja.. !
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on January 09, 2015, 11:39:45 AM
_________________________________

Arto Lauri 92. Meat bones radiaton

https://www.youtube.com/watch?v=-dIr0MWYDwQ
----

Arto Lauri 91. Skeleton Coast

https://www.youtube.com/watch?v=H58NvayWOS4
------

TVO countdown?
romux romux

TVO counts to go more than 10 yrs on Jamie by Mokkan 2014 OL-4 nuclear power plant projects of 100 million loss payments! How will TVO plans to cope with the growing problems?

-Areva is calling for fines of nearly 3 billion of Olkiluoto-3 losses!

-Every year of delay costs the project-OL-3 1.2 billion more in lost electricity.

-If it's a wonder we can see that the OL-3 starts. The Finnish nuclear power for electricity necessary to calculate an overabundance of destroying what remains of the kannattavuudet of nuclear power in Finland.

-2020 the EU starts to demand a constant-forward billions of fines. Since Finland is not in a position to take when the required 39% is NOT a nuclear power, the provisions of the EU eco-refurbishment of enegian = request. And also, as many as the year 2050 + 80% of the minimum energy refurbishment of switchboards for eko fines
---

stuxnet 8.1.2015 15: 49

"The Olkiluoto power competitiveness has deteriorated over the past few years. Views of the future are also uncertain. Market price of electricity has fallen, and the situation is not in sight in the near future. In addition, the cost for the production of nuclear power have risen and Olkiluoto 3 project delays cause considerable additional costs, Chief Executive Jarmo Tanhua says. "

"The need for yt:t, reduction in TVO launch up to 110 man-years '

"TVO launch of almost the entire staff of the negotiations Wednesday, 14. in January. The company is planning a business improvement related changes. According to preliminary estimates, the reduction of staff need to be more than 110 man-years.
---

Mauri l. 8.1.2015 21: 59

In reality, the TVO threw hors hemmettiin month ago 70 nuclear bond. The press remained silent on the matter THAN the great wall.

Now Russian news announced that for the next 130 chuckling to cull the TVO nuclear slaves!.. For some "strange reason", the press is no longer refused to remain silent about this time? (TVO kickbacks end?)

The most fun thing was to hear how TVO, the company's first C erottamisten from continuing the cause of crying is specifically NUCLEAR POWER VIABLE! The EK siphon in the NYT, as soon as the clown at your store. "Why on earth would an pay off an alleged nuclear power has changed, thus explained?"

It should be asked, when he seemed to realize John Lauri, the job ahead of a negative energy began 2008 as well!)

Done yet continuing matter. T&T announced that the 2014 onwards, nuclear power is now more expensive than even solar power. In short, the most expensive of all the world's energy. Talvivaara uranium business, large losses in the billions of taxpayer and has already spawned a cheat the company disappeared from the press as taiottu a. Please put bets on how long it goes that TVO put the flesh and blithely for sale? The countdown is started already! Indeed, the NYT reporter Magpie said many years ago, that ownership of the TVO will ever even OL-3 along the bankruptcy.

The realism of this juggling act begins in the nuclear sector, but turn out to be more and more every day in the direction of Tartu to tell. As the online with the auvoksi the POLICE lies?... Hmmhh? The second, however, can only be properly.).
-------------------------------

TVO lähtölaskentaan?
romux romux

TVO laskee menevän yli 10v pelkkiin Janne Mokkan 2014 tekemiin OL-4 ydinvoimalan hankkeitten 100 miljoonan tappion maksuihin! Miten jatkossa TVO aikoo selvitä kasvavista ongelmistaan?

- Areva on vaatimassa lähes 3 miljardin sakot Olkiluoto-3 tappioihin!

- Jokainen OL-3 hankkeen viivästymisen vuosi maksaa menetettyinä sähkönä 1,2 miljardia lisää.

- Jos se ihme nähdään, että OL-3 käynnistyy. Suomen laskevan sähkön tarpeen ydin sähkön ylitarjonta tuhoaa loputkin Suomen ydinvoiman kannattavuudet.

- 2020- Eteenpäin  EU alkaa vaatimaan miljardien jatkuvia sakkoja. Koska Suomi ei kykene toteuttamaan silloin vaadittuja 39% EI ydinvoima= eko uudis enegian määräyksiä EU vaatimuksesta. Eikä myös vuoden 2050 peräti +80% eko uudis energian sakot tuovaa minimiä
---

stuxnet 8.1.2015 15:49

"Olkiluodon sähkön kilpailukyky on viime vuosien aikana heikentynyt. Näkymät tulevaisuuteen ovat myös epävarmat. Sähkön markkinahinta on laskenut, eikä tilanteen paranemista ole näköpiirissä lähiaikoina. Lisäksi ydinvoiman tuottamiseen kohdistuvat kustannukset ovat nousseet ja Olkiluoto 3 -projektin viivästyminen aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo. "

"TVO aloittaa yt:t, vähennystarve jopa 110 henkilötyövuotta"

"TVO käynnistää lähes koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut keskiviikkona 14. tammikuuta. Yhtiö suunnittelee toiminnan tehostamiseen liittyviä muutoksia. Alustavien arvioiden mukaan henkilöstön vähennystarve olisi enintään 110 henkilötyövuotta.
---

mauri lappi 8.1.2015 21:59

Todellisuudessa TVO heitti hevon hemmettiin kuu sitten 70 ydinorjaansa. Lehdistö vaikeni asiasta KUIN MUURI.

Nyt Venäjänkielinen uutinen ilmoitti hilpeänä, että TVO teurastaa seuraavaksi 130 ydinorjaansa! .. Jostain "kumman syystä" lehdistö ei e n ä ä suostunutkaan vaikenemaan tällä kertaa? ( TVO voitelurahat loppu?)

Hauskinta oli kuulla miten TVO Tanhua ensin itki, että yhtiön jatkuvien erottamisten syynä on nimenomaan YDINSÄHKÖN KANNATTAMATTOMUUS! YLE juoksuttikin heti EK:n pellen ihmettelemään. "Miksi ihmeessä aiemmin kannattavaksi väitetty ydinvoima on muuttunut näin kannattamattomaksi?"

Olisi kysynyt Arto Laurilta, hän kun tuntui tajuavan homman energian negatiivistumisen 2008 eteenpäin vallan HYVIN!)

Tehdään vielä jatkon kysymys. T&T ilmoitti 2014 eteenpäin ydinvoiman olevan nyt kalliimpaa kuin jopa Aurinkovoima. Suomeksi sanottuna KALLEIN kaikista maailman energiamuodoista. Talvivaaran uraanibisnes poiki jo miljardien suurtappiot veronmaksajille ja huijarifirma katosi lehdistä taiottuna.. Pankaas vetoja kauanko menee, että TVO pannaan lihoiksi ja surutta myyntiin? Lähtölaskenta on siis alkanut JO! Nimittäin YLE toimittaja Harakka sanoi JO vuosia sitten, ettei TVO saa omistukseensa ikinä EDES OL-3 konkurssipesiään.

Kummasti alkaa tämä ydinalan realismi vaan osoittautua päivä päivältä ENEMMÄN Arton kertomaan suuntaan. Kuin netti POLIISIEN valheiden mukaiseksi auvoksi?... Hmmhh? Toinen kuitenkin voi olla vain oikein..)
-------------------------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on January 13, 2015, 12:21:54 PM
_________________________________

Arto Lauri 93. The Substance

https://www.youtube.com/watch?v=t5PCHsqk3Ow
---------------------

Arto Lauri 92. Meat bones radiaton

https://www.youtube.com/watch?v=-dIr0MWYDwQ
-----

3406. Japanese MIRACLE


* Full score Stuxnet again this really loudness and positivity indicative articles!

* Professional data Finland, 100% Japan-talked-about new energy boom!

* UP TO me by surprise, (14/01/2015), it is still not the F-3 now fission EMP pulses devastation not been the only Initiating else reactors. Although the leaves of the plant tell MULTI most fair! Kaikken crowned information about it. That even Japan is going to renew energies throwing more than 20%! What is the yes's breath data with respect to what Finland hustling on the press. Apparently Japan should NOT be unspoken as the IAEA LIE! ..
-------------

People News Web magazine
Notice Tuesday, 1/13/2015

10.01.2015 13.02

Japan - to increase solar power in March
Tapani Jussila

Japan to live in renewable energy, the initial phase of the Great Leap Forward. It began at the Fukushima events in 2011. All nuclear power stations are closed and solar power will increase one hundred per cent a year.

Japanese attitudes to energy made a U-turn in 2011. The nuclear power wanted to get rid of as much as 80 percent of the people.

Attitudes were also quick to practical consequences. The authorities, who were accused of immediately following the Fukushima accident bad things on secrecy, the government drew himself up quickly, and shut all 54 nuclear power plants within the year. Some of the closures has been declared as final, part of the temporary maintenance measures and stress tests attributed. None of the plant has not been restarted, but the two were temporarily in operation since July 2012 to September 2013.

Restart is so sensitive political issue that companies have repeatedly fallen citizens against the authorities of the claims raised, or other causes.

Kyushu plant in Satsumasendain two reactors has been authorized to start and will be launched this spring. Opinion polls show that 59 percent of citizens are opposed to power reboot. Local government has a say, and Kyushu half of the companies to resist.

The dreaded summer energy shortages have been avoided reasonable austerity measures, new sources of energy and liquefied petroleum gas acquisitions.

The long-term alignment

The big question of long-term energy policy is the practice in Japan already done. Nuclear power will be a tight schedule and fossil fuels is also designed to get rid of as quickly as possible.

Both replaced by renewable energy. The Board of Directors decided on as soon as a few months after the Fukushima disaster. Although the current Shinzo Abe's government has extended the transitional period, the basic line is clear and it has public acceptance.

  The government wants to launch a number of nuclear power plants temporarily, in order to avoid the use of additional fossil energy. A small part of the population would like to use nuclear power plants to the end. Additional construction of nuclear power should not be longer practical for anyone.

Greenhouse gas emissions are energy an important element. The closure of nuclear power plants is compensated mainly LPG imports, mostly from the Persian Gulf, Malaysia and Australia. Greenhouse gas emissions have increased, therefore, by the year 2010, compared to about five per cent.

Renewable energy boom

Japan's alignment towards renewable energy launched an unprecedented activity. It is mostly focused on solar energy. Biomass, volcanic thermal energy and hydro-electric power may still waiting for your buumeja.

Before Fukushima Japan invested modestly in renewable energy, at least compared to Europe, but in the period 2011-2014 investment and output growth has been dramatic.

Japan's strategy includes a strong state aid for decentralized renewable energy production.

The crucial importance of small solar, wind, geothermal, biomass and hydroelectric power plants owners the opportunity to sell their electricity to the public network. This can be utilized in homes, companies but the parking lots and the rest of the energy produced, even when it is not actually needed.

A similar system has been in Germany since the 1980s. In addition, the renewable energy installation costs supported by tax deductions.

In 2014, solar energy tariff fell to 37 yen domestic power plants and 32 yen for others. It is still a good deal, because the market price is 10-26 yen (depending on, among other things, the time of day).

Electricity bills minus sign, therefore,
At the same time opened a new wind energy feed-in tariff for offshore wind power plants: 36 yen / kWh, which is guaranteed for 20 years. A country built the wind forces will 22

Many e-invoice amount has changed negative. Since the tariff is good and big productions favors some, investing in alternative energy is good business.

Home power plants have been built in addition to thousands of households energy needs satisfactory so-called mega-solar projects, such as solar power plants in abandoned factories and built during the bubble economy of huge golf courses on.

The roofs of hire for solar panels has also become a good business opportunity. Japanese wind energy projects have recently received a lot of investors, as well as in Japan and abroad, such as wind energy from Mecca to Spain.

Solar energy model country
Solar energy is a renewable energy in Japan in the front line, because in the 2010s the power of solar panels has risen, and the price dropped to the world much faster than expected. Forecasts have been achieved ten years ahead of schedule.

It may seem surprising that the world is already built nearly 200 gigawatts (GW) of solar power. Solar energy, global annual growth of about 30 per cent. The largest solar power producers are China, Germany, the United States and Japan.

In Japan, solar energy annual growth rate of the samurai-like 100 per cent. Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) published in July survey, according to which in 2010 the production capacity was 2015 increased tenfold in 37 GW. It is likely to raise the Japanese world leader, unless China still excited to a higher speed.

Japan made from half of all solar panels.
---

  Yet undeveloped solar and wind energy licenses have been granted to about 60 GW more, and only they raise the share of renewable energy for more than twenty percent, and Japan undertook immediately after Fukushima achieved in 2020.

If the solar energy generated in all of Japan's electricity, power would need around 1 000 GW, which is five times the world's current solar power plants. Japan's current annual solar power growth target, in fact, be achieved in the 2020s the first half, and the world average of 30 per cent growth in 2027.

Wind power in all of Japan's power generation would address the 600 GW of power. Toshiba, Hitachi and Sumitomo are now investing in wind power, the offshore potential of the Japanese Ministry of the Environment evaluated as high as 1 600 GW onshore and potential of 280 GW. They have utilized only 2.7 GW.

Too many alternative energy?
Before Fukushima in Japan 31 per cent of the electrical energy obtained from nuclear power plants, 57 per cent of fossil fuels and 12 percent from renewable sources. Then the planned nuclear power to increase to 50 per cent. Now, readings and plans have changed.

Electricity has been saved by 6 per cent compared to the 2010 consumption, the share of nuclear power is zero,
________________________________________

  fossil 80 per cent and 14 per cent renewable.

Renewable energy, with its 30 per cent would be realistic in around 2020. If the energy saving increased by 10 per cent would reduce the use of fossil share of 55 per cent in 2020. Further afield is the prediction of a lottery, because renewable growth may be so rapid that fossil fuel energy sources disposed of in full, at least for electricity generation.

Alternative energy is considered by some up too soar. IEEJ warns.

Renewable energy, however, the price will fall all the time and tariffs will fall towards the market prices, so the burden on the state economy runs out.

Renewable energy is a competitive market in the future in any case overwhelming. Fukushima traumatized by the Japanese majority of the liver like 20 years, a little bit more about that as soon as the energy is produced cleanly and safely.

Ph. D. Tapani Jussila is a Finnish mathematician and Japan expert.
---------

3406. Japanin IHME

OsaI


*Täydet pisteet Stuxnetille jälleen tästä t o d e l l a  tasokkaasta ja positiivisuutta antavasta artikkelistaan!

*Ammattitason dataa Suomessa 100% vaietusta Japanin uudisenergian buumista!

*JOPA minut yllätti,(14.01.2015), ettei EDELLEENKÄÄN F-3 laitoksen fission EMP pulssien tuhoista ole kyetty käynistää ainoaakaan reaktoria. Vaikka lehdet kertovat USEAN voimalan muka käyvän! Kaikken kruunaa tieto siitä. Että jopa Japani on menossa uudis energioilla heittämällä yli 20%! Mikä ON kyllä mykistävää dataa siihen nähden mitä Suomessa asiasta vedättää lehdistö. Näköjään Japanista EI saa uutisoida kuin IAEA VALHEET!..
-------------

Kansan Uutiset Verkkolehti   
Ilmoitus  Tiistaina 13.1.2015

10.1.2015 13.02

Japani – nousevan aurinkovoiman maa
Tapani Jussila

Japani elää uusiutuvan energian Suuren Harppauksen alkuvaihetta. Se alkoi Fukushiman tapahtumista vuonna 2011. Kaikki ydinvoimalat ovat suljettuina ja aurinkovoima kasvaa sata prosenttia vuodessa.

Japanilaisten asenteet energiaan tekivät täyskäännöksen vuonna 2011. Ydinvoimasta halusi eroon jopa 80 prosenttia kansalaisista.

Asenteilla oli myös nopeita käytännön seurauksia. Viranomaiset, joita syytettiin heti Fukushiman onnettomuuden jälkeen ikävien asioiden salailusta, hallitus ryhdistäytyi nopeasti ja sulkivat kaikki 54 ydinvoimalaa vuoden sisällä. Osa sulkemisista on julistettu lopullisiksi, osa tilapäisiksi huoltotoimenpiteistä ja stressitesteistä johtuviksi. Yhtään voimalaa ei ole käynnistetty uudelleen, mutta kaksi oli tilapäisesti toiminnassa heinäkuusta 2012 syyskuuhun 2013.

Uudelleenkäynnistys on niin arka poliittinen kysymys, että yritykset ovat toistuvasti kaatuneet kansalaisten viranomaisia vastaan nostamiin kanteisiin tai muihin syihin.

Kyushulla sijaitsevan Satsumasendain voimalan kahdelle reaktorille on käynnistyslupa ja ne saatetaan käynnistää tänä keväänä. Mielipidemittausten mukaan 59 prosenttia kansalaisista vastustaa voimaloiden uudelleenkäynnistystä. Paikallishallinnollakin on sananvaltaa, ja Kyushun yrityksistäkin puolet vastustaa.

Pelätyt kesäiset energiapulat on vältetty järkevien säästötoimien, uusien energianlähteiden ja nestekaasuostojen avulla.

Pitkän aikavälin linjaus

Suuri kysymys eli pitkän aikavälin energialinjaus on Japanissa jo käytännössä tehty. Ydinvoimasta luovutaan nopealla aikataululla ja fossiilisista polttoaineista pyritään myös eroon mahdollisimman nopeasti.

Molemmat korvataan uusiutuvalla energialla. Hallitus päätti siitä heti muutama kuukausi Fukushiman katastrofin jälkeen. Vaikka nykyinen Shinzo Aben hallitus on pidentänyt siirtymäaikaa, peruslinja on selkeä ja sillä on kansalaisten hyväksyntä.

 Hallitus haluaa käynnistää joitakin ydinvoimaloita väliaikaisesti, jotta vältettäisiin fossiilisen energian lisäkäyttö. Pieni osa kansalaisista haluaisi käyttää ydinvoimalat loppuun. Lisäydinvoiman rakentamista ei kannata käytännössä enää kukaan.

Kasvihuonekaasujen päästöt ovat energiaratkaisujen tärkeä elementti. Ydinvoimaloiden sulkeminen kompensoidaan lähinnä nestekaasun tuonnilla, enimmäkseen Persianlahdelta, Malesiasta ja Australiasta. Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet tästä syystä vuoteen 2010 verrattuna noin viisi prosenttia.

Uusiutuvan energian buumi

Japanin linjaus kohti uusiutuvaa energiaa käynnisti ennennäkemättömän toimeliaisuuden. Se on enimmäkseen kohdistunut aurinkoenergiaan. Biomassa, vulkaaninen lämpöenergia ja ehkä vesivoimakin odottavat vielä omia buumeja.

Ennen Fukushimaa Japani panosti vaatimattomasti uusiutuvaan energiaan, ainakin Eurooppaan verrattuna, mutta vuosina 2011–2014 panostus ja tehon kasvu on ollut raju.

Japanin strategiaan kuuluu valtion voimakas tuki hajautetulle uusiutuvalle energiatuotannolle.

Ratkaisevan tärkeä on pienten aurinko-, tuuli-, maalämpö-, biomassa- ja vesivoimaloiden omistajien mahdollisuus myydä tuottamaansa sähköä yleiseen verkkoon. Näin saadaan hyötykäyttöön kodeissa, firmoissa, parkkipaikoilla ja muualla tuotettu energia silloinkin, kun sitä ei itse tarvita.

Samantapainen systeemihän on ollut Saksassa jo 1980-luvulta alkaen. Lisäksi uusiutuvan energian asennuskuluja tuetaan verovähennyksillä.

Vuonna 2014 aurinkoenergian tariffi aleni 37 jeniin kotivoimaloille ja 32 jeniin muille. Se on edelleen hyvä diili, koska markkinahinta on 10–26 jeniä (riippuen muun muassa vuorokaudenajasta).

Sähkölaskut miinusmerkkisiksi
Samalla avattiin uusi tuulienergian syöttötariffi merelle rakennettaville tuulivoimaloille: 36 jeniä/ kWh, joka taataan 20 vuodeksi. Maalle rakennettavat tuulivoimat saavat 22

Monilla sähkölaskun loppusumma on muuttunut miinusmerkkiseksi. Koska tariffi on hyvä ja isoja tuotantoja suositaan jonkin verran, sijoittaminen vaihtoehtoiseen energiaan on hyvä bisnes.

Kotivoimaloiden lisäksi on rakennettu tuhansien kotitalouksien energiantarpeen tyydyttäviä niin sanottuja megasolarprojekteja eli esimerkiksi aurinkovoimaloita hylättyihin tehtaisiin ja kuplatalouden aikana rakennettujen valtavien golfkenttien päälle.

Kattojen vuokraus aurinkopaneeleja varten on myös muodostunut hyväksi bisnekseksi. Japanin tuulienergiaprojektit ovat viime aikoina saaneet runsaasti sijoittajia sekä Japanista että ulkomailta, kuten tuulienergian mekasta Espanjasta.

Aurinkoenergian mallimaa
Aurinkoenergia on Japanissa uusiutuvien energiamuotojen etulinjassa, koska 2010-luvulla aurinkopaneelien teho on noussut ja hinta pudonnut maailmanlaajuisesti paljon ennakoitua nopeammin. Ennusteet ovat toteutuneet toistakymmentä vuotta etuajassa.

Voi kuulostaa yllättävältä, että maailmaan on jo rakennettu lähes 200 gigawatin (GW) aurinkoenergiateho. Aurinkoenergian globaali vuosittainen kasvu on noin 30 prosenttia. Suurimmat aurinkoenergian tuottajat ovat Kiina, Saksa, Yhdysvallat ja Japani.

Japanissa aurinkoenergian vuosittainen kasvu on samuraimainen 100 prosenttia. Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) julkaisi heinäkuussa katsauksen, jonka mukaan vuoden 2010 tuotantoteho oli vuoteen 2015 mennessä kasvanut kymmenkertaiseksi 37 gigawattiin. Se nostanee Japanin maailman kärkeen, ellei Kiina innostu vielä kovempaan vauhtiin.

Japanissa valmistetaan puolet maailman kaikista aurinkopaneeleista.
---

 Vielä rakentamattomia aurinko- ja tuulienergian lupia on myönnetty noin 60 GW lisää, ja pelkästään ne nostavat uusiutuvan energian osuuden yli kahdenkymmenen prosentin, minkä Japani lupasi heti Fukushiman jälkeen saavuttaa vuonna 2020.

Jos aurinkoenergialla tuotettaisiin kaikki Japanin sähkö, tehoa tarvittaisiin noin 1 000 GW eli viisi kertaa maailman nykyisten aurinkovoimaloiden teho. Nykyisellä Japanin vuosittaisella aurinkovoiman kasvulla tavoite itse asiassa saavutettaisiin jo 2020-luvun alkupuolella, ja maailman keskimääräisellä 30 prosentin kasvulla vuonna 2027.

Tuulivoimalla koko Japanin sähköntuotanto hoituisi 600 GW:n teholla. Toshiba, Hitachi ja Sumitomo ovat nyt investoimassa tuulivoimaan, jonka offshore-potentiaaliksi on Japanin ympäristöministeriö arvioinut peräti 1 600 GW ja onshore-potentiaaliksi 280 GW. Niistä on hyödynnetty vasta 2,7 GW.

Liikaa vaihtoehtoenergiaa?
Ennen Fukushimaa Japanin sähköenergiasta 31 prosenttia saatiin ydinvoimaloista, 57 prosenttia fossiilisista polttoaineista ja 12 prosenttia uusiutuvista lähteistä. Silloin suunniteltiin ydinvoiman lisäämistä 50 prosenttiin. Nyt lukemat ja suunnitelmat ovat muuttuneet.

Sähköä on säästetty 6 prosenttia verrattuna vuoden 2010 kulutukseen, ydinvoiman osuus on nolla,
________________________________________

 fossiilisten 80 prosenttia ja uusiutuvien 14 prosenttia.

Uusiutuvan energian, sen 30 prosentin osuus voisi olla realistinen vuoden 2020 paikkeilla. Jos energiansäästöä lisätään 10 prosentin tasolle, laskisi fossiilisten osuus 55 prosentin tasolle vuonna 2020. Kauemmaksi ennustaminen on arpapeliä, sillä uusiutuvien kasvu saattaa olla niin nopeaa, että fossiilisista energianlähteistä luovutaan kokonaan ainakin sähköntuotannossa.

Vaihtoehtoenergia on joidenkin mielestä jopa liian kovassa kasvussa. IEEJ varoittaa.

Uusiutuvan energian hinta kuitenkin laskee koko ajan ja tariffit putoavat kohti markkinahintoja, joten rasitus valtiontalouteen loppuu.

Uusiutuvan energian kilpailukyky markkinoilla on tulevaisuudessa joka tapauksessa ylivoimainen. Fukushiman traumatisoima japanilaisten enemmistö maksanee mielellään 20 vuoden aikana hieman lisää siitä, että mahdollisimman pian energia tuotetaan puhtaasti ja turvallisesti.

Fil. tri Tapani Jussila on suomalainen matemaatikko ja Japani-asiantuntija.
---------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on January 20, 2015, 11:16:01 AM
_________________________________

 Arto Lauri 94. Fukushima No.4

https://www.youtube.com/watch?v=0xg7ZaudB-s
 ---------------------------------

 Arto Lauri 93. The Substance

https://www.youtube.com/watch?v=t5PCHsqk3Ow
 ---------------------

 3410. WIND use

 Wind power refers to the nets, as if it were rigidly bound only gives credence to the 3-blade to silently rotating Tower mills. In reality, as a cheap and clean energy, the Wind in the form of 100% has been serving humanity really well. In many other circumstances so that the work in.

 Now talk about wind power capabilities of halving fossil energy use downright classical GOOD form. For some reason, none of the nuclear stick should not be paid for any of the following model. First of all, NOTHING wind power earmarked hakkuma NOT sinking this great version. In addition, each kWh of wind power inoculated also removes 100% sure to direct CO2 emissions.

 T & T Auto Control Janne Luotola, 8:49
 Cargo ship moves with the wind force - Autopilot find energy efficient sailing route. The new freighter moving part of the wind power because it is designed to work with one large a sail and the control algorithm is able to take this into account when planning a route.

 The ships carry 90 per cent of the world's goods. They use the energy of petroleum products that pollute the atmosphere. From 2020 onwards, the ships fuel, no more than 0.1 per cent must contain sulfur. Desulphurization produce cost and low-sulfur or sulfur-free fuels are more expensive. This allows for shipping an additional incentive to consume as little fuel as possible.

 Norwegian engineer Terje Lade has been developed in conjunction with VinskipTM company with the ship, which take advantage of wind movement. The hull acts as a sail, so it can save you a clear fuel. Otherwise, it will burn LNG, or liquefied natural gas, which has been completely sulfur-free fuel. Consumption is estimated at 60 percent of what the corresponding standard ship to consume. Carbon dioxide emissions, in turn, are 80 per cent lower.

 In addition, the Fraunhofer Institute in Germany has developed aboard the automatic control system that is able to take advantage of the breeze under the guidance of the ship. The control algorithm collects weather forecasts and calculates the optimal route striker. This boat provides the best possible position in relation to the wind.

 When the ship goes almost into the wind, the air circulates in the body on each side of the back. When the wind is not straight, it gets to the other side of the back faster than another. This creates a vacuum that pulls the ship forward.

 The freighter's the effect of wind speed of 18-19 knots, the same rate as conventional cargo vessels. The first such ship embarked on board already in 2019.
 ---------------

 3410. TUULI käyttöön

 Tuulivoimasta puhutaan neteissä, ikäänkuin se olisi kovinkin jäykästi sidottu vain 3- lapaisiin hiljaisesti pyöriviin tornimyllyihin. Todellisuudessa Tuuli 100% halpana ja puhtaana energian muotona on palvellut ihmiskuntaa todella hyvin. Monessa muussakin toimivaksi osoittautuneessa kohteessa.

 Nyt puhutaan tuulivoiman kyvyistä puolittaa fossiili energian käyttöä suorastaan klassisen HYVÄSSÄ muodossaan. Jostain syystä YKSIKÄÄN ydinalan maksettu haukkuja ei pidä seuraavastakaan mallista. Ensinnäkään MIKÄÄN tuulivoimaan korvamerkitty hakkuma EI uppoa tähän hienoon versioon. Lisäksi jokainen tuulivoimalla tutettu kWh poistaa myös 100% varmasti suoraan CO2 päästöjä.

 T&T AUTOMAATTIOHJAUSJanne Luotola, 8:49
 Rahtialus liikkuu tuulen voimalla - Automaattiohjaus löytää energiapiheimmän purjehdusreitin. Uusi rahtialus liikkuu osittain tuulen voimalla, sillä se on suunniteltu toimimaan yhtenä suurena purjeena ja sen ohjausalgoritmi osaa ottaa tämän huomioon reittiä suunniteltaessa.

 Laivat kuljettavat 90 prosenttia maailman tavaroista. Ne käyttävät energianaan öljytuotteita, jotka saastuttavat ilmakehää. Vuodesta 2020 lähtien laivojen polttoaineesta enintään 0,1 prosenttia saa olla rikkiä. Rikin poistaminen tuottaa kustannuksia ja vähärikkiset tai rikittömät polttoaineet ovat muita kalliimpia. Tämä antaa laivaliikenteelle lisäkannustimen kuluttaa polttoainetta niin vähän kuin mahdollista.

 Norjalainen insinööri Terje Lade on kehittänyt yhdessä VinskipTM-yhtiön kanssa laivan, joka hyödyntää tuulta liikkumisessa. Laivan runko toimii purjeena, joten se pystyy säästämään selvästi polttoainetta. Muuten se polttaa lng:tä eli nesteytettyä maakaasua, joka on kokonaan rikitön polttoaine. Kulutus on arviolta 60 prosenttia siitä, mitä vastaava tavallinen alus kuluttaa. Hiilidioksidipäästöt puolestaan ovat 80 prosenttia tavallista pienemmät.

 Tämän lisäksi Fraunhoferin tutkimuslaitos Saksassa on kehittänyt laivaan automaattisen ohjausjärjestelmän, joka osaa hyödyntää tuulta laivan ohjauksessa. Ohjausalgoritmi kerää sääennusteita ja laskee optimaalisen reitin perille asti. Näin laiva saadaan parhaimpaan mahdolliseen asentoon tuulen suhteen.

 Kun laiva kulkee lähes vastatuuleen, ilma kiertää rungon kummaltakin puolelta taakse. Kun tuuli ei tule kohtisuoraan, se pääsee toiselta puolelta nopeammin taakse kuin toiselta. Tästä syntyy alipaine, joka vetää laivaa eteenpäin.

 Rahtialus pääsee tuulen vaikutuksesta 18–19 solmun nopeutta eli samaa vauhtia kuin perinteiset rahtialukset. Ensimmäinen tällainen laiva päässee merille jo vuonna 2019.
 ---------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on January 27, 2015, 01:15:26 PM
Arto Lauri 95. WTC F-4

https://www.youtube.com/watch?v=--BpxWdnHi0
 -----------------------------------------

 Arto Lauri 94. Fukushima No.4

https://www.youtube.com/watch?v=0xg7ZaudB-s
 ---------------------------------

 Automatic kaput
 deadline deadline

 OL-3 now in protective automation of key problems are still ongoing and persistent difficulties. Since the act of Siemens company does not invest any more at all of the past nuclear power. And above all, because none of the existing technology can not guarantee that the unstable burn-up too BIG OL-3 reactor safe processing! ..

 TVO has also since 1990 come to replace the OL-1 and OL-2 plants the essential core of security devices, and conversions. Although the project has burned tens of millions, the time passed more than 25v years. Still in these bodies should not have been able to design a functional replacement computer automation! Again next summer, Siemens, therefore, to provide millions of automation devices, containing renewals OL-1 jaOL-2 plants.

 Loviisa is the age of the problems and the same for the core security protection Automation. Fortum has built up a new building. There to accommodate the new nuclear power plants for automatic protection. Massive equipment was brought to the building for more than 5 years ago. The project was a complete failure, and Siemens left the project.

 Since the Loviisa over age limit in the unstable MOX fuel meets the security automation DOES NOT to be able to guarantee !. Over 5 years rotten protective devices are going to be scrapped. Fortum and now desperately trying to enter the main nuclear power plants protection automation rols Royce!

 In summary. More than 25 years of nuclear companies have been trying to modify the old U-235 combustion plant "withstand" the MOX / Pu-239 fuel. Billions of desperate "attempt at" have led the world in 54 Japanese reactor disaster. And to this day has lost at least -116 in the reactor! The reason always the same.

 Virgin uranium combustion of attempts have been made to move to a single remaining Pu-239 combustion, without success! IAEA anticipates that nuclear will lose at least more than 200 reactors. Which has not been able to withstand modify the behavior a dangerous MOX fuel the limit!
 ------------

 Automatiikka kaput
 deadline deadline

 OL-3 laitoksen ongelmat keskeisessä suojaavassa automatiikassa ovat yhä kesken ja vaikeudet jatkuvat. Koska sitä toimittava Siemens yhtiö ei investoi enää lainkaan menneisyyden ydinvoimaan. Ja ennen kaikkea, koska mikään olemassa oleva tekniikka EI kykene takaamaan epävakaan palaman liian ISON OL-3 reaktorin turvallista prosessointia!..

 TVO on myös vuodesta 1990 asti koittanut korvata OL-1 ja OL-2 laitoksien keskeiset ydinturvan laitteitten muuttamiset. Vaikka hanke on polttanut kymmenin miljoonin, aikaa kulunut yli 25v vuotta. YHÄ edelleen myös näihinkään laitoksiin EI ole kyetty suunnittelemaan toimivaa korvaavaa tietokoneitten automaatiota! Jälleen ensi kesänä Siemens siis toimittaa miljoonien automatiikkaa sisältäviä laitteitten uusimisia OL-1 jaOL-2 laitoksiin.

 Loviisassa on niin ikää ylittämättömiä ongelmia samassa keskeisimmässä ydinturvan suojan automatioissa. Fortum on rakentanut jopa uuden rakennuksen. Mahduttaakseen sinne uuden ydinvoimaloitten suoja-automatiikan. Massiivisia laitteistoja rakennukseen tuotiin JO yli 5 vuotta sitten. Hanke epäonnistui täysin ja Siemens poistui hankkeesta.

 Koska Loviisan yli- ikäisiin epävakaan MOX- poltto limitin täyttävää suojauksen automatiikkaa EI MYÖSKÄÄN niihin kyetä takaamaan!. Yli 5 vuotta lahonneet suojalaitteet ovatkin menossa romutettavaksi. ja nyt Fortum yrittää epätoivoisesti syöttää keskeisintä ydinvoimaloitten suojan automatiikkaa Rols Roycelle!

 Yhteenvetona. Yli 25 vuotta ydinyhtiöt ovat koittaneet modifioida vanhoja U-235 polton laitoksiaan "kestämään" MOX/Pu-239 polttoaineita. Miljardien epätoivoiset "yritelmät" ovat johtaneet maailmalla jo 54 Japanin reaktorin tuhoon. Ja tähän päivään on menetetty ainakin -116 REAKTORIA! Syynä aina sama.

 Neitseellisen uraanin poltosta on YRITETTY siirtyä ainoaan jäljellä olevaan Pu-239 polttoon, ONNISTUMATTA! IAEA ennakoikin, että ydinala tulee menettämään AINAKIN yli 200 reaktoria. Joita EI ole kyetty modifioimaan kestämää vaarallisesti käyttäytyvälle MOX- poltto limitti!
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on February 01, 2015, 11:39:14 PM
_______________

Arto Lauri 96. Ionic air

https://www.youtube.com/watch?v=LpOIpyBSwi8 (https://www.youtube.com/watch?v=LpOIpyBSwi8)
-----------------------------------

Arto Lauri 95. WTC F-4

https://www.youtube.com/watch?v=--BpxWdnHi0 (https://www.youtube.com/watch?v=--BpxWdnHi0)
-----------------------------------------

No wonder the CIA / SUPO struck the video downloads JO twice (02/01/2015).! In addition, the entire internet outages were also Huavei modems for hours! SUPO Vuojoki banking runs high-quality, efficient demos in respect of hitting flabbergasted already!
---------------------

Ilmankos CIA/SUPO iskeneet videon latauksiin JO kahdesti (01.02.2015).! Lisäksi koko nettiyhteys katkottiin myös Huavei modeemeista tuntikausiksi! SUPO Vuojoen paniikit tasokkaiden ja tehokkaiden demojen osalta lyövät ällistyksellä jo!
---------------------

How do I free to pay for it?
free free free

Very simple and basic reference says more than a thousand words. The old hydroelectric power station on the price of energy is calculated 1-2snt / kWh between. As a know it all. Free fuel power plant to rotate the old prices back to the producing power plant the price is incredibly cheap. Annual stability of the hydroelectric power station is not the order of 33%. Subjects to be discussed incredibly low.

A key question. Why constantly hears the argument that the same 100% free use of wind power would cost orders of magnitude MORE than hydroelectric power? Finland Pori wind turbines is essentially hydroelectric power plants in better use of the annual rates of more than 43%. Megawatt hydropower plant price is around one million problems. Especially when we consider the lack of wind power really expensive and massive dam structures on top! Let's make a couple of comparison:

- Hydropower utilization of 33% - 43% of wind power

- 1 MW hydroelectric power station on the price 1,5milj. -1MW Wind turbine 1,2milj.

- Hydroelectric power station fuel + 0 e-waste workshops
   Wind power outages waste bunkers + 0e

- Staff costs 0e- Hydropower Wind power 0e

- Maintenance Expenses percent hydropower and wind power.

- Return on capital repayment term. The hydroelectric plant 5vuotta- wind turbine 5 years.

TVO nuclear power plants have been systematically carried out the radiation loss from the erosion of parts, such as changes to the new turbines as often as 7 years! Really expensive. In addition, nuclear power plant, the share of fuel in the order of 30% in operating costs. Also, a thousand-class continuous maintenance costs of the occupation of more than 30%. On another ten miljardinen return of capital payments. TVO has not been able to pay even invested their capital back almost 40 years! The company's core is forced to drive a large osaelintärkeästä convenience will scrap out of the profitability of changes in these costs completely!

As we see does not exist any objection to what is already in the Japanese government fell in 2011. Wind power (5snt / kWh) production is 3 times cheaper than nuclear power! Decreased, approaching or ynnää power plants the actual costs way you like. Result: The Old amortized hydropower 2snt / kWh. Old price slain wind 2NT / kWh. Old price slain nuclear uranium 15snt / kWh. Current expensive MOX fuel to increase this in the future price of 2.5 times!
----------

Miten ilmainen voisi maksaa?
ilmainen on ilmainen on ilmainen

Hyvin yksinkertainen perus vertailu kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Vanhan vesivoimalan energian hinta lasketaan 1-2snt/kWh välille. Tämän tietävät kaikki. Ilmaisen polttoaineen voimalan pyörittämän vanhan hintansa takaisin tuottaneen voimalan hinta on uskomattoman halpa. Vesivoimalan vuosittainen pysyvyys ei kuitenkaan ole kuin luokkaa 33%. Asia josta keskustellaan uskomattoman vähän.

Keskeinen kysymys. Miksi jatkuvasti kuulee väitteen, että samanlaisen 100% ilmaisen tuulivoiman käyttö maksaisi kertaluokkia ENEMMÄN kuin vesivoima? Suomen Pori tuulivoimaloissa on oleellisesti vesivoimaloita paremmat vuosikäytön asteet, yli 43%. Megawatin vesivoimalan hinta on miljoonan luokkaa ongelmitta. Varsinkin, kun huomioimme tuulivoimasta puuttuvat todella kalliit ja massiiviset patojen rakenteet päälle! Tehdään pari vertailua:

- Vesivoiman käyttöaste 33% - Tuulivoima 43%

- 1 MW vesivoimalan hinta 1,5milj. -1MW tuulivoimala 1,2milj.

- Vesivoimalan polttoaine+ jätehuollot 0 e-
  Tuulivoiman polttoaineet+ jätehuollot 0e

- Henkilökuntakulut Vesivoimalla 0e- Tuulivoimalla 0e

- Huoltokulut prosentteja vesivoimalla ja tuulivoimalla.

- Sijoitetun pääoman kuoletusaika. Vesivoimala 5vuotta- Tuulivoimala 5 vuosi.

TVO ydinvoimaloissa on systemaattisesti tehtävä säteilyn eroosiossa tuhoutuvien osien, kuten turbiinien vaihdot uusiin niinkin usein kuin 7 vuoden välein! Todella kallista. Lisäksi ydinvoimalan polttoaineen osuus on luokkaa 30% voimalan käyttökuluista. Myös tuhat luokkainen jatkuva huoltomiehitys lisää kuluja yli 30%. Päälle vielä kymmen miljardinen sijoitetun pääoman takaisin maksut. TVO EI ole kyennyt maksamaan EDES sijoitettua pääomaansa takaisin lähes 40 vuodessa! Ydinyhtiön onkin pakon edessä ajaa suuri osaelintärkeästä henkilökunnastaan ulos kannattavuuden romuttuessa näissä kuluissa täysin!

Kuten huomaamme ei löydy MITÄÄN vastaväitettä sille, mitä jo Japanin hallitus laski 2011. Tuulivoiman (5snt/kWh) tuotanto ON 3- kertaa halvempaa kuin ydinvoima! Laski, lähestyi tai ynnää voimaloiden todellisia kuluja miten päin vaan. Tulos: Vanha kuoletettu vesivoima 2snt/kWh. Vanha hintansa kuolettanut tuulivoima 2nt/kWh. Vanha hintansa kuolettanut ydinvoima uraanilla 15snt/kWh. Nykyinen kallis MOX polttoaine nostaa tätä jatkossa hintana 2,5 kertaa!
----------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on February 05, 2015, 11:23:24 PM
_________________________________

 Arto Lauri 97. Ionic TEST

https://www.youtube.com/watch?v=UL_XZfKeXpE
 --------------------------

 Arto Lauri 96. Ionic air

https://www.youtube.com/watch?v=LpOIpyBSwi8
 -----------------------------------

 Where electricity when standing in nuclear power plants?
 always be down at the bottom

 Now is a 5-Day February. The day started with a very basic routine. TVO informed that this time the frost is so -2C the OL-2 reactor was blown up in the hands. This includes, of course, the fact that the end of nuclear power plants supply links are ALSO tectonics violated during the winter cross. 850MW TVO Pyhärannan Fennoskand-1 immediately after the Fennoskand-2 are species typical of the Olkiluoto litoraani tectonics cutting man-made area of the sea floor. Always the same hymn every winter. GTK / TVO / Posiva when you deny ever having learned anything of the region cables mutilate known tectonics.

 So TVO / Fingrid cooperation yes make every effort to bring about the problems of our country to the mains. Of course, all crowned by the fact that more than 10 years standing and completely unnecessary pledge lying ALSO familiarly 1600MW OL-3 nuclear power plant. Roughly one can say that the responsibility is AGAIN TVO. Energy input which decays into the hands of as many as grade 5 * 900MW reserves! AND EVERYTHING behind the problem is always one and the same company. TVO any problems otherwise the same day announced it will apply AGAIN staggering 500 000 000 grants subsidies to the people of the bags! At the same time lay off ALL maintenance staff two hundred.

 In order ONLY 7 years at a time lasting turbines continuous replacements and any other nuclear power maintenance is no longer to be replicated in the future work. Tepco, after all notes UP TVO ripping down. In Japan, almost 5 years NONE of them 54kpl, 0% utilization reactors have not bothered to rotate the generator minute! It is obvious that the world's most volatile producers of energy for nuclear companies hold such after their screens to give mercy, let alone the requested money. But the cold ride and hard to remove, SHOE !.

 As the nations of the world rise up data controlling the power structures and nuclear power. Reply to the army and the police violence the only part of the way. Indiscriminate violence freedom of expression. English only floated now as high as 1 500 cyber warfare units more FB forums! Nets can destroy the ever-growing criticism of the military forces in the vital core of the maintenance! Just an astronomical figure! But what does nuclear trespasses covering up the tax money would be willing to do? In a world where I have actually performing energy wind power, geothermal, shale gas and stunning solar power plants available to replace the negative energy, the deadly uncertain future of nuclear power. German models with honor.
 ----------------------
 Mistä sähköt kun ydinvoimalat seisoo?
 aina alhaalla aina alhaalla

 Nyt on 5 Päivä helmikuuta. Päivä alkoi ihan perus rutiinilla. TVO ilmoitti, että tällä kertaa pakkasta on sen verran -2C että OL-2 reaktori räjäytettiin käsiin. Tähän kuuluu TIETYSTI mukaan se, että ydinvoimaloitten pääsyöttölinkit on MYÖS tektoniikka silponnut talven ajaksi poikki. 850MW TVO:n Pyhärannan Fennoskand-1 ja heti perään Fennoskand-2 ovat lajityypillisen Olkiluodon litoraanitektoniikan katkomina alueen meren pohjassa. Aina sama virsi joka talvi. GTK/TVO/Posiva kun kieltävät yhä mitään oppimatta edelleen alueen kaapelit silpovat tunnetut tektoniikat.

 Eli TVO/ Fingrid yhteistyönä tekevät kyllä KAIKKENSA saadakseen aikaan ongelmia maamme sähköverkkoon. Tietenkin kaiken kruunaa se, että yli 10v reporankana ja turhan panttina makaa MYÖS tutusti 1600MW OL-3 ydinvoimala. Karkeasti voidaankin sanoa, että vastuu on TAAS TVO:lla. Jolta energian syötöstä lahoaa käsiin peräti luokkaa 5* 900MW reservit! JA KAIKEN ongelman takana on aina, yksi ja sama firma. TVO Joka ongelmiinsa muuten samana päivänä ilmoitti hakevansa TAAS huikeat 500 000 000 euron tukiaisavustukset kansan pusseista! Samalla lomauttaen KAIKKI huoltohenkilöstönsä kolmatta sataa.

 Jotta VAIN 7v kerrallaan kestäviä turbiininen jatkuvia vaihtojakaan, ja muitakaan ydinvoimansa huoltoja ei enää saataisi jatkossakaan toimimaan. Tepco sentään panee JOPA TVO toilailuja alemmas. Japanissa liki 5 vuoteen ei YKSIKÄÄN 54kpl, 0% käyttöasteen reaktoreista ole vaivautunut kiertämään generaattoreitaan minuuttiakaan! Onkin päivän selvää, ettei maailman epävakaimmille energian tuottajille ydinyhtiöille pidä tällaisten näyttöjensä jälkeen antamaan armoa, saati pyytämiään RAHOJA. Vaan kylmää kyytiä ja rankasti poistoon, KENKÄÄ!.

 Koska maailmalla kansat nousevat tietoja kontrolloivia valtarakenteita ja ydinvoimaa vastaan. Vastaa Armeijan ja poliisin väkivalta ainoalla osaamalla tavallaan. Silmittömällä väkivallallaan sananvapautta vastaan. Pelkästään Englanti uittaa nyt peräti 1 500 kybersotayksikköään lisää FB- foorumeihin! Tuhotakseen neteissä alati kasvavan kritiikin armeijalle elintärkeän ydinvoimansa ylläpitoon! Aivan tähtitieteellinen luku! Mutta mitä ei ydinala rikoksiensa peittelyyn olisi valmis verorahoillamme tekemään? Maailmassa kun on ihan OIKEASTIKIN energiaa tekeviä tuulivoimaloita, geotermisiä, liuskekaasuja ja upeita aurinkovoimaloita saatavissa korvaamaan energianegatiivisen, tappavan epävarman ydinvoiman. Saksan mallit kunniaan.
 ----------------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on February 18, 2015, 10:15:51 AM
_________________________________

Arto Lauri 98. Coriolis, Olli

https://www.youtube.com/watch?v=Tonk38desIE
------------------

Arto Lauri 97. Ionic TEST

https://www.youtube.com/watch?v=UL_XZfKeXpE
--------------------------

Olkiluoto nuclear weapons projects in the light of day
________________________________

Unintelligible, revealing the pinnacle of encrypted information on Finland's current decades emerges from a nuclear bomb projects, up to the millennium gears up! YLE / Pekka flour unusually revealing interview material currently TVO / Posiva / Lakari / Humppila NUCLEAR PROJECTS. Finnish-Swedish joint projects, above all, the Olkiluoto area.

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/18/ruotsin-salainen-atomipommi#media=102761

Stuxnet has found a yes this something that says essentially the motives, reasons WHY Finland whack ydinhankkeitten the darkest swamps today! Why TEM archives burned, why Finland met the dozens of TVO's nuclear weapons hiring professionals. Why not Olkiluoto accelerating the death of around 10 000V electric fences, missiles and rockets used by professionals in the US nuclear weapons in its regions.

You'll also find explanations as to why TVO / Posiva these secrets to conceal shave now hundreds of Asea-trained nuclear professionals from the island out of the jobs emergency panic! .. Specifically, the Finnish Olkiluoto Posiva 430m deep cavity and its unimaginably powerful 1500kW exhaust fan towers. Are PekkaJauhon information, directly developed only one clear Sweden, used for the purpose. Stockholm is ALREADY blown up dozens of weapons plutonium respective dungeons! Sweden is therefore directly transferred nuclear weapon skills TVO / Posiva / Finnish army!
--------------

Olkiluoto ydinasehankkeet päivänvaloon
________________________________

KÄSITTÄMÄTTÖMÄN PALJASTAVAA huippuunsa salattua tietoa Suomen nykyisistä vuosikymmeniä kehitellyistä ydinpommin hankkeista, jopa vielä vuosituhannen vaihteisiin asti! YLE/ Pekka Jauho poikkeuksellisen paljastavaa haastattelumateriaalia nykyisin TVO/Posiva/ Lakari/ Humppila YDINASEHANKKEISTA. Suomen ja Ruotsin yhteishankkeista ennen kaikkea Olkiluoto alueelta.

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/18/ruotsin-salainen-atomipommi#media=102761 (http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/18/ruotsin-salainen-atomipommi#media=102761)

Stuxnet on löytänyt kyllä tässä jotain sellaista, joka kertoo OLEELLISIMPIA motiiveja, syitä MIKSI Suomi sekoilee ja sikailee ydinhankkeitten mustimmissa soissaan nykyisin! Miksi TEM- arkistoja poltetaan, miksi Suomi täyttyy kymmenistä TVO:n palkkaamista ydinaseitten ammattilaisista. Miksi Olkiluoto saa kiihtyvästi ympärilleen 10 000V kuoleman sähköaidat, sinkoja ja raketteja käyttävät USA ydinaseammattilaistensa toimialueineen.

Löytyy myös selitykset siihen, MIKSI TVO/Posiva näitä salaisuuksiaan peitelläkseen ajattaa nyt satamäärin ASEA- koulutettuja ydinalan ammattilaisiaan saarelta ulos työpaikoistaan hätäpaniikilla!.. Suomeksi sanottuna Olkiluodon Posivan 430m syvä Onkalo ja sen käsittämättömän tehokkaat 1500kW poistoilman puhallintornit. Ovat Pekka Jauhon tietojen mukaan suoraan kehitetty vain yhtä selkeää Ruotsissa käytettyä tarkoitustaan varten. Tukholmassa on JO räjäytetty kymmenissä plutoniumaseita vastaavissa luolastoissa! Ruotsi on siis SUORAAN siirtänyt ydinasetaitonsa TVO/Posiva/ Suomen armeijan käyttöön!
--------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on February 22, 2015, 03:50:38 PM
_________________________________

Arto Lauri 99. Freee energy, anti-material

https://www.youtube.com/watch?v=_E7awZyAbjY
---------------

Arto Lauri 98. Coriolis, Olli

https://www.youtube.com/watch?v=Tonk38desIE
------------------

3402. hadron vacuum cleaner

0212.2014

> It beta torch tornado may be one of the optimum size for these conditions. When all the time it is pumped more, pops' digester some extra dough "out of the edge of the easiest ... and generated the beads leaves to roll something 'ionized' bus.

* 100 km high, 15 kt / a reactor. Diameter of 3.6 km. Always astonishing, but the data can be found in more. I wonder why that 3.6 km of diameter beta torch Institute SPEED 1 second? I found the explanation It is likewise a friend of mine: That Pu-239 plasma power to direct the Olkiluoto nuclear power plant, electric line approximately 100MW of reactive power. Enters the inductive / capacitive to loop directly beta flare. (Nuclear power line loss is 10% off the normal line only -5%).

 It revolves completely incomprehensible to 36 000 km / h! The speed of rotation must have a revolution / second from one central reason. The physical Pu-239 atoms have a BE of the Earth escape velocity 11.2 km / s in order to access the beta torch to maintain a cyclotron to accelerate along a straight space vacuum energy fields on!

When the line is at the cyclotron been open. Space leak down this ion channel hadron cascade protonienergiaa, cosmic black holes "of Uranus forces". . Their energy is an insane speed down when entering our atmosphere opening of the ion channel. The reactor does not heat so much uranium disintegration energies of hadrons as the braking energy! A nuclear power plant is largely FREE ENERGY DEVICE! In the reactor, for example. 3% Energy will be everything in its path energy other way antimatter reactions, which have nothing to do with the degradation of uranium! This single entry to open something more amazing.

Nuclear power plant do not even have uranium, but there return to the "ark of the covenant familiar celestial fire," any other substance! So thorium, plutonium, americium, UP hydrogen and helium, the lightest gases such as mergers. But the IAEA decided to implement the device uranium. So that it becomes uncontrolled hazardous only state monopoly of the use of the special!

Did you know that, for example. Dreasdrenin became a storm in the 1940s centuries already used this nuclear familiar with all the destruction technology. Power unit ONLY burning buildings, wood, asphalt, and such massive dimensions, but. Nuclear power plant, the energy returns to be successful, therefore, without any of uranium! On the slopes of Mount Etna, already known in this burning everything in its path, "the sky became"! There sky ion channel opens again geothermal ionization. These core gentlemen, therefore, to know exactly that the uranium is not even required! Any ionized fluid channel, in principle, the sky flung to generate nuclear energy in a familiar energy production! . . .
-------------------

3402. HADRON imuri

0212.2014

> Sille beetasoihtu tornadolle täytyy olla joku optimikoko noissa olosuhteissa. Kun kokoajan siihen pumpataan lisää, pullahtaa 'keittokattilan taikinasta ylimääräset' ulos helpoimmasta reunasta ... ja synnytetyt pallukat lähtee rullaamaan jotain 'ionisoitua' väylää.

* 100km korkea, 15 kilotonnia/ reaktori. Halkaisija 3,6km.  Aina vaan ällistyttävämpää dataa löytyy lisää. Ihmettelin MIKSI tuo 3,6km halkaisijaisen beeta soihdun SYKENOPEUS 1 sekunti? Löysin selityksen siihenkin ystävältäni: Tuon Pu-239 plasmavirta ottaa suoraan Olkiluodon ydinvoimalan sähkölinjasta noin 100MW loistehon. Syöttää sen induktiivisella/ kapasitiivisellä silmukalla suoraan beeta soihtuun. (Ydinvoimalinjan häviö on -10% kun normaalin linjan vain -5%).

 Se pyörii aivan KÄSITTÄMÄTTÖMÄT 36 000km/h nopeudella! Pyörimisnopeuden ON oltava kierros/ sekunti yhdestä keskeisestä syystä. Fyysisillä Pu-239 atomeilla on OLTAVA Maapallon PAKONOPEUS 11,2km/s jotta pääsee beetasoihtua ylläpitävän SYKLOTRONIN kiihdyttämänä pitkin suoraan avaruuden tyhjön energiakenttiin kiinni!

Kun linja on tällä syklotronilla saatu auki. Avaruudesta vuotaa alas tätä ionikanavaa pitkin hadron kaskadita, protonienergiaa, mustien aukkojen kosmista "Uranuksen voimia". . Niiden nopeusenergia on MIELETÖN alas tullessaan ilmakehäämme avattua ionikanavaa pitkin. Reaktoria EI lämmitä niinkään uraanin hajoamisen energiat, kuin hadronien JARRUTUSENERGIAT! Ydinvoimala on pitkälti VAPAAENERGIALAITE! Reaktorissa mm. 3% Energiasta tulee kaiken tieltään energiaksi muuttavalla ANTIAINEREAKTIOILLA, joilla ei ole mitään tekemistä uraanin hajoamisella! Tämä yksittäinen tieto avaa jotain hämmästyttävää lisää.

Ydinvoimalan EI EDES TARVITSISI OLLA uraania vaan siellä palaa "Liitonarkista tutulla taivaan tulella" mikä tahansa muukin aine! Niin thorium, plutonium, amerikium, JOPA vety ja heliumin kaltaiset kevyetkin kaasut fuusioiden. Mutta IAEA päätti toteuttaa laitteen uraanilla.  Jotta siitä tulee hallitsemattoman vaarallinen vain valtioiden erityiseen monopoliseen käyttöön!

Tiesitkö, että mm. Dreasdrenin tulimyrsky 1940- luvuilla jo käytti tätä ydinvoimasta tuttua kaiken tuhon  tekniikkaa. Käyttövoimanaan VAIN palavat rakennukset, puu , asvaltti ja tällainen massiivisissa mitoissa vaan.  Ydinvoimalan energian tuotot onnistuu siis täysin ilman uraaniakin! Etnan rinteillä jo tunnettiin tämä kaiken tieltään polttava  "taivaan tuli"! Siellä taivaan ionikanavan aukaisee taas geoterminen ionisaatio. Nämä ydinherrat siis TIETÄÄ TARKKAAN, että URAANIA EI EDES TARVITA! Mikä tahansa ionisoitu ainekanava periaatteessa taivaalle singottuna synnyttää ydinenergiasta tutun energiantuoton! . . .
---
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on February 27, 2015, 06:02:03 PM
-_-_-_---___________

 Arto Lauri 100. Rubbia

https://www.youtube.com/watch?v=A2j-pv8F5yc
 ---------------

 Arto Lauri 99. Free energy, anti-material

https://www.youtube.com/watch?v=_E7awZyAbjY
 ---------------

 Nuclear power plants, 100% unnecessary

 In today's Western Finland 25/02/2015.
 "TVO's nuclear power plant, the destruction took place in the Count's time!"
 _____________________

 Although Sweden has gone as much as three nuclear power plants, and such. Finland TVO's nuclear power plant on the capacity of low - 75%. OL-2 and OL-3 shortage of production capacity. So apparently NOBODY does not need nuclear power to the national grid !!
 How in the world, therefore, in the future. Fennovoima 1200MW and OL-3 1600MW reactors oversupply is not no use in our country!

 The key question is. How does this apply to all future looming huge unprofitable surplus of nuclear electricity surpluses are to be treated? The problem with this is the fact that electricity consumption has dropped to 7 years in a row. + 5% / y additional requirement is changed LED lamps, direct electricity heat ups change, air and ground heat. Electricity savings at an accelerating pace.

 Alone, OL-3 increases the start-up of new energy NOT the statutory 39% of the target from -6%. Fennovoima also -5%. Whose crazy ideas these nuclear projects have been made. As a 100% clearly no need for dangerous and expensive nuclear power for Finland in the future does not exist?
 ------

 Household 07/08/2014 at 12:05
 updated on 08/07/2014 at 12:05

 Why nuclear waste so much energy? Yle News explained why the majority of the energy of a nuclear reactor into the sea. Nuclear power efficiency is clearly the worst. The most effective natural gas used in Finland, with an efficiency of 86 per cent on average. Poor efficiency and relatively high due to the production of nuclear energy is entirely in their own caste waste energy producer

 Radiation risk to keep the efficiency of poor

 Nuclear power plant, the poor efficiency due to the radiation forcing low temperatures. What's hotter the steam power plant is heated, the more efficiently generated electricity so as district heating. Coal fired power plants, the steam heats nearly 600 degrees, but the nuclear power plants is satisfactory to 300 ° C, says Aalto University nuclear engineering professor Filip Tuomisto.

 - High temperature, corrosive water and radiation are a bad combination. There are no materials that could be reliably used to, for example, 60-80 years of the reactor pressure vessel or in the inside of the components. Materials have been developed, but inconclusive success of the work is not.

 * The article was started also issued harhaoletuksesta that nuclear power would produce a nice even with that of the 30% share of energy. The truth is, of course, just like anything else:

- Nuclear power plants are as mentioned MUST put dangerous polluters and explosive hundreds of miles from the käyttösähköalueistaan. Excessively long lines alone can guarantee only nuclear power in this -10% line transmission losses on!

 - The nuclear power plant transformers, 40v fuel tautton mandatory post-cooling. Huge channel radiation gas-megawatt plants gapless exhaust fans. Evaluation electronics, transformer losses, lighting, pumps, valves with processing equipment and the like. Once removed from the efficiency of -5%.

 -95% World nuclear power plants will be 1000MW reactor to fresh water 1800L / s destructive condenser tower. Once lost here too - 5% efficiency.

 Part II: What is the true reality?

 Only yltiöoptimisti can not believe this to be the nuclear income even 10% of the shares. Even that is certainly true. Do the math yourself malmista- uranium benefit from this relationship. OL-1 870MW / y of the rotating inside the reactor of the charge will remain pure U-235 content of fuel 3 000kg. This material is produced while rotating the 3 000MW isotope refineries in the year. To obtain and only 55kg / y, this purified U-235!

 3 000kg / 55kg / y = 55 years of that production.
 _______________

 TVO claims they smoke to that item even now, more than 5 years. Then the annual fuel return destroyed more than 10 years. Calculate the energy balances of the event still here

 - Isotope processing energy 3 000MW * 10y = 30 000MW / y
 - The Energy Performance of electricity TVO 870MW / y
 - Actual ENERGY negativity. 30 000MW / 870MW = 350-fold! !!
 _______________

 Ydinvoimaloista 100% tarpeettomia

 Tämän päivän Länsi- Suomi 25.02.2015.
 "TVO:n ydinvoimalan tuhoutuminen tapahtui kreivin aikaan!"
 _____________________

 Vaikka Ruotsissa on poissa peräti 3 ydinvoimalaa, ja mm. Suomen TVO:n ydinvoimalan kapasiteetistä alhaalla - 75%. OL-2 ja OL-3 tuotantokapasiteettien vajaus. Niin kuulemma KUKAAN ei kaipaa ydinvoimaa valtakunnan verkkoon!!
 Miten ihmeessä siis jatkossa. Fennovoiman 1200MW ja OL-3 reaktorien 1600MW ylitarjonnalle ei ole mitään käyttöä maassamme!

 Keskeinen kysymys kuuluukin. Miten tämä kaikkia jatkossa uhkaava valtava kannattamattoman ylijäämäisen ydinsähkön ylijäämät aiotaan hoitaa? Ongelmana tässä on myös se, että sähkön kulutus on laskenut jo 7 vuotta putkeen. +5%/y lisätarve on muuttunut LED lamppujen, suorasähkön lämmitysten muuttuessa maa- ja ilmalämmöksi. Sähköä säästyy kiihtyvää vauhtia.

 Pelkästään OL-3 startti kasvattaa EI uudisenergian lakisääteisen 39% tavoitteesta pois -6%. Fennovoima myös -5%. Kenen hulluista ideoista nämä ydinhankkeet on tehty. Koska 100% selvästi mitään tarvetta kalliille ja vaaralliselle ydinsähköille Suomessa ei jatkossakaan ole?
 ------

 Talous 8.7.2014 klo 12:05
 päivitetty 8.7.2014 klo 12:05

 Miksi ydinvoimala hukkaa niin paljon energiaa? Yle Uutiset selvitti, miksi ydinreaktorin energiasta valtaosa valuu mereen. Ydinvoiman hyötysuhde on selvästi huonoin. Tehokkaimmin Suomessa käytetään maakaasua, jonka hyötysuhde on keskimäärin 86 prosenttia. Huonon hyötysuhteen ja verrattain suuren tuotannon takia ydinvoima on täysin omassa kastissa hukkaenergian tuottajana

 Säteilyriski pitää hyötysuhteen huonona

 Ydinvoimalan huono hyötysuhde johtuu säteilyn pakottamista alhaisista lämpötiloista. Mitä kuumemmaksi voimalan vesihöyry kuumennetaan, sitä paremmalla hyötysuhteella syntyy niin sähköä kuin kaukolämpöäkin. Kivihiilivoimaloissa höyry kuumenee liki 600 asteeseen, mutta ydinvoimaloissa on tyydyttävä 300 asteeseen, kertoo Aalto-yliopiston ydintekniikan professori Filip Tuomisto.

– Korkea lämpötila, korroosiota aiheuttava vesi ja säteily ovat paha yhdistelmä. Ei ole olemassa materiaaleja, joita voitaisiin luotettavasti käyttää 60–80 vuotta esimerkiksi reaktorin paineastiassa tai sisäosien komponenteissa. Materiaaleja on kehitteillä, mutta täyttä varmuutta työn onnistumisesta ei ole.

 *Artikkelissa lähdettiin lisäksi liikkeelle harhaoletuksesta, että ydinvoimala muka tuottaisi edes tuossa mainitun 30% osuuden energiana. Totuus on TIETYSTI aivan jotain muuta:

- Ydinvoimalat on kuten mainittiin PAKKO laittaa vaarallisina saastuttajina ja räjähtävinä satojen km päähän käyttösähköalueistaan. Ylipitkät linjat jo yksinään takaa vain ydinvoimalle näin -10% linjasiirtohäviöt päälle!

- Ydinvoimalan omakäyttömuuntajat, 40v polttoaineen tautton pakolliset jälki jäähdytykset. Valtavat kanavasäteilykaasujen megawattien laitoksien tauottomat poistopuhaltimet. Valvontaelektroniikat, muuntajahäviöt, valaistus, pumput, venttilit prosessointikoneet ja vastaavat. Jälleen poistuu hyötysuhteesta -5%.

-95% Maailman ydinvoimaloista tehdään 1000MW reaktorista makeaa vettä 1800L/s tuhoavilla lauhdutin torneilla. Jälleen katoaa tässäkin - 5% hyötysuhteesta.

 Osa II Mikä on oikea TODELLISUUS?

 Vain yltiöoptimisti voi uskoa tästä jäävän ydinvoiman tuotoksi edes 10% siivun. SEKÄÄN EI toki toteudu. Laskekaa itse malmista- uraanin hyötysuhteet tästä. OL-1 870MW/y pyörivän reaktorin sisälle vuoden latauksesta jää puhdasta U-235 polttoaineen osuutta 3 000kg. Tämä aine taas tuotetaan pyörittämällä 3 000MW isotooppi jalostamoa vuoden. Jolloin saadaan vain ja ainoastaan 55kg/y tätä puhdistettua U-235!

 3 000kg/ 55kg/y= 55vuotta tuon tuottamiseen.
 _______________

 TVO väittää polttavansa tuota erää vaikka nyt reilut 5 vuotta. Niin silloin vuotuisen polttoaineen tuottoon tuhoutuu yli 10 vuotta. Lasketaan vielä tapahtuman energiataseet tästä:

 - Isotoopin jalostusenergia 3 000MW*10y= 30 000MW/y
- Tuottoenergia sähkönä TVO:lta 870MW/y
 - Todellinen ENERGIAN NEGATIIVISUUS. 30 000MW/ 870MW= 350 Kertainen! !!
 _______________
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on March 04, 2015, 09:09:18 PM
-_-__-----_-__-_-----__----__-__
_________________________________

Arto Lauri 101. Harrisburg, Faraday engine

https://www.youtube.com/watch?v=tS36pvMGmbQ
--------------

Arto Lauri 100. Rossi

https://www.youtube.com/watch?v=A2j-pv8F5yc
---------------

3401. Water V

Finland 24 2014.11 WATER
h2o h2o h2o h2o h2o

stubelius 11/17/2014 21:59
See the Palo Verde nuclear power plant. A textbook example of how nuclear power works in the desert

maurilappi17.11.2014 22:44
Of course, works in the desert, if you wasted 1800L / s best drinking water! .. Million people living waters without interruption to the power of the nuclear spins in the shit.

WALL CRAZY, such as nuclear always. In addition, the system reduces the already non-existent nuclear power plant, 25% of the commercial relationship between -5%! - - -

Tellingly, that no other competing new form of energy need no fresh water is wasted.

12 + 917.11.2014 23:46
That is, the waste water is the best thing in the drinking water. No wonder that you do not quite every Injun canoe

maurilappi18.11.2014 1:14
Do not be so stupid as to think of waste water fit for the nuclear power plant cooling EVER. TVO of the biggest fears was that a few tippakin waste oils would prevent access to the condenser JO heat exchanges. And the reactor was about to explode in flight!

In fact, the water used by TVO NOT even enough clean. But it had to be

Deionized!
_____
However, in the desert ALL the water is VITAL. But the evaporation used recklessly destroyed by anyone unused dry heaven. Too bad the idea is hardly. Than to kill millions of thirst. To pair a street light would return an empty desert road ..

13 + 618.11.2014 8:31
Palo Verde plant used for approx. 76 million cubic meters of water every year. It is approx. 25% of Arizona / Phoenix's annual water. As such, large savings when the ice makers only 3/4 to solve the problem that this water is hell to be suspended when it is not possible to properly use any.

Mauri mauri18.11.2014 13:33
2 400L / s !! As we find ourselves, I was TOTALLY RIGHT nuclear forces people / nature OFF Chickens terrible amount of water!

The UN reported in 2008 that it was precisely the lack of water is humanity's all-time major problem. It is precisely because of that kind of madness. That nuclear power plants to kill everything to spare the life irreplaceable fresh water. No other form of energy than nuclear power does not destroy the fresh water. 95% of the World reactors does just that.

And the problem, of course, stop there. When abating ground waters destroyed the nuclear condensate. Does not go longer than a moment and ground waters fall so low. The SEA push to replace the toxic water from the salt. Following the death of the salt in the area on the growing fields, towns, forests, lakes, WHOLE COUNTRY!

The core makes the desert nuclear power ON of the main problems of mankind! EU warned as early as 2008 that nuclear power sadannastamme cut to 70%. Then on top of this wall Madness told that the rest of the remaining waters of the pillars of the nuclear power plants blithely cooling. Can any more reason to be poor?
----

Finland 24 continuation Meeri Water 18/11/2014 14:30
"No, go no further than the moment and ground waters fall so low. That MARINE push to replace the toxic water from the salt."

Supo Police
Not to worry. Nuclear power will help. Nuclear power plants produce thermal energy can economically manufacture of fresh water from sea water.

Mauri lappi18.11.2014 14:56
China is currently the groundwater 200m deep. And every year falls at 1m / y increase. Noo .. small so this way is when Saudeissa the groundwater is at a depth of 2 km ALREADY!

It is the nuclear power plants in wonder. After a few years after the 200 reactors will begin ground water to drink to replace the discharged state spilled salt water. Which the water is suddenly no longer be used for day to cool the reactor.

Well the same situation as thousands of square kilometers areas have been but empty water nuclear desertification. Australian uranium mines over there to use more groundwater than any metropolitan or industrial plant in the southern hemisphere!

It is calculated that Australian uranium mines go off in a few years, because of the negative energy of extraction of uranium is NOT found in the future for the whole continent at all to destroy, not even clean groundwater.
----
_________________

3401. Vesi V

Suomi 24 2014.11 VESI
h2o h2o h2o h2o h2o

stubelius 17.11.2014 21:59
Tsekkaappa Palo verden ydinvoimala. Malliesimerkki miten ydinvoimala toimii myös aavikolla

maurilappi17.11.2014 22:44
Tietysti toimii aavikolla, jos tuhlataan 1 800L/s parasta juomavettä!.. MILJOONAN ihmisen elinvedet tauotta jotta ydin paskavoima pyörii.

SEINÄHULLUA, kuten ydinala aina. Lisäksi systeemi vähentää ydinvoimalan ennestäänkin olemattomasta 25% hyötysuhteesta -5%!- - -

Kuvaavaa, ettei YKSIKÄÄN MUU kilpaileva uudisenergian muoto tarvitse LAINKAAN makeaa tuhlausvettä.

12+917.11.2014 23:46
Eli siis jätevesi on mielestäsi parasta juomavettä. Ei ihme ettei sinulla ole ihan jokainen inkkari kanootissa

maurilappi18.11.2014 01:14
Älä ole NIIN typerä, että luulet jäteveden kelpaavan ydinvoimalan jäähdytykseen IKINÄ. TVO:ssa suurimpia pelkoja oli, että muutama tippakin jäteöljyjä lauhduttimeen päässeenä estäisi JO lämmön vaihdot. Ja reaktori siitä lennosta jo räjähtää!

Itse asiassa TVO:n käyttämä vesi EI riittänyt edes puhtaana. Vaan sen piti olla

IONIPUHDISTETTUA!
_____________________

Tosin aavikollahan KAIKKI saatavilla oleva vesi on ELINTÄRKEÄÄ. Mutta haihdutuksessa käytetty tuhotaan surutta kenenkään käyttämättömiin kuivaan taivaaseen. Hullumpaa ideaa tuskin onkaan. Kuin tappaa miljoonia janoon. Jotta pari katuvaloa palaisi tyhjällä aavikkotiellä..

13+618.11.2014 08:31
Palo verden laitos käyttää n. 76 miljoonaa kuutiometriä vettä joka vuosi. Se n. 25% Arizonan/Phoenixin vuosittaisesta vedestä. Iso säästö Sinänsä, kun päättäjille jää ratkottavaksi vain 3/4 ongelmasta, että mihinkö helvettiin tämä vesi lykätään kun sitä ei voida oikein missään käyttää.

Mauri mauri18.11.2014 13:33
2 400L/s!! Kuten taas huomaamme olin TÄYSIN OIKEASSA ydinvoimin ihmisiltä/luonnosta POIS TAPETUN veden hirmumäärästä !

YK raportoi jo 2008, että nimenomaan VEDEN PUUTE on ihmiskunnan kaikkien aikojen suurongelma. Juuri tuollaisen HULLUUDEN takia. Että ydinvoimalat tappavan kaiken liikenevän elämälle korvaamattoman makean veden. Mikään m u u energiamuoto, kuin ydinvoima EI tuhoa makeaa vettä. 95% Maailman reaktoreista tekee juuri näin.

Eikä ongelma tietenkään jää tähän. Kun hiipuvat pohjavedet tuhotaan ydinvoiman lauhteena. Ei mene enää kuin hetki ja pohjavedet putoavat niin alas. Että MERI työntää tilalle myrkyllisen suolavetensä. Sen jälkeen kuolee suolaan myös alueen päällä kasvavat pellot, kaupungit, metsät, järvet, KOKO MAA!

Ydinaavikoittava ydinvoima ON ihmiskunnan PÄÄONGELMA! EU varoitti jo 2008, että sadannastamme ydinvoima leikkaa -70%. Sitten päälle tässä kerrottu seinähulluus, että loputkin jäljellä olevat vedet pilataan surutta ydinvoimaloitten jäähdyttämisiin. Voiko enää järjenköyhempää olla?
------------------

Suomi 24 jatkoa Meeri Vesi 18.11.2014 14:30
" Ei mene enää kuin hetki ja pohjavedet putoavat niin alas. Että MERI työntää tilalle myrkyllisen suolavetensä."

SUPO poliisi
Eipä hätää. Ydinvoima tuo avun. Ydinvoimaloiden tuottamalla lämpöenergialla voimme taloudellisesti valmistaa makeaa vettä merivedestä.

Mauri lappi18.11.2014 14:56
Kiinassa on tällä hetkellä pohjavesi 200m syvällä. Ja vuosittain putoaa aina 1m/y lisää. Noo.. pientähän tää tavallaan on, kun Saudeissa on pohjavesi 2 km syvyydessä JO!

Siinä onkin ydinvoimalat ihmeissään. Kun muutaman vuoden kuluttua 200 reaktoria alkaa pohjavesistä ryystämään tyhjentyneeseen tilaan rynnännyttä Suolavettä. Jonka vesi ei yhtäkkiä enää voida käyttää PÄIVÄÄKÄÄN reaktorien jäähdyttämisiin.

Tai no sama tilanne kun tuhansien neliökilometrien alueet on vaan TYHJINÄ vesistä ydinaavikoitumisesta. Australian uraanikaivokset käyttää enemmän sikäläisiä pohjavesiä, kuin yksikään suurkaupunki tai teollisuuslaitos koko eteläisessä pallonpuoliskossa!

On laskettu, että Australian uraanikaivokset sammuvat muutamassa vuodessa, koska energianegatiivisen uraanin kaivuun EI löydy jatkossa koko MANTEREELTA lainkaan tuhottavaa, edes puhdasta pohjavettä.
---------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on March 10, 2015, 12:25:24 PM
-_--_--------__-___-_________________________________

 Arto Lauri 102. Burn-up in the limit

https://www.youtube.com/watch?v=3-B56NGUfpw
 --------

 Arto Lauri 101. Harrisburg, Faraday engine

https://www.youtube.com/watch?v=tS36pvMGmbQ
 --------------

 Why do states selects the wind?
 the wind comes from the wind comes from the wind comes

 Western Finland journal read publication 02/26/2015:
 Nuclear power companies to build interest in the Fennovoima-1, OL-3-4 and lo-3, such as nuclear power plants has fallen to zero. Why? The core companies of interest puutteeseensa answer is clear. The current nuclear electricity available 3,5snt / kWh to the falling prices is simply not economically viable to build! Multiply the nuclear power industry directly.

 Asked by a journalist why, respectively, wind power plants will be built, and also want to build? The answer comes as off the shelf. "Of course, the state wishes to support the form of energy produced by the kWh price is only 5snt / kWh. Much rather than the more than 3 times more expensive future 15snt-37,5snt / kWh paying MOX / nuclear power."

 These discussed the types of energy in project heavier the additional criterion is also the EU's fine sanctions. The fact that Europe should build a really clean new energy capacities. Without that the continent should be 100% dependent on Russian and isotopic uranium imports of the European uranium mining ceased completely in 2008.
 ---------------

 Price 350-fold

 Amazingly this is the core force of the negative energy produced by the sheer raw energy PRICE!

 Even if were to add the basic price of the current kWh of electricity 3,5snt / kWh, as nuclear power, it is already doing so 3,5snt * 350 = 12,25e / kWh !!!!!!!!!!!!

 . Who in general was once so confused that even started to make a nuclear power such prices. Especially when all other known forms of energy the price is not as 3-10snt / kWh.
 ----------

 Miksi valtiot valitsee tuulivoiman?
 tuulitulee tuulitulee tuulitulee

 Länsi Suomi lehdessä luettu julkaisu 26.02.2015:
 Ydinvoimayhtiöiden kiinnostus rakentaa Fennovoima-1, OL-3-4 ja lo-3 kaltaisia ydinvoimaloita on laskenut olemattomiin. Miksi? Ydinyhtiöiden vastaus kiinnostuksen puutteeseensa on selvä. Nykyisillä ydinsähköstä saatavan 3,5snt/kWh laskeviin hintoihin ei ole yksinkertaisesti taloudellisesti kannattavaa rakentaa! Kerrotaan ydinvoimateollisuudesta suoraan.

 Toimittajan kysyessä miksi vastaavasti tuulivoimaloita rakennetaan ja myös halutaan rakentaa? Vastaus tulee kuin hyllyltä. "Tietenkin myös valtio haluaa tukea energian muotoa jonka tuottama kWh hinta on vain 5snt/kWh. Paljon mieluummin kuin yli 3- kertaa kalliimmaksi tulevaa 15snt-37,5snt/kWh maksavaa MOX/ ydinvoimaa."

 Näihin keskusteltuihin energialajien hankkeitten painavaksi lisäkriteeriksi on myös EU:n sakkosanktiot. Siitä, että Eurooppaan tulisi rakentaa oikeasti puhdasta uudisenergian kapasiteetteja. Ilman, että maanosa olisi 100% riippuvainen Venäjän isotooppilaitoksista ja uraanin tuonneista Euroopan uraanikaivosten lakattua kokonaan 2008.
 ---------------

 Hinta 350- kertainen

 Hämmästyttävää tässä ydinvoimassa on sen energia negatiivisesti tuotetun energian silkka raaka HINTA!

 Vaikka laskisimme perus kWh hinnaksi nykyisen sähkön 3,5snt/ kWh, niin ydinvoimalle se tekee jo näin 3,5snt* 350= 12,25e/kWh!!!!!!!!!!!!

 . Kuka ylipäätään on ollut aikoinaan niin sekaisin, että edes aloitti tekemään ydinvoimaa tällaisilla hinnoilla. Varsinkin kun kaikilla muilla tunnetuilla energian muodoilla ei hinta ole kuin 3-10snt/kWh.
 ----------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on March 15, 2015, 05:03:41 PM
_________________________________

 Arto Lauri 103. GIC

https://www.youtube.com/watch?v=38rFInEFsYU
 ---------------------------------------

 Arto Lauri 102. Burn-up in the limit

https://www.youtube.com/watch?v=3-B56NGUfpw
 --------

 1003 SUPER DUTY. (Spallaatio)

 02.07.2009. I have a very simplified question to which I would like a worthy answer. Uranium 235 is the ratio of neutrons and protons mm. PekkaJauhon books by 1.55. While the split in the groove in the Palladium in the two neutrons N / Z factor is not 1.3. This cracking to produce approx. 23kpl extra neutrons.

 Each of uranium in breakage of the multiplied still "officially" released just 2,5neutronia. My question is more than astonishment that how this formed n.900% error is possible? Since the disintegration of 200MeV ergiassa can not be destroyed as a half-mass neutron binding energy. Luvin in the 1950s published in encyclopaedias mm. co. the process was reported to be released doubly very vaguely quantifiable neutrons. So astonishingly vague on and everything is all about?

 Where do you think it will be 10-fold greater than the calculated neutron flux in the reactor enters into the hundreds of noticing when released to the environment?
 ----------

 Sent: Friday, July 03, 2009 2:24 PM Subject: Re: Spallaatio theoretical question.

 Hello,

 Such a question with you should turn to nuclear physicist by half!

 health car. Kari Enqvist
 ............
 Arto hello.

 * Wait a minute ?. . .

 * I understand that I asked our world-class professors are practically the Nobel class on the subject, which should be quite walkover represented by the doctrine of the plane? . .Anteeksi NOW to keep breath. . .Eli Point is SO stunning discovery, you will not able to / from the cat afraid to say ?. . .Huikeaa Absolutely.

 * Such front must say, I do not even surprised! During those three decades, I have a quantum nuclear physics learning insider spent such a reaction was nothing short of odotetava. The nuclear sector as has always been so full of hidden failure, not on the side of such a solid foundation for breaking the wind is not new. How on earth did someone such a 900% error scam in the world of quantum nuclear physics the best professors could not get that, but 60v <?
 -------------------------------------------

 1003 SUPERRASKAAT.(Spallaatioista)

 02.07.2009. Minulla on varsin pelkistetty kysymys, johon haluaisin arvoisensa vastauksen. Uraani 235 on neutronien ja protonien suhde mm. Pekka Jauhon kirjojen mukaan 1,55. Kun taas haljenneessa uraanissa olevissa kahdessa palladiumissa neutronien N/Z kerroin on enää 1,3. Näin halkeaminen tuottaa n. 23kpl ylimääräistä neutronia.

 Jokaisessa uraanin halkeamisessa kerrotaan silti "virallisesti" vapautuvan vain 2,5neutronia. Kysynkin enemmän kuin hämmästyneenä sitä miten tämä muodostuva n.900% virhe on mahdollinen? Koska 200MeV hajoamisenergiassakaan ei voi kadota kuin puolen neutronin massainen sidosenergiamäärä. Luvin myös, että 1950-luvuilla julkaistuissa tietosanakirjoissa mm. ko. prosessissa kerrottiin vapautuvan kaksin verroin erittäin epämääräisesti laskettavissa olevia neutroneja. Joten hämmentävän epämääräisestä asiasta kaikkineen on kyse?

 Minne mielestäsi tuo 10-kertaa laskettua suurempi neutronivuo ajautuu sadoista reaktoreistamme vapautuessaan huomaamatta ympäristöön?
 ----------

 Sent: Friday, July 03, 2009 2:24 PM Subject: Re: Spallaatioteoriakysymys.

 Hei,

 Tällaisen kysymyksen kanssa kannattaa kääntyä ydinfyysikon puoleen!

 terv. Kari Enqvist
 ............
 Arto hei.

 *Hetkinen?. . .

 *Kysyin ymmärtääkseni maamme huippuluokan professorilta käytännössä Nobel-luokan asiasta aiheesta, jonka pitäisi olla ihan läpihuutojuttu edustamassasi oppitasossa? . .Anteeksi NYT pitää vetää henkeä. . .Eli aiheeni on NIIN mykistävä löydös, ettet osaa/uskalla siitä kissaa sanoa?. . .Huikeeta kerrassaan.

 *Tällaisen edessä täytyy sanoa, etten EDES hämmästy! Niinä 3 vuosikymmeninä, jotka olen kvanttiydinfysiikan sisäpiiriläisenä oppimiseen viettänyt tällainen reaktio oli suorastaan odotetavissa. Ydinala kun on aina ollut niin täynnä salattuja kupruja, ettei siinä sivussa tällaisen kivijalan murtuminen tuuleen ole uutta. Miten i h m e e s s ä joku tällainen 900% virhehuijauksen on maailman kvanttiydinfysiikan parhaimmistoprofessuurit kyennyt ohittamaan tuosta vaan 60v<?
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on March 19, 2015, 10:37:12 AM

Arto Lauri 104. GRAVITON

https://www.youtube.com/watch?v=BtMdr11PA1I
-----------------------

Arto Lauri 103. GIC

https://www.youtube.com/watch?v=38rFInEFsYU
---------------------------------------

Japanese TV interview

Yeah, actually, I was just in the evening at 18:00, and on this day 25.03.2012 to meet again in Japan on the TV staff. Had indeed come to Finland. How to be a little were obviously familiar with the A Fukushima theorema my video, or something like this. But the one everyone wanted to meet our country's best-known quantum nuclear physics expert professional Eurajoen church in the village.

Well yeah the surveyed agreeing places landline telephone brisk hour before I left. There is hardly a surprise to me who know that, once again Vuojoki pig head the police had illegally. Thus, a certain secret listened to our country's most feared definitely call. After around 18 kurvasin agreed to the parking lot. Were "invalidipoliisien boy couples" waiting for me a true shame, provoking therefore invalid in place. As on the other hand Vuojoki agree with the police. As soon as me after seeing the Ministry of the Interior sent a notification that I was speculatively spot.

Well, the interview was working just fine. NHK was, therefore, the Japanese head of TV detectives interviewed the van. Just fairly young crowd, three men and a woman. Which could otherwise quite well to my surprise, not only in Finland. So well had tuned my style when I started the free multiplication with the Olkiluoto tektoniikoista. Methane gas clathrate in the explosion at Olkiluoto. Radiation TVO's chimneys of coal-black fly in the boiling linuista. Oh, and of course, the US agents in Swiss accounts rejected by the silence of the money to go in. Correctly were satisfied with the way I put things. Just as is, and I have seen all of them.

 Well as usual a black Volvo was followed by the police in the rear bumper the entire 17 km return trip up my yard. Oh What a while that the Ministry of the Interior Vuojoki shit police followed closely poignancy. Volvo, incidentally, was a v i n one stomach, but shit. Maybe tighter budget or what ?. . I do not tell my future in all this any more. That SUPO- pellet immediately know all free of charge.

 PS. Guess what was the interview almost immediately on top? How can you be so brave so dangerous nuclear sector? So, so you think about why that took place in the message behind the Earth?
-----------------------

Japanin TV haastattelua

Joo  tosiaan olin juuri illalla kello 18:00 ja tänä päivänä 25.03.2012 tapaamassa jälleen Japanin TV:n henkilöstöä. Olivat tosiaan tulleet Suomeen. Kuinka ollakaan olivat ilmeisesti tutustuneet A Fukushima theorema videooni, tai jotain tällaista. Mutta yhtä kaikki halusivat tavata maamme tunnetuimman kvanttiydinfysiikan ammattiosaajan Eurajoen kirkonkylässä.

No joo asiasta tiedusteltiin sopien paikat lankapuhelimella reipas tunti ennen lähtöäni. Tuskin minua tunteville yllätys, että jälleen kerran Vuojoen sikaniskapoliisit olivat laittomasti. Niinpä tietty salakuunnelleet maamme ehdottomasti pelätyimmän puheluni. Kun 18 paikkeilla kurvasin sovitulle parkkipaikalle. Olivat "invalidipoliisien poikaparit" minua odottamassa härskisti tosi provosoiden siis invalidi paikallaan. Kuten toisaalta Vuojoen poliisille kuuluu sopia. Heti minut nähtyään lähettivät ilmoituksen sisäministeriölle, että olin laskelmoidusti paikalla.

No haastattelu toimi ihan hyvin. NHK oli siis Japanin pää TV:n porukat haastattelemassa pakettiautossa. Ihan nuorehkoa porukkaa, kolme miestä ja nainen. Joka osasi muuten ihan hyvin suomeakin yllätyksekseni. Eli hyvin olivat kuulolla kun aloin vapaatyyliini kertoilla Olkiluodon tektoniikoista. Metaani kaasu klatraatti räjähdyksineen Olkiluodolla. Säteilystä TVO:n savupiipuissa lennosta hiilen mustiksi kiehuneista linuista. Niin ja tietysti USA:n agenttien Sveitsin tileilleen hylkäämiäni vaikenemisrahojakaan unohtamatta. Oikein olivat tyytyväisiä tapaani esittää asiat. Juuri kuten on ja olen i t s e  ne kaikki nähnyt.

 No kuten tapaan kuuluu musta POLIISIEN Volvo seurasi takapuskurissani koko paluumatkan 17km kotipihalleni asti. Ai että olipahan taas sisäministeriön Vuojoen paskalakkien seurankipeys tiivistä. Volvossa muuten oli v a i n yksi paskamaha vaan. lieneekö budjetti tiukentunut vai mitä?. . Jatkostani en kerrokaan tähän enempää. Ettei SUPO- pellet heti kaikkea tiedä ilmaiseksi.

 PS. Arvatkaas mikä oli haastattelussa liki välittömästi  päällimmäisenä? Miten voit olla noin r o h k e a   näin vaarallisella ydinalallasi? Niinpä niin miettikääs  miksi tuo käytiin sanomassa maapallon takaa?
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on March 24, 2015, 03:28:17 PM
,....,.,...,,,,,.,.,
_________________________________

Arto Lauri 105. Radiaton pressure

https://www.youtube.com/watch?v=3SwP5zl1iVE
-------------------

Arto Lauri 104. GRAVITON

https://www.youtube.com/watch?v=BtMdr11PA1I
-----------------------

T&T WATER 22.3.2015, Tapio Ikkala, 19: 08

UNITED NATIONS: the threat of water shortage over the next 15 years

The planet's water reserves will be reduced by 40% in the next fifteen years, claims a new report by the United Nations. The increasing need for water is inspired by the industrial development, urbanization and population growth.

If the water in the sustainable management of resources, the socio-economic system in the world, nothing will plummet, the main author of the report, Richard Connor told Reuters.

2050 's, two-thirds of the world's population lives in cities, and water demand is expected to increase to 55%. For the most part, increasing demand comes from developing countries.

Many big cities in developing countries will grow uncontrollably, and not everyone in the country can be migrated to provide water supply. For example, only 34 percent of the homes in the Sahara to sub-Saharan Africa, is the water supply in the district, when this number was still 42% during the 1990s.

By 2050, the world's food production to feed a growing population will need to grow by 60 percent. The food industry spends even now, a lot of water, and the United Nations, according to the calculations of the growth in food production will be quadrupled its water needs.

* Definitely the biggest industrial water, however, the destroyer is nuclear power. 1000MW reactor to kill 1 800L/s body in the waters. On the other hand, the entire southern hemisphere, by far the largest consumer of water is Australia's huge uranium mines. The destruction of the water of the blind is one of the kärkisyy to seek out just nuclear power.

The report proposes significant investments in sustainable water resources management.
------------

T&T VESI Tapio Ikkala, 22.3.2015, 19:08
YK: Vesipula uhkaa seuraavan 15 vuoden aikana

Maapallon vesivarannot vähentyvät - 40 prosenttia seuraavan viidentoista vuoden aikana, väittää YK:n uusi raportti. Kehityksen taustalla on teollisuuden lisääntyvä vedentarve, kaupungistuminen, sekä väestönkasvu.

Mikäli vesiresurssien kestävään hallintaan ei panosteta, maailman sosioekonominen järjestelmä tulee romahtamaan, raportin pääkirjoittaja Richard Connor kertoi Reutersille.

2050-luvulla kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja veden kysynnän odotetaan kasvavan 55 prosenttia. Suurin osa lisääntyvästä kysynnästä tulee kehittyvistä maista.
 
Monet kehitysmaiden suurkaupungit kasvavat hallitsemattomasti, eikä kaikille maalta muuttaneille voida välttämättä tarjota vedenjakelua. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain 34 prosenttia asunnoista on vedenjakelun piirissä, kun tämä luku oli vielä 1990-luvulla 42 prosenttia.

Vuoteen 2050 mennessä maailman ruoantuotannon täytyy kasvaa 60 prosenttia kasvavan väestön ruokkimiseksi. Elintarviketeollisuus kuluttaa jo nyt paljon vettä, ja YK:n laskelmien mukaan ruoantuotannon kasvu tulee nelinkertaistamaan sen vedentarpeen.

* Ehdottomasti suurin teollinen veden tuhoaja on kuitenkin ydinvoima. 1000MW reaktori tappaa 1 800L/s elinvedet. Kun toisaalta koko eteläisen pallonpuoliskon ylivoimaisesti suurin veden kuluttaja on Australian valtavat uraanikaivokset. Veden silmitön tuhoaminen on eräs kärkisyy pyrkiä pois juuri ydinvoimasta.

Raportissa ehdotetaan merkittäviä investointeja kestävään vesiresurssien hallintaan.
------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on March 28, 2015, 09:39:45 PM
-------------------

 Arto Lauri 106. PINK

https://www.youtube.com/watch?v=-HOhseTNUkY
 -------------

 Arto Lauri 105. Radiaton pressure

https://www.youtube.com/watch?v=3SwP5zl1iVE
 ----------------------

 The radiation pressure of 30mm OIL
 ==========================

 In the latest music videos by 105 Arto showed how DIRECTLY beetanopeitten electrons surge of radiation source caused an exam, a minimum rating of 30mm oil statue of pressure build-up.

 Old (1911) in the literature, very few have already been told how the physical photon radiation pressure are able to rotate the infinitely delicate movements of the paddle wheel in a vacuum.

 But the essential difference between test systems. Even in those old journals Russian rule does not, however, been possible to make changes measured values ​​numerical form. Amazed hindsight, why not?

 30mm height of the oil is not a stunningly large measurement standard. (Air pressure when there is a 10m water).

 On the other hand brings paperless vacuum reading is more than a revolutionary FACT!

 Arton used by the vacuum pressure, however, was only of the order 5Pa.
 That is, 10 000mm / 100 000 = 0.5 mm water column.

 So, however, received 30mm of oil pressure indicates a relatively large atomic plasma in a vacuum of a recurring radiation pressure. The pressure must be relative to the solar sail used in proton RADIATION fuel in space. Or even NASA spoken by ION engines spacecraft. Tellingly, that these things pressure values ​​have been reflected in any publications. So Arton test is here too, contributes to class of its own!
 ----------------

 Säteilyn paine 30mm ÖLJYÄ
 ==========================

 Viimeisimmässä videossaan 105 Arto osoitti SUORAAN miten beetanopeitten elektronien syöksyminen säteilyn lähteestään aiheutti koetilanteessa vähintään luokkaa 30mm öljypatsaspaineen muodostumisen.

 Vanhoissa (1911) alan julkaisuissa, ani harvassa on JO aiemmin kerrottu miten fyysisten fotonien säteilyn paineet kykenevät pyörittämään äärettömän herkkäliikkeistä siipiratasta tyhjiössä.

 Mutta oleellinen ero koejärjestelyissä. Noissakaan vanhoissa julkaisuissa Venäjän vallan ajoilta ei kuitenkaan oltu kyetty muuttamaan mitta-arvoja numeraaliseen muotoonsa. Hämmästyn näin jälkikäteen miksei?

 30mm Öljyn korkeutta ei ole mikään häikäisevän suuri mittanormaali. ( Ilman paine kun on 10m vettä).

 Toisaalta aineettomassa tyhjiössä tuokin lukema on enemmän kuin MULLISTAVA FAKTA!

 Arton käyttämän tyhjiön paine oli kuitenkin vain luokkaa 5Pa.
 Eli 10 000mm/ 100 000= 0,5mm vesipatsasta.

 Joten kuitenkin saatu 30mm öljyn painetta kertoo suhteellisen suuresta atomiplasmaan tyhjiössä kertautuvasta säteilyn paineesta. Paine täytyy olla suhteessa aurinkopurjeissa käytettävään PROTONISÄTEILYN polttoaineeseen avaruudessa. Tai vaikka NASA puhumiin IONI moottoreihin avaruusaluksissa. Kuvaavaa, ettei näittenkään PAINEARVOJA ole näkynyt missään julkaisuissa. Joten Arton koe on tältäkin osaltaan aivan omaa luokkaansa!
 ----------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on April 02, 2015, 04:36:48 PM
_________________________________

 Arto Lauri 107. Professors,KPA

https://www.youtube.com/watch?v=Sk83vwZCivQ
 ------------------------------------

 Arto Lauri 106. PINK

https://www.youtube.com/watch?v=-HOhseTNUkY
 -------------

 * Mikhail Gorbachev speaking 01.2015.
 fission explosion fission explosion

 Mikhail Gorbachev has otherwise become public in Russia unexpectedly. West's most respected by the country's former president, no small fry, therefore!

 It was said that mankind's last moments is at hand. Since nuclear power completely unsustainable use is killing THE WORLD !!

 Speech was preceded by 01.09.2015 at 16 to 17 on the Finnish side seen a massive red is very strong firmament oxygen periphery of the ionization flash of Russia!

 This phenomenon is explained harsh truth. Chelyabinsk nuclear waste storage uncontrolled fire proceeds 1,5 years after the STILL, also in the USA! And chemitrail also does not help to keep the nuclear waste emissions in the world at bay!
 ----------------

 * Mihail Gorbatsov puhe 01.2015.
 fissio räjähdys fissio räjähdys

 Mihail Gorbatsov on muuten tullut julkisuuteen Venäjällä yllättäen. Lännen eniten kunnioittama maan entinen presidentti, ei mikään pikkutekijä siis!

 Oli sanonut, että ihmiskunnan VIIMEISET HETKET ON KÄSILLÄ . Koska ydinvoiman täysin kestämätön käyttö on tappamassa KOKO MAAILMAN!!

 Puhetta edelsi 09.01.2015 kello 16-17 Suomen puolella nähty massiivinen punainen erittäin voimakkaan taivaankannen happikehän ionisaation välähdys Venäjältä!

 Ilmiö kertoi karun totuuden. Tsheljabinskissä ydinjätevarastojen hallitsematon palo etenee 1,5v jälkeen YHÄ, myös USA:ssa! Ja chemitrailaus myös ei enää auta pitämään ydinjätepäästöjä maailmalla aisoissa!
 ----------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on April 10, 2015, 10:58:49 PM
_________________________________

Arto Lauri 108. Clear air

https://www.youtube.com/watch?v=35MNC7x3aGY
-----------------------------------------

Arto Lauri 107. Professors,KPA

https://www.youtube.com/watch?v=Sk83vwZCivQ
------------------------------------

FB. M. A. Gustafson 1920 map
occupation occupation occupation

When looking at this insightful M. A. description of the map. So .. How nice it now, I would say. Understands why Russia will start to bring Finland in the spring of 2015 the war troops. Tens of thousands of conqueror already embattled country by the masses. Finland in the Baltic Sea it receives for its 600MW navy / missile / HAARP of weapons at their base miehitysjoukkot quick ride alone.

Each of this intention -ennustus map realizes Russia to Pyhäjoki nuclear 600MW electric ice in Finland is not in any other, as the Sweden-NATO Norway - the attack on the Centre's maintenance energies! Completely naive to imagine more. That the Holy River 100% Russian thousand-headed first-commando should be 10 000V electric fences slaughter of safeguarding our country no other task.

Nordic occupation opens so agreed to Russia DIRECT road the heart of Europe. For the Finnish government NUCLEAR MATERIALS DEALERS now, oval eyes also lust to start World War III that his project just drawn map formulas! Unbelievable how Finland's nuclear industry is in front of their projects ready for anything. In order to maintain a deadly horrific nuclear weapons fabrications. Creative destruction of nuclear weapons for the sale of force if necessary. Even in their native country!
The map is Gustav Johansson in 1920 according to the publication.

http://kuvapilvi.fi/k/yJHq.jpg
[Img] http://kuvapilvi.fi/k/yJHq.jpg [/ img]
-----------

FB. M.A. Gustafson 1920 kartta
miehitys miehitys miehitys

Kun katsoo tätä oivaltavaa M.A. kuvauksen karttaa. Niin.. Miten sen nyt kauniisti sanoisin. Ymmärtää kyllä miksi Venäjä alkaa tuoda Suomeen jo keväällä 2015 sotajoukkojaan. Kymmenet tuhannet valloittajana nyt jo sotaa käyvän maansa massat. Itämereen Suomelta sitä varten saamaansa 600MW laivasto/ ohjus /HAARP aseitten tukikohtaansa miehitysjoukkot pika kyydityksin.

Jokainen tästä aie -ennustus kartasta tajuaa, Venäjä tarvitse Pyhäjoki reaktorin 600MW sähköjään Suomessa ei mihinkään muuhun, kuin kyseisen Ruotsi-NATO Norja - hyökkäyskeskuksen ylläpidon energioihin! Täysin lapsellista edes kuvitella muuta. Että Pyhäjoen 100% venäläinen tuhat päinen ensi-iskujoukko tulisi 10 000V sähköteurastusaitojen turvaamana maassamme mitään muuta tehtävää varten.

Pohjolan näin sovittu miehittäminen aukaisee Venäjälle SUORAN tien Euroopan sydämeen. Sillä nämä Suomen hallinnon YDINASEMATERIAALIN MYYJÄT nyt silmät soikeina myös himoavat aloittaa kyseisellä hankkeellaan III- maailmansotansa juuri piirretyn kartan kaavoillaan! Uskomatonta miten Suomen ydinteollisuus on hankkeittensa eteen valmis mihin TAHANSA. Saadakseen vaan ylläpitää tappavan, kauhistuttavan ydinasetehtailunsa. Luovat ydinaseilleen tuhon myynnin markkinat vaikka väkisin. Jopa omaan synnyin maahansa!
Kartta on Gustav Johanssonin 1920 julkaisun mukainen.

http://kuvapilvi.fi/k/yJHq.jpg
http://kuvapilvi.fi/k/yJHq.jpg
-----------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on April 16, 2015, 09:30:47 PM
_________________________________

Arto Lauri 109. Wor War III

https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo
-----------

Arto Lauri 108. Clear air

https://www.youtube.com/watch?v=35MNC7x3aGY
-----------------------------------------

Fukushima 1 plant robot was destroyed as soon as the radiation

IL / power plant accident in Fukushima, this looks like inside - a person would not survive an hour to survive
Wednesday, 15.04.2015 at 13.35

Man can not survive destroyed the Fukushima power plant radiation hours to survive. The robotic cameras were sent to the devastated Fukushima nuclear power plant to investigate how there seems to. The robotic cameras were sent to investigate the way in which the melted nuclear fuel can be transported from the power station. Source: CNN

* I just heard a very important additional news topic from Germany tulleelta person. Fukushima robot camera does not reportedly only DESTROYED. Rather, it simply boils at nothing researchers in the eyes !. . .Kuulitte Correctly. the robot had been hit so hard irradiation, it reportedly directly gassed AIR. As Fukushima-1 reactor fuel 100t cargo also found muon measurements in the same area in the past committed!

 No surprise, however, these phenomena are no longer those who have seen how the explosive fission reactors within the radiation energies of the form according to the measurements million degrees IMMEDIATELY path CHANGING EVERYTHING gas inferno.
----------
----------------

Fukushima 1 laitoksen robotti tuhoutui heti säteilystä

IL/ Tältä Fukushiman turmavoimala näyttää sisältä - ihminen ei selviäisi tuntia hengissä
Keskiviikko 15.4.2015 klo 13.35

Ihminen ei selviäisi Fukushiman tuhoutuneen voimalan säteilyssä tuntia hengissä. Robottikamerat lähetettiin Fukushiman tuhoutuneeseen ydinvoimalaan tutkimaan, miltä siellä näyttää. Robottikamerat lähetettiin tutkimaan myös tapaa, jolla sulanut ydinpolttoaine voidaan kuljettaa pois voimalasta. Lähde: CNN

* Kuulin juuri todella tärkeän lisäuutisen aiheeseen Saksasta tulleelta henkilöltä. Fukushiman robottikamera ei kuulemma pelkästään TUHOUTUNUT. Vaan se yksinkertaisesti KIEHUI olemattomiin tutkijoiden silmien edessä!. . .Kuulitte aivan oikein. robotti oli osunut niin kovaan säteilytykseen, että se kuulemma suoraan KAASUUNTUI ILMAAN. Kuten Fukushima-1 reaktorin 100t polttoainelastin myös todettiin myoni mittauksissa samalla alueella aiemmin tehneen!

 Mikään yllätys kuitenkaan tällaiset ilmiöt ei ole enää niille, jotka ovat nähneet miten fissioiden räjähtävien reaktorien sisällä säteilyn energiat muodostavat mittausten mukaan MILJOONAN ASTEEN HETI TIELTÄÄN KAIKEN MUUTTAVAT KAASUKSI INFERNOT.
----------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on April 22, 2015, 05:52:29 PM
Arto Lauri 110. The Photon

https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic
-

Henri Lentonen/ Tomi Tee Tuomala haastattelu

https://soundcloud.com/tomi-tee-1/as...ja-haastattelu
-

Arto Lauri 109. Wor War III

https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo
--

Electron Volt = temperature in Kelvin
wow wow wow wow wow wow

The electron volt, and text temperature Wiki.

A certain areas of physics, such as plasma physics, it is practical to use mass to a temperature in electron volts
determined using Bolzmann constant kB:

1eV 1,60217653(14) X 10^-19J
_____= _________________________ = 11 604,505(20) K
kB 1,3806505(24) X 10^-23J/K

For example, a typical magnetic fusion plasma is limited 15kV or 175 million degrees Kelvin.
The numbers in parentheses are the measured value of the last two digits the standard deviation.

Ekvipartitio theorem of classical thermal equilibrium thermodynamic system the average energy per degree of freedom is ½kT, where T is the temperature. The ideal gas particles have three degrees of freedom, so the ideal gas energy per particle an average of 3 / 2kT.
---

That's Mark's last formula is a professional expert quite TOP! According to that should now be able to directly determine the 200MeV explosive single uranium atom temperature in the reactor directly. The nuclear bomb is defined directly in the millions of degrees! There is thus a nuclear reactor STUK lies + 300C at all!

This is ever so important piece of information Marco. As evidence directly previous argument that a nuclear reactor uranium fuel is always based on the fumed pressurized air directly PLASMA GAS IN! Can Marco shows the relevant data more formula? Russian data on the other hand says uranium pellet temperature is always more than the uranium boiling + 4131C. The class + 5000C. So the fork temperatures IS. But ALWAYS uranium occurs CHANNEL RADIUS gas!

* Self calculator uranium pellets in the internal temperature of the power; / cm3 according to. Metal halide lamp 4 200K with the formation of 100W / cm 3 according to.

And when the uranium in the capsule while it is 148W / cm 3. Produce the temperature here
148W / cm 3 / 100W / cm3 4200K = X + 6 216k uranium pellets rattling temperature. That is more than six 000C
--
Marco
"If the capsule is formed around the uranium Tsherenkov general type of plasma, is a capsule where the water collects in vacuo, and the gases ..."

* Yes, there is, so that when the plasma radiation, the pressure is formed, so that the gas pressure due around there is so little air molecules / cm 3. That technically it is a vacuum! Well noticed brings ..
--

Elektronivoltti= lämpötila kelvineinä
woW Wow Wow woW Wow woW

Elektronivoltti ja lämpötila Wikitekstistä

Tietyllä fysiikan alueilla, esimerkiksi plasmafysiikassa on käytännöllistä käyttää elektronivolttia massan lämpötilaan
määritellään käyttäen BOLZMANNIN vakiota kB:

1eV 1,60217653(14) X 10^-19J
_____= _________________________ = 11 604,505(20) K
kB 1,3806505(24) X 10^-23J/K

Esimerkiksi tyypillinen magneettisesti rajoitetun fuusion plasma on 15kV tai 175 miljoonaa kelviniä.

Suluissa olevat numerot ovat mitatun arvon kahden viimeisen numeron keskihajonta.
Klassisen ekvipartitio teoreeman mukaan termisessä tasapainossa olevan termodynaamisen järjestelmän keskimääräinen energia vapausastetta kohti on ½kT, missä T on lämpötila. Ideaalikaasun hiukkasilla on kolme vapausastetta, joten ideaalikaasun keskimääräinen energia hiukkasta kohti on 3/2kT.
---
Tuo Marcon viimeinenkin kaava on ammattiosaajan ihan HUIPPUA! Tuon mukaan pitäisi nyt kyetä suoraan määrittelemään 200MeV räjähtävän yksittäisen uraaniatomin LÄMPÖTILAT reaktorissa suoraan. Ydinpommissa se määritellään suoraan olevan MILJOONISSA ASTEISSA! Ei siis ydinreaktorin STUK- valheiden +300C alkuunkaan!

Tämä on HURJAN tärkeä tieto Marcolta. Koska todistaa SUORAAN aiemman väitteen, että ydinreaktorissa uraanin poltto perustuu AINA ilmaan suoraan höyrystetyissä paineistetuissa PLASMAKAASUISSA! Osaako Marco esittää asiaan lisää kaavadataa? Venäläinen data toisaalta sanoo uraanipelletin lämpötilan olevan aina yli uraanin kiehumisen +4131C. Luokkaa + 5000C. Joten haarukkaa lämpötiloissa ON. Mutta AINA uraani esiintyy KANAVASÄDE KAASUNA!

* Itse laskin uraanipelletin sisäisen lämpötilan tehona/cm3 mukaan.

Metallihalidi lampun +4 200K kun muodostuu 100W/cm3 mukaan.
Ja kun uraani kapselissa se taas on 148W/cm3. Saadaan lämpötila tästä:
148W/cm3/ 100W/ cm3 X 4200K= + 6 216K on uraanipelletin hurja lämpötila. Eli yli +6 000C
-

Marco
"Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin tyhjiössä ja vesi kerää kaasut..."

* On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen takia ympärillä ON niin vähän ilmamolekyylejä/ cm3. Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomattu tuokin..
---------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on April 26, 2015, 06:15:46 PM
_________________________________

Arto Laur 111. Bolzmann constant
https://www.youtube.com/watch?v=uJwiXRIkImA
----------

Arto Lauri 110. The Photon
https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic
--------------

Plasma VACUUM
what what what

> > "If the uranium is formed around the capsule type plasma Tsherenkov in general, is a capsule where the water collects in vacuo, and the gases ...">

> * It is indeed so that when the plasma radiation, the pressure is formed, so that the gas pressure because there are so few around (EE Lähteenkorva specified by the vital intermediary electron-containing air molecules / cm 3.) So technically it is a vacuum! Well noticed brings ..

> # ¤
> This is what interests me, therefore, that the plasma has the vacuum features!
>
> Terv: J
---

* Had the CIA / SUPO teeth and illegally made redundant within 2h. Because his works dealt with chemitrail projects related to the secret, for example, Vaisala available climate reports. Guy seems to be held secret data, such as the most recent Bolzmann- videostani you notice.

That radiation pressure generated by the vacuum is otherwise LARGE encrypted mystery. I thought myself that the world's hottest point could be found in black hole. When I was looking out the background for my video. But what yet! While opening a vacuum cleaner material at point than which. The black hole's temperature is the most complete VACUUM what is known! ..

Temperature ABSOLUTE VACUUM!

This is only possible when opening flung radiation pressure. Hawk virtual radiation from the drive ALL transmit energy electrons off. This finding is in my view, stunning. You know, I always wondered why the glowing hot uranium capsules under water TVO Rh-eye appears to be in the hall. Not supposed white-hot, but unbelievably super black! The only inside the energy out of feeding the visible phenomenon is TSHERENKOVIN veil flocking to convey the energy of electrons.

http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg
[Img] http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg [/ img]
------------
------------

Plasman TYHJIÖ
mikä mikä mikä

> > "Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin tyhjiössä ja vesi kerää kaasut...">

> * On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen takia ympärillä ON niin vähän (E.E. Lähteenkorvan mainitsemia elintärkeitä, välittäjä elektroneja sisältäviä ilmamolekyylejä/ cm3.) Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomattu tuokin..

> #¤
> Tämä minua kiinnostaisi siis että Plasmalla on Tyhjiön ominaisuudet!
>
> terv: J
---

* Joutui CIA/ SUPO hampaisiin ja laittomasti irtisanotuksi 2h sisällä. Koska töissään käsitteli chemitrail hankkeisiin liittyviä salaisia esimerkiksi Vaisalassa saatavia ilmaston raportteja. Kaverilla näyttää olevan hallussa salaista dataa, kuten uusimmasta Bolzmann- videostani huomaat.

Tuo säteilypaineen synnyttämä tyhjiö on muuten SUURI salattu mysteeri. Luulin itsekin, että maailman kuumin piste löytyisi Mustasta aukosta. Kun etsin asian taustaa videotani varten. Mutta mitä vielä! Vaikka aukko imuroi ainetta pisteeseensä kuin mikäkin. Mustan aukon lämpötila on täydellisin TYHJIÖ mitä tunnetaan!..

Lämpötila ABSOLUUTTINEN TYHJIÖ!

Tämä on mahdollista VAIN kun aukosta sinkoavat säteilyn paineet. Hawkinin virtuaalisäteilystä lähtien ajaa KAIKKI energiaa välittävät elektronit pois. Havainto on mielestäni mykistävä. Tiedätkö, olen AINA ihmetellyt, miksi hehkuvan kuumat uraani kapselit veden alla TVO Rh-hallissa silmiin näyttäytyy. Ei oletetun valkohehkuisina, vaan käsittämättömän super mustina! Ainoa sisältä energiaa ulos syöttävä näkyvä ilmiö on TSHERENKOVIN hunnun parveilevat energiaa välittävät elektronit.

http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on May 03, 2015, 12:50:32 AM
_________________________________

Arto Lauri 112. Gene Simmons, birds

https://www.youtube.com/watch?v=FyPr7mXVhZg
---------------
Arto Lauri 111. Bolzmann constant

https://www.youtube.com/watch?v=uJwiXRIkImA
----------

J. "Realistic HYDROGEN ION"
FREE ENERGY device

April 23rd, 2015

This below-mentioned patent texts and formulas may be of interest to you, too, the inventor has already been murdered, perhaps he came up with something that liked to hide, such as under-mass hydrogen, and the plasma it formed.

WO2002031833.

Espacenet the same:
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

¤http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

Even in these stories is wild stern, Randell Mills speaks more ie below-mass of hydrogen and other interesting of topics:

http://www.blacklightpower.com/publications/
-------------
----------
J. "Realistinen VETYIONI"
VAPAAENERGIA laitteesta

23.huhtikuuta 2015

Tämän alla mainitun patentin tekstit ja laskukaavat saattaa sinuakin kiinnostaa, keksijä on jo murhattu, ehkäpä hän keksi jotakin mikä piti salata, kuten esimerkiksi ali massainen vety, ja siitä muodostuva plasma.

WO2002031833.

espacenetin kautta sama:

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

¤http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

Näissäkin jutuissa on vinha perä, Randell Mills puhuu lisää alimassaisesta vedystä ja muista kiintoisista aiheista:

http://www.blacklightpower.com/publications/
-------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on May 09, 2015, 11:26:19 AM
_________________________________

Arto Lauri 113. BESSERWISSER

https://www.youtube.com/watch?v=NXdE8IBT8Jw
------------------------

Arto Lauri 112. Gene Simmons, birds

https://www.youtube.com/watch?v=FyPr7mXVhZg
---------------

3430. Appendix Table Odds

Even Albert Einstein said directly that energy can be lost. It can mainly spread into the environment. But when STUK / IAEA speak protection against radiation between the radiation source mounted on construction. Who would be able to prevent the radiation coming through. Are being systematically overlooking the agreed global level conspiracies!

In a world where there is no known substance that would be able to capture the energy of radiation to prevent sticking! Even argument absorption is silly! Nevertheless, decade after decade saw STUK and the IAEA will provide to teach in universities and colleges!

No justification, let alone answer, however, is not provided. Not even if I was seeing TVO's practical field work. How do I placed on top of radiation fountains thick lead shields, even water began just a few weeks of radiation inside a thief actions to radiate even more. Like the original source of radiation! Witch radiation intoxicated yellow pencil shelters.

 TVO then decontamination of enclosed spaces. "Cooling" less radiating to the end of the period after the revision. It took me many years to find this phenomenon encrypted encrypted at all for some written confirmation. How to be the only source of our country is self-STUK published! Which proves that a systematic cover-up relating to Appendix I told the table in the nuclear field is a calculated.

 Even based on the table, STUK asked to agree in any way to comment on. All the same, this photocopy is now fuming topic gun. The entire global model of radiation protection against the principles of the World reactors slump.
-------------------------

3430. Lisäyskerrointaulukko

Jo Albert Einstein suoraan sanoi, ettei energia voi kadota. Se voi lähinnä vain levitä ympäristöön. Mutta kun STUK/ IAEA puhuvat säteilyä vastaan suojautumisista säteilyn lähteen väliin asennettavilla rakenteilla. Jotka kykenisivät estämään säteilyn tulemisen lävitse. Ollaan systemaattisesti globaalissa tasossa sovitun salaliittojen äärellä!

Maailmassa kun EI tunneta mitään sellaista ainetta, joka kykenisi ikuista säteilyn energian läpi tunkemista estämään! Jo väitteenä absorptio on huuhaata! Siitä huolimatta vuosikymmenestä toiseen näin STUK ja IAEA antavat opettaa yliopistoissa ja korkeakouluissa!

Mitään perustetta saati vastausta kuitenkaan ei anneta. Ei vaikka itse olin näkemässä TVO:n käytännön kenttätyössä. Miten säteilyn lähteitten päälle laitetut paksut lyijysuojat, jopa vesi alkoivat muutamissa viikoissa säteilyt sisäänsä varastoimina säteilemään jopa enemmän. Kuin alkuperäinen säteilyn lähde! Noita säteilystä myrkyttyneitä keltaisia lyijysuojia.

 TVO:lla sitten DEKONTAMINAATION suljetuissa tiloissa. "Jäähdytettiin" vähemmän säteileviksi loppu vuodet revision jälkeen. Minulta meni vuosikaudet löytää tälle salattuakin salatummalle ilmiölle ylipäätään jostain kirjallista vahvistusta. Kuinka ollakaan Maamme ainoa lähde on itsensä STUK:n julkaisema! Mikä todistaa, että Lisäyskerroin taulukkoihin liittyvä systemaattinen salailu on ydinalalla laskelmoitua.

 Edes taulukkojensa perusteita STUK kysyttäessä suostu millään tavoin kommentoimaan. Yhtä kaikki tässä valokopioni on nyt aiheeseen  savuava ase. Koko globaali malli säteilyn suojautumisen periaatteista Maailman reaktoreilla romuttuu. Jo tällä yhdellä valokopiolla kyseisestä kirjasta:

http://kuvapilvi.fi/k/yHc3.jpg
(http://kuvapilvi.fi/k/yHc3.jpg)
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on May 15, 2015, 10:51:47 PM
SEE IT
__________

Much has been folded types of it. Can radiation deadly force to get visually visibly attire.

As always, it is in one of the party was quite straightforward ways to get escape from these reactors tons of uranium visual leak fugitives physically visible form.

And as the initialization already gave to expect. Again, becoming something like that. That makes viewers more than convinced that this is more than a documented chilling truth. .. ...

_________________________________

Arto Lauri 114. Argon

 [link to www.youtube.com (secure)]
-----------------------------

Arto Lauri 114.B Milk

 [link to www.youtube.com (secure)]
---------------------------------

NÄE SE
__________

Paljon on taitettu peistä siitä. Voidaanko säteilyn tappavaa voimaa saada visuaalisesti silmin nähtävään asuun.

Kuten aina, on eräällä henkilöllä ollut varsin suorasukaisia tapoja saada nämä uraanista karkaavat visuaaliset reaktoreista tonneittain vuotavat karkulaiset
fyysisesti näkyvään muotoon.

Ja kuten alustus antoi jo odottaa. Jälleen tulossa jotain sellaista. Joka saa katsojat enemmän kuin vakuuttuneeksi siitä, että tämä on enemmän kuin dokumentoitavissa oleva kylmäävä totuus . .. ...
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on May 24, 2015, 11:31:28 AM
Arto Lauri 115. Plasmon

https://www.youtube.com/watch?v=k2AurgTfQjU
------------------------------------

Arto Lauri materiaali koosteet

http://www.suomenetu.com/33
--------------------------------

Arto Lauri 114. Argon

https://www.youtube.com/watch?v=L_4Q6dB_SiM
-----------------------------

YLE Text TV 05.19.2015

"STUK. Radioactive niobium-95 and cobalt-60 emission of the substance have been found in Kotka without radioactivity monitoring position a week ago the collected samples. Until assembled Sodankylä samples."

* Joopa JOO. A week ago, started in Finland specifically TVO revisions, not Loviisa. And Sata Milk collection areas within a radius of 100 km TVO. It is precisely those STUK's a sampling of the Regions BETWEEN. MOT!

Arto Lauri 114. Milk Yotube in real time on the video told ONCE AGAIN!
---

YLE teksti TV 19.05.2015

"STUK. Radioaktiivista niobium-95 ja koboltti-60 päästön ainetta on löydetty Kotkan ilman radioaktiivisuutta valvovasta asemasta jo viikko sitten kerätyistä näytteistä. Aina Sodankylästä koottuihin näytteisiin asti."

*Joopa JOO. Viikko sitten alkoi Suomessa nimenomaan TVO revisiot, ei Loviisan. Ja Satamaidon keräilyalueet on 100km säteellä TVO:sta. Juuri noiden STUK:n näytteenottoalueiden VÄLISTÄ. MOT!

Arto Lauri 114. Milk Yotube video kertoikin asiasta reaaliaikaisesti JÄLLEEN KERRAN!
---
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on May 30, 2015, 07:41:05 PM
_________________________________

Arto Lauri 116. Oil

https://www.youtube.com/watch?v=oDbu5EQHbr0
------------------

Arto Lauri 115. Plasmon

https://www.youtube.com/watch?v=k2AurgTfQjU
------------------------------------

Saiga antelopes mass death IS.05.2015.

* It is 100% the same disease, which kills bees. The problem exploded in the hands of the Kazastanissa when the World began producing the most uranium (36%)!

It is the way gave permission to destroy the entire state. There is a fully sick "of uranium leaching" in which the entire soil rikkihapotetaan a lethal amount of toxic-emitting and heavy metal uranium. TVO fuels will just there. See the pictures:

http://kuvapilvi.fi/k/ygA9.jpg
(http://kuvapilvi.fi/k/ygA9.jpg [/ img]

The area uranium producing strong radioactive ionization of air plasma balls. Which can be the wrong color technique also appear. View and abhor these deaths images:

http://kuvapilvi.fi/k/ygAV.jpg
[img] http://kuvapilvi.fi/k/ygAV.jpg [/ img]
------------------------------------

Saiga antilooppien massakuolema IS.05.2015.

* Kyseessä on 100% SAMA tauti, mikä tappaa mehiläisetkin. Ongelma räjähti käsiin myös Kazastanissa kun alkoivat tuottaa Maailman eniten URAANIA (36%)!

Sen tieltä antoivat luvan tuhota koko valtion. Käytössä on täysin sairas "uraanin liuotusmenetelmä" jossa koko maaperään rikkihapotetaan tappavalla määrällä myrkyllistä säteilevää ja raskasmetallista URAANIA. TVO:n polttoaineet tulevatkin juuri tuolta. Katso kuvat:

http://kuvapilvi.fi/k/ygA9.jpg
[img]http://kuvapilvi.fi/k/ygA9.jpg)

Alueella uraani tuottavat vahvoja radioaktiivisia ionisaation ilmaplasmapalloja. Jotka saadaan vääräväritekniikalla myös näkyviin. Katso ja kauhistu näitä kuoleman kuvia:

http://kuvapilvi.fi/k/ygAV.jpg
(http://kuvapilvi.fi/k/ygAV.jpg)
------------------------------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on June 08, 2015, 11:48:20 AM
_________________________________

Arto Lauri 117. Cabling
https://www.youtube.com/watch?v=icWuAdi0NmE

---------
Arto Lauri 119. President
https://www.youtube.com/watch?v=16sXwJb-5AY

--------------
Arto Lauri 116. Oil
https://www.youtube.com/watch?v=oDbu5EQHbr0
------------------

Fukushima death camps 06.2015!
the destruction of the camp to destroy the camp

How many people are paying attention, that the Fukushima tapahtumnien witnesses. The nuclear industry job slaves not interviewed a single little video? Originally strange, why does anyone still does not dare to tell.

As the industry pioneer Arto Lauri makes the nuclear industry insider transactions? The following video to drop the rest of the scales in the People's eyes: "TEPCO has changed the whole Fukushhimassa olleitten 6 completely frustrated the exploded reactors are fuels from construction sites" concentration camps of work "With thousands of nuclear slaves toil and die 100% silently growing sufferings.!

Soldiers and policemen terrorizing the core of slaves. As many as 4 300 radiological dead already! Quantity means of TVO's people in proportion to the slaves. In practice, every single one who worked in Fukushima 2011. Simply have already been killed and destroyed, radiation forced labor camp. .! Before you are able to give its opinion on the first either have occurred!

https://www.youtube.com/watch?v=-3iAkcYPxvI
--------------

Fukushima kuoleman leirit 06.2015!
tuhoamis leiri tuhoamis leiri

Moniko on kiinnittänyt huomiota, ettei Fukushiman tapahtumnien silminnäkijöitä. Ydinteollisuuden työn orjia ole haastateltu ainoaankaan videoon? Perin kummallista, miksi ei kukaan edelleenkään uskalla kertoa.

Kuten alan pioneeri Arto Lauri tekee ydinalan sisäpiirin tapahtumista? Seuraava video pudottaa loputkin suomut kansan silmistä:" TEPCO on muuttanut koko Fukushimassa olleitten 6 täysin tyhjiksi polttoaineistaan räjähtäneet reaktoriensa työmaat "työn keskitysleireiksi". Joissa tuhannet ydinalan orjat raatavat ja kuolevat 100% vaieten kasvavista kärsimyksistään!

Sotilaat ja poliisit terrorisoivat ydinorjia. Peräti 4 300 säteilyyn kuollutta jo! Määrä tarkoittaa TVO:n orjien väkeen suhteutettuna. Käytännössä joka ikinen joka työskenteli Fukushimassa 2011. Yksinkertaisesti on jo kuollut ja säteilytyön pakkoleirillä tuhottuna. .! Ennen kuin on kyennyt antamaan ensimmäistäkään lausuntoa tapahtuneista!

https://www.youtube.com/watch?v=-3iAkcYPxvI
--------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on June 13, 2015, 11:42:03 PM
_________________________________

Arto Lauri 118. Chemitrail 6

https://www.youtube.com/watch?v=dRFh7rjEZy8
-------------

Arto Lauri 117. Cabling

https://www.youtube.com/watch?v=icWuAdi0NmE
---------

Nano-particles are too small
through the through through the

The vast majority of air cleaners now use mesh filters that trap particles from the air. But such random screens is a fundamental limitation. Larger particles effectively loukuttavat again to let the smaller particles easily through. Measure the effectiveness of consumer air filtration, a standard was developed called HEPA. In order to meet the HEPA specification, the filter is removed 99.97% of all particles greater than 0.3 microns.

Under normal conditions, the HEPA filter should be a good filter at home, but when it comes to chemtrails, this type of filter is ineffective. Super-small nano-sized chemtrail particles pass through a HEPA filter. This fact alone makes the most of modern home air cleaners useless against chemtrails. This is one of the reasons why chemitrail chemtrails is made deliberately nanoparticles.
-------

Nano-hiukkaset ovat liian pieniä
läpi läpi läpi läpi läpi

Valtaosa Ilmanpuhdistimista nykyään käyttää mesh suodattimia, jotka sitovat ilmasta hiukkaset. Mutta tällaisessa satunnaisessa sihdeissä on perustavanlaatuinen rajoitus. Suurempia hiukkasia tehokkaasti loukuttavat taas päästää pienemmät hiukkaset helposti läpi. Tehokkuuden mittaamiseen kuluttajien ilmansuodattimiin, standardina kehitettiin nimeltään HEPA. Vastatakseen HEPA erittelyyn, suodattimen on poistettava 99.97% kaikista hiukkasista, jotka ovat suurempia kuin 0,3 mikronia.

Normaalioloissa, HEPA-suodatin olisi hyvä suodatin kotona, mutta kun on kyse kemikaalivanoista, tämän tyyppinen suodatin on tehoton. Super-pieni nano-kokoinen chemtrail hiukkaset kulkevat läpi HEPA-suodattimen. Tämä seikka yksin tekee suurimman osan nykyaikaisen kodin Ilmanpuhdistimista hyödyttömiä kemikaalivanoja vastaan. Tämä on yksi niistä syistä, miksi chemitrail kemikaalivanat on valmistettu tarkoituksella nanohiukkasista.
-------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on June 20, 2015, 12:24:20 PM
_________________________________

Arto Lauri 121. ARMAGEDDON
https://www.youtube.com/watch?v=8aUI4VztQ50
 ------

Arto Lauri 118. Chemitrail 6
https://www.youtube.com/watch?v=dRFh7rjEZy8
 -------------

Billenbergin meeting of June 2015 is a milestone
 III World War III World War

Europe is divided into right now the world again, as the Yalta meeting once. One of the state is out of the crowd. The G-8 meeting of countries have already been thrown out of Putin, Russia. It is precisely the United States is now led by the new limits.

And Russia may be up for grabs in this winning hand of cards. China is a big mystery. The US has promised China the rights of the Russian Siberian natural riches! China also intends to specifically there. But not so, how the US now plans. China plans to benefit from the coming of the world's richest nation taking advantage of the power of the United States of weapons. Teaming with Russia to be afraid of Putin.

Even in the Bible and Nostardamus predicted how the yellow color of salmon will be 200 million strong army to Asia all the way to the border of Armageddon Israeli courts. Only when the Russian armies 5 / sixth of being destroyed. Russian power is lost. Europe also won the battle no longer needs help after this. Israel and will change. Armageddon is a turning point in the world where boundaries are created from scratch. Where the Chinese will get power over the Russian power.
 -------------

Billenbergin kesäkuun kokous 2015 on rajapyykki
 III- maailmansota III-maailmansota

Euroopassa jaetaan juuri nyt maailma uudelleen, kuten Jalta kokouksessa aikoinaan. Yksi valtio on joukosta poissa. G-8 maiden kokouksesta jo ulos heitetty Putin, Venäjä. Nimenomaan USA on nyt vetämässä rajat uusiksi.

Eikä Venäjä saa tässä jaossa käteensä voittavia kortteja. Kiina on suuri arvoitus. USA on luvannut Kiinalle oikeudet Venäjän Siperian luonnon rikkauksiin! Kiina myös aikoo nimenomaan sinne. Mutta ei niin miten USA nyt suunnittelee. Kiina aikoo hyötyä tulevana maailman rikkaimpana valtiona hyötyen USA aseitten mahdista. Liittoutua myös Venäjän pelkäävän Putinin kanssa.

 Jo Raamatussa ja Nostardamus ennustivat miten keltaiset lohen väriset tulevat 200 miljoonaisella armeijallaan Aasiasta aina Euroopan rajalle asti, Israelin Armageddonin kentille. Vasta kun Venäjän sota joukoista 5/ kuudesosa tuhotaan. Venäjän mahti katoaa. Myös taistelun voittanut Eurooppa ei enää kaipaa apua tämän jälkeen. Israel nousee ja muuttuu. Armageddon on oleva käännekohta jossa Maailman rajat luodaan kokonaan uudestaan. Jossa myös Kiina tulee saamaan vallan yli Venäjän mahdin.
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on June 25, 2015, 03:03:21 PM
Arto Lauri 120. Fukushima 6

https://www.youtube.com/watch?v=2mCNRmbva48
---

Arto Lauri 121. ARMAGEDDON

https://www.youtube.com/watch?v=8aUI4VztQ50
------

T & T Solar Energy
Harri Junttila

Solar hits the next year to 50 gigabyte limit sulfur.

Installing Solar energy continues to be strong. Solar International, Growing-global-PV-market model. N / 50 000MW installed capacity limit: This year, nearly 50 GW already achieved. Next year brings the plainest already broken.

Mainly the increased use of solar energy equivalent to China, Japan and the United States. The growth of the Indian market is also starting to affect the whole, survives PV Market Alliansen market review. By 2020, solar energy has been installed 70-90 GW, the organization predicts.

* It can be a model to say that 90 GW is not a small figure. The energy generated by the spin at 10 already the Finnish State. Solar power growth rate has been for many years + 50% / y
----------

121 Rules!. .
WoHOOO!!!!

Taisinkin iskeä TÄLLÄ 121 videon paljastuksellani NSA/CIA/SUPO loiseläjiä kunnolla navan alle. Kun sain ENNNEN NÄKEMÄTTÖMÄN SUUREN SAALIIN POLIISILUKIJOILTA alapeukkuja! Sensurointia ja vaikka mitä suunnattomasti! Aikaisemmat ennätykseni rikottu KAIKKI!.  Tätä "herkkua" pitää saada PALJON TEHTYÄ LISÄÄ.
---------
T&T Aurinkoenergia
Harri Junttila

Aurinkoenergia tykittää ensi vuonna 50 gigan raja rikki.

Aurinkoenergian asentaminen jatkuu vahvana. Solar Internationalin Growing-global-PV-market mukaan. Tänä vuonna saavutetaan jo lähes 50 GW:n/ 50 000MW raja asennetussa kapasiteetissa. Ensi vuonna tuo raja menee jo rikki.

Pääasiassa aurinkoenergian käytön kasvusta vastaavat Kiina, Japani ja Yhdysvallat. Myös Intian markkinoiden kasvu alkaa vaikuttaa kokonaisuuteen, selviää PV Market Alliansen markkinakatsauksesta. Vuoteen 2020 mennessä aurinkoenergiaa on asennettu 70-90 GW, järjestö ennustaa.

* Voidaan malliksi sanoa, että 90 GW ei ole mikään pieni luku. Sen tuottamalla energialla kun pyörisi jo 10 Suomen valtiota. Aurinkovoiman kasvun nopeus on ollut jo vuosia +50%/y
----------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on July 04, 2015, 07:32:19 PM
--

Arto Lauri 122.Supersensor

https://www.youtube.com/watch?v=Y_a35SUFw3g
-------------------------------------------

Arto Lauri 122. Gorbatsov

https://www.youtube.com/watch?v=v595Fuesa1Q
----------------------------------------

Excerpts of our time
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

http://www.kemikaalivanat.fi/luettavaa-suomeksi/

-Matemaattisesti Calculated, and this have fallen by leading scientists, if this expenditure continues all life on Earth is gone by 2040.
-These 80 leading scientists were left out of the methane problem of dealing with a meeting in England, because the media and the governments do not want that information to the public.

Control authorities will do their utmost to hide this problem,
-We Know the doctors told by (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W3Xzk67TVlE and http://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0), the nano-sized particles will go directly into the bloodstream through the lungs . Nano-sized aluminum goes along the olfactory nerve into the brain and makes us stupid

-All We have direct attack
-We Need to get this to an end
---

Otteita ajastamme
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

http://www.kemikaalivanat.fi/luettavaa-suomeksi/

-Matemaattisesti laskettuna, ja tämän ovat laskeneet johtavat tiedemiehet, jos tämä meno jatkuu kaikki elämä maapallolla on mennyttä vuoteen 2040 mennessä.
-Nämä 80 johtavaa tutkijaa jätettiin ulos metaaniongelmaa käsittelevästä kokouksesta Englannissa, koska media ja hallitukset eivät halua tuota tietoa julkisuuteen.

-Viranomaiset tekevät kaikkensa piilottaakseen tämän ongelman
-Tiedämme lääkäreiden kertomana (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W3Xzk67TVlE ja http://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0 ), että nanokokoiset hiukkaset menevät keuhkojen Läpi suoraan verenkiertoon. Nanokokoinen alumiini menee hajuhermoja pitkin suoraan aivoihin ja tekee meistä tyhmiä

-Kaikki me olemme suoran hyökkäyksen kohteena
-Meidän täytyy saada tämä loppumaan
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on July 09, 2015, 11:17:40 PM
Arto Lauri 123. Evolution

https://www.youtube.com/watch?v=oBk6sNjYhmk
 --------------------------------

Arto Lauri 122. Gorbatsov

https://www.youtube.com/watch?v=v595Fuesa1Q
 ----------------------------------------

Finland 100% occupied
 corruption corruption

I wrote of Sonera forum. I was more than surprised when in the summer of that forum moderator totally sent me the English commentary on the reasons why the writings were banned! Completely absurd situation! Finland censored NETs traffic to the NSA and the CIA Organizations like. Which, to top it all are 100% not speak foreign languages.

Unaware of what is actually written in the forum! The CIA has taken the attitude that people in Finland Nets censored completely regardless of what people really write! .. You heard quite correct. The CIA has just decided to close certain professional and hazardous writers mouths. As I like TVO / nuclear 30Y to write professional experience. Not because I do not know. But because I actually know what nuclear power really is!

Fennovoima project progressed in the summer of 2015 the situation. Where the Russian proportion had risen to an unsustainable high in the project. Finns share constantly decreases. It was found as an emergency that Russian owners is limited to 40%. Just do not be misled investors in place of the area. Fortum's 15% share of the Finnish wrecked disputes with Russian energy companies.

His replacement was purchased from Croatia registered and invented 100% of the 9% share of Russia's billionaire-owned. 26 000e The company was allowed to catch approximately 10 000- fold 150miljoonan property! When the project was unveiled to the press. KTM decided to simply encrypt the entire criminal project information !. Such openly resorting to criminal corruption, because it is a nuclear power, and Russia! The most dangerous nuclear weapons factory in the project through the World!
 -------

Suomi 100% miehitetty
 korruptio korruptio

Kirjoitin Sonera foorumissa. Olin enemmän kuin hämmästynyt, kun kesällä kyseisen foorumin moderaattori lähetti minulle täysin englannin kielisen kommentointinsa syistä miksi kirjoitukseni oli bannattu! Täysin järjenvastainen tilanne! Suomessa sensuroi nettien liikennettä NSA ja CIA kaltaiset organisaatiot. Jotka kaiken kukkuraksi ovat 100% kielitaidottomia.

Tietämättömiä siitä mitä foorumissa oikeasti kirjoitetaan! CIA on ottanut asenteen, jonka mukaan ihmisiä Suomen neteissä sensuroidaan kokonaan riippumatta siitä mitä ihmiset oikeasti kirjoittavat!.. Kuulitte ihan oikein. CIA on vain PÄÄTTÄNYT sulkea tiettyjen ammattimaisten ja vaarallisten kirjoittajien suut. Kuten minun kaltaisen TVO/ ydinalan 30y kokemuksella kirjoittavan ammattilaisen. Ei sen takia, etten tiedä. Vaan sen takia, että todella tiedän mitä ydinvoima oikeasti on!

Fennovoima hanke eteni kesällä 2015 tilanteeseen. Jossa venäläisten osuus oli noussut hankkeessa kestämättömän korkeaksi. Suomalaisten osuuden jatkuvasti laskiessa. Keksittiin hätäratkaisuna, että venäläiset omistajat rajataan 40%. Kunhan vaan tilalle saadaan harhautettua sijoittajia Euroopan alueelta. Fortumin 15% Suomalaisten osuus romuttui kiistoihin Venäjän energiayhtiöiden kanssa.

 Tilalle hankittiin Kroatiaan rekisteröity ja keksitty 100% Venäjän miljonäärin omistaman yhtiön 9% osuus. 26 000e Yhtiö päästettiin kiinni liki 10 000- kertaiseen 150miljoonan omaisuuteen! Kun hanke paljastettiin lehdistöön asti. KTM yksinkertaisesti päätti SALATA koko rikollisen hankkeen tiedot!. Tällaista avoimesti rikolliseen korruptioon turvaudutaan, koska kyseessä on ydinvoima ja Venäjä! Vaarallisin ydinaseiden tehdas hanke kautta Maailman!
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on July 15, 2015, 07:10:52 PM
Arto Lauri 124. Health

https://www.youtube.com/watch?v=-cL-iFaHFeY
-----------------------------

Arto Lauri 123. Evolution

https://www.youtube.com/watch?v=oBk6sNjYhmk
--------------------------------

Home forum 07.2015
The subject of the RT / Kazastan uranium mines carbon monoxide

* I have to put this Kazastanin uranium mines nuclear apnea related discussions in public. Now even the online cops begin to clearly realize what people had in common Arto Lauri said the videos TVO nuclear power plant workers "sleeping sickness" and Kazastaninin and hundreds of thousands of saiga antelopes uranium emissions at the killers represent.

* None other than Arto not ydinapnean phenomenon not previously been able to publicly discuss. Now, for the first time in the world to kill ionization gases reached the public domain granting Kazastanin, Russian and Czech researchers in the uranium mines emissions. That even in this case, Arto has again been undeniably gloomy encrypted Nuclear killer gas for exposing information in the right.
-
Tero
-Häkää Not usually uranium mines. Methane maybe.

Raija Page
* As in the old uranium mines NOT guaranteed to explode!
However, carbon monoxide is formed huge amounts. When the radiation ionization change of oxygen by removing electrons .. ++ ions. Super Highly adherent to an oxygen radical. Those who burn into methane to carbon unburned!
This is quite essential to understand in that uranium hell-sharing story!

cosmich
- You are here yes right. X Mark the check wall.

Tero
- Gamma rays, radiation is known as the oxidizing reagent.
- For example, methane is oxidized very low atmospheric pressure and high temperature, such as a car engine. Carbon monoxide is a very mysterious product, as a rule, oxidation will only carbon dioxide. In the process need to be a lack of oxygen. Under the earth there is a lack of oxygen! Methane is oxidized very slowly diluted with air and ONLY photons. (I mean the radiation energy!) Of radiation formed by ozone is also accused of the cause of an intermediate step. Articles also mentions the carbon monoxide (CO). Which will be the concentration of oxygen in the underground uranium mine fields, like from air 21% oxygen.

So, I chained my witch chemicals, and as a chemist in the end I realized how the methane comes through formic acid carbon monoxide, CO. No problem. please continue.

https://environmentofearth.wordpress.com/2009/09/13/methane-cycle-in-atmosphere/
------------

Etusivu foorumi 07.2015
Aiheena RT/ Kazastanin uraanikaivosten häkä

* Täytyy laittaa tästä Kazastanin uraani kaivoksien ydin apnea liittyvää keskustelua julkisuuteen. Nyt jopa nettipoliisit alkavat selvästi oivaltaa mitä yhteistä Arto Lauri videoissa mainitut TVO ydinvoimalan työntekijöiden "unitaudin" ja Kazastaninin kansaa ja sadat tuhannet saiga antiloopit uraanin säteilypäästöinä tappajina edustavat.

* Kukaan MUU kuin Arto ei ydinapnean ilmiöstä ole kyennyt aiemmin julkisesti keskustelemaan. Nyt ensimmäisen kerran Maailmassa tappavat ionisaation kaasut pääsivät julkisuuteen Kazastanin, Venäjän ja Tshekin tutkijoiden myöntäessä ne uraani kaivosten päästöinä. Että tässäkin asiassa Arto on ollut jälleen kiistatta oikeassa paljastettuaan synkkiä salattuja ydinalan tappajakaasujen tietoja.
-
Tero
-Häkää ei yleensä ole uraanikaivoksissa. Metaania ehkä.

Raijasivu
* Niin vanhoissa uraanikaivoksissa EI taatusti räjäytellä!
Häkää kuitenkin muodostuu valtavat määrät. Kun säteilyn ionisaatio muuttaa hapen elektroneja irrottamalla ++..ioneiksi. Superherkästi kiinnittyviksi happiradikaaleiksi. Jotka palavat kiinni metaanin hiileen PALAMATTA !
Tämä on ihan keskeistä ymmärtää tuossa uraanihelvetistä kertovassa jutussa!

cosmich
-- Olet tässä kyllä oikeassa. X Ruksi seinään.

Tero
- Gammasäteet, säteily tunnetaan hapettavana reagenssina.
- Esimerkiksi metaani hapettuu kovin huonosti ilman painetta ja korkeaa lämpötilaa, kuten auton moottorissa. Häkä on varsin mystinen tuote, sillä yleensä hapettuessa tulee vain hiilidioksidia. Prosessissa täytyy olla hapen puutetta. Maan alla on hapen puutetta! Metaani hapettuu hyvin hitaasti laimennettuna ilmaan ja VAIN FOTONIEN avulla. (Siis säteilyn energialla!) Säteilyn muodostamaa otsonia on myös syytetty aiheuttajana välivaiheeksi. Artikkelit mainitsee myös hään (CO) . Jota tulee hapen pitoisuuden ollessa maan alla uraanikaivoskentillä, kuin suoraan ilman 21% hapessa.

Niin, kelasin noita kemikaaleja, ja kemistinä lopulta käsitin miten metaanista tulee muurahaishapon kautta häkää, CO. No problem. jatkakaa.

https://environmentofearth.wordpress.com/2009/09/13/methane-cycle-in-atmosphere/
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on July 18, 2015, 03:44:53 PM
_________________________________

Arto Lauri 125. Dielektric

https://www.youtube.com/watch?v=WNgkrJNbxBQ
---------------------------------

Arto Lauri 124. Health

https://www.youtube.com/watch?v=-cL-iFaHFeY
-----------------------------

Chemitrail aluminum

I have for years come to develop ways and techniques to get PHYSICALLY closed chemitail aluminum use. The substance is notorious for its ability to tyhmentää victims. It has therefore been particularly important for me to get out of metal.

Aluminum is applied to 0.1mm size made of fused glass beads industrially surface. That, however, aluminum already degraded atmospheric radiation and the remaining only a flawless round glass beads of rain waters. Water destroys the rest of electrolytic aluminum residues in an instant.

Summer 2015 brought once again an entirely new way to distribute this electronically saturated aluminum for the destruction of mankind. Millions of cargoes chemitrail aluminum conspicuous by their absence still of microscopic images. But, fortunately, finally, I developed directly from the air ionizer market receivables sampling systems. And the rest is legendary. At long last I present to you the world's first documentaries on the subject.

 What kind of a scary sharp spike and it is only 0.1mm sized aluminum fog with citizens IAEA action now poisoned. Thanks for nuclear power plants of tonnes of Pu 239 channel radiation ions. Today, upon purchase of one hundred billions of euros chemitrail machines such gleaming killer. Similar images you have not seen ever, anywhere before!

http://kuvapilvi.fi/k/y16b.jpg
(http://kuvapilvi.fi/k/y16b.jpg)

http://kuvapilvi.fi/k/y1eO.jpg
(http://kuvapilvi.fi/k/y1eO.jpg)

http://kuvapilvi.fi/k/y1ep.jpg
(http://kuvapilvi.fi/k/y1ep.jpg)
---------------------
---------------------

Chemitrail alumiinia

Olen vuosien ajan koittanut kehittää tapaa ja tekniikkaa saada FYYSISESTI kiinni chemitail käytön alumiinia. Aine on surullisen kuuluisa kyvystään tyhmentää uhreja. Siksi metalli  on ollut minullekin erityisen tärkeä saada selville.

Alumiinia on levitetty teollisesti tehtyjen 0,1mm kokoisten sulatettujen lasikuulien pinnalla. Siitä kuitenkin alumiini hajoaa jo ilmakehän säteilystä ja jäljelle jäävät vain virheettömän pyöreät lasikuulat sadevesiin. Vesi tuhoaa elektrolyyttisesti loputkin alumiinin jäämät hetkessä.

Kesä 2015 toi jälleen täysin uuden tavan levittää tätä elektronikylläistä alumiinia ihmiskunnan tuhoksi. Miljoonat lastit chemitrail alumiinia loistivat poissaolollaan mikroskooppikuvissa silti. Mutta onneksi viimein kehitin suoraan ilmasta ionisaattorilla saatavat näytteenoton systeemit. Ja loppu on legendaarista. Vihdoin viimein voin esitellä teille Maailman ensimmäiset dokumentit aiheesta.

 Millaisilla pelottavan terävillä ja piikkisillä vain 0,1mm kokoisilla alumiinisumuilla kansalaisia IAEA toimin nykyään myrkytetään. Kiitos ydinvoimaloitten tonnien Pu- 239 kanavasäteilyn ionien. Nykyään päällemme sataa miljardeilla euroilla ostettua chemitrail koneista tällainen kiiltelevä tappaja. Vastaavia kuvia ette ole nähneet koskaan, missään ennen!

http://kuvapilvi.fi/k/y16b.jpg
(http://kuvapilvi.fi/k/y16b.jpg)

http://kuvapilvi.fi/k/y1eO.jpg
(http://kuvapilvi.fi/k/y1eO.jpg)

http://kuvapilvi.fi/k/y1ep.jpg
(http://kuvapilvi.fi/k/y1ep.jpg)
---------------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on July 26, 2015, 11:41:50 PM
_________________________________

Arto Lauri 126.From the air

https://www.youtube.com/watch?v=7lhT8j0ASv4
-----------------------------

Arto Lauri 127. Free Energy 13

https://www.youtube.com/watch?v=UIYYDVt-OS8
--------------------------------

666 Part 6

Very many forecast an attempt to guess what the end of the period mentioned in the Bible of the devil figure "666" really mean? In practice, always finding an answer to a personal name. In general, even the president, or director's name. Who happens to be around the same time in power. I read at that very prophecy that put Barack Obama in the US presidential inside this issue of The World's Most Wanted series. Approach way is in itself of course, "logical".

 But in fact, I do not think that numbered series means people at all. But some such thing, or phenomenon. That touches every single people of evil time. Before the end of the world. If the modern person asked. What he thinks is the most extreme thing he knows for billions of people as a threat? The answer is surprisingly clear. Japan is hardly any other issue characterized by its disasters as just the greatest evil force NUCLEAR POWER!

The same is the greatest threat to mankind's destruction, the phenomenon has plagued it since 1945. If we calculate the Fukushima since 2011 from Hiroshima in 1945. We will have a very interesting read a series of 66! This particular number sequence characteristic of the entire world most prominent feature worst of humanity itself invented power. NUCLEAR POWER! 666 Chapter Serie thus says the 66.6 year period for which nuclear power and its extremes destroyed destroying all Tellu and the living humanity and live the life. Regarding always EACH its living creatures!
------------

666 Osa 6

Hyvin monissa ennusteissa yritetään arvata mitä Raamatussa mainittu lopun ajan paholaisen luku "666" oikeasti tarkoittaisi? Käytännössä aina etsitään ratkaisua henkilön nimistä. Yleensä vielä sen presidentin, tai johtajan nimestä. Joka sattuu olemaan samoihin aikoihin vallassa. Luin tuossa juuri ennustusta, joka asetti Barack Obama USA presidentin tähän Maailman etsityimmän numerosarjan sisälle. Lähestymisen tapa on sinällään toki "loogista".

 Mutta itse en usko, että numeroitu sarja merkitsee ihmistä lainkaan.  Vaan jotain sellaista asiaa tai ilmiötä. Joka koskettaa joka ainoaa ihmistä pahuuden ajassa. Ennen Maailman loppua. Jos nykyajan ihmiseltä kysytään. Mikä hänen mielestään on äärimmäisin asia, jonka hän miljardien ihmisten uhkana tietää? Vastaus on yllättävän selvää. Japania on tuskin mikään muu asia leimannut sen tuhoissa kuin juuri pahuuden suurin voima YDINVOIMA!

Sama suurin ihmiskunnan tuhon uhka, ilmiö on vaivannut sitä vuodesta 1945 lähtien. Jos laskemme Fukushima 2011 vuodesta pois Hiroshiman 1945. Saamme erittäin kiinnostavan lukusarjan 66! Tämä kyseinen lukusarja leimaa koko Maailman keskeisintä kaikkein pahinta ihmiskunnan itse keksimää voimaa. YDINVOIMAA! 666 Lukusarja kertoo siis niistä 66,6 vuodesta, jonka ajan ydinvoima ja sen äärimmäisyyksien tuhot hävittävät koko Tellusta ja siinä elävää ihmiskuntaa ja elävää elämää. Koskien aina sen JOKAISTA elävää olentoa!
------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on August 01, 2015, 10:47:11 PM
_________________________________

Arto Lauri 129. Vacuum test

https://www.youtube.com/watch?v=7G61E4bqYeg
 ------------

Arto Lauri 128. Caldicott
https://www.youtube.com/watch?v=j8U9_YeIPJk
 --------------------

Veljesseura.org harvest 07.2015
 Author Markku Meilo »30/7/2015 1:37

Antonlaurio

* Understand also that of thousands of mass murder in 1945 in Japan started NUCLEAR finally lost faith in the people themselves. So by killing this same age in Japan in 2011 once again tens of thousands.Nuclear power therefore represents the ultimate evil, which humanity is 2000 years warned of the beast kingdom period 66.6 years jakoso number "666"!
 -

Markku Melo
 Kalkulate just for fun in the Bible the amount set out killed by a god, therefore they are mentioned in the numbers of cases, after having captured innumerable, as the deluge etc. Since its balance imaginary god of the Bible (which, however, is not one and the only one) would have quite a hypocrisy criticized the current nuclear power. I think that is suggested by a party pursuant to primarily graven image mockery of the Bible.
 -

Antonlaurio
 Yes reflects the author's representative carved into the stone SUPO- the world, if VT: himota as compared to nuclear criticism mock God ..!. In what kind of world, such OFFICERS really lives decompose the human kingdom of radiation killing? Can such longer be regarded as falling within humanity?
 --------

Veljesseura.org satoa 07.2015
 Kirjoittaja Markku Meilo » 30.07.2015 01:37

Antonlaurio
 *Ymmärtää myös sen, että tuhansien massamurhalla 1945 Japanissa alkanut YDINVOIMA menetti lopullisesti ihmisissä uskonsa itseensä. Niin ikää tappamalla samaisessa Japanissa 2011 jälleen kymmeniä tuhansia.

Ydinvoima siis edustaa sitä äärimmäistä pahuutta, josta ihmiskuntaa on 2000 vuotta varoitettu pedon valta- ajan 66,6vuoden jakosolla numerolla "666"!
 -

Markku Melo
 Laskehan ihan huviksesi Raamatusta jumalan tappamiksi esitettyjen määrä, siis ne lukumäärinä mainitut tapaukset, joiden jälkeen jää lukematon joukko, kuten vedenpaisumus jne. Sen saldon jälkeen Raamatun kuvitellulta jumalalta (joka tosin ei ole yksi ja ainoa) olisi melkoista tekopyhyyttä moittia nykyistä ydinvoimaa. Sellaisen esittämin on mielestäni lähinnä Raamatun jumalkuvan mukaisen tahon pilkkaamista.

-
 Antonlaurio

 Kuvastaa kyllä kirjoittajan edustavan kiveen hakattua SUPO- maailmaa, jos VT:nä himoaa verrata ydinvoiman kritiikkiä Jumalan pilkkaan!.. . Millaisessa maailmassa tällaiset POLIISIT oikeasti elämäänsä lahottaa ihmiskuntaansa säteilyin tappaen? Voidaanko tällaista enää pitää ihmiskuntaan kuuluvina?
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on August 17, 2015, 10:00:51 AM
________________________________

Arto Lauri 131.von Braun
https://www.youtube.com/watch?v=qNcMLm-o-yQ

-----
Arto Lauri 130. Uri Geller
https://www.youtube.com/watch?v=IW4-aVKzyeQ

--------
Finnish Russian coup 08.2015

Now Finland did not comply with international USA imposed by the IAEA nuclear security. Also, Agency of 10% absolute acts. Displays laistavan EU's key provisions as well. By means of fines sanktiodut the EU's 39% / 2020 and also 80% / year in 2050 orders for new energy minima are ignored. Originally a strange change of Arrangement and all that? From this can be done up to two very contrary to our democracy worrying main conclusions directly. Big our government topple the bloody patterns on coming! At the rate of a blush. Clearly there has been any changes, which people have not heard the Board of Directors in Finland.

A / Finland intends to sell its energy supply entirely. Also, the last western TVO's reactors aspiring country for a Russian ydinimperiumille. Anyone who does not care about the only known all nuclear safety provision in the future.

B / Finland also clearly displays the planning already detaches itself from the EU. As clearly plans to exit from it completely from Russia under the JO in our country called the Holy River occupying power!
-----------

Suomen Venäjän vallankaappaus 08.2015

Nyt Suomi ei näytä noudattavan USA määräämiä kansainvälisiä IAEA ydinturvaa. Myös IAEA:n 10% ehdottomia säädöksiä. Näyttää laistavan EU:n keskeiset määräykset myös. Sakoin sanktiodut EU:n 39%/ 2020 ja myös 80%/ vuoden 2050 uudisenergian minimin määräykset jätetään huomiotta. Perin kummallinen asetelman muutos kaikkineen? Tästä voidaan tehdä kaksikin hyvin demokratiamme vastaista huolestuttavaa keskeistä päätelmää suoraan. Isoja hallintomme kaatavia verisiä kuvioita tulossa! Nopeudella joka hirvittää. Selvästi Suomessa on tapahtunut sellaisia muutoksia, joista kansa ei ole kuullut hallituksessa.

A/ Suomi aikoo myydä myös energian huoltonsa kokonaan. Myös viimeiset länsimaiset TVO:n reaktorit maahan pyrkivälle Venäläiselle ydinimperiumille. Joka ei tunnetusti välitä ainoastakaan ydinalan turvamääräyksestä jatkossakaan.

B/ Suomi myös näyttää selkeästi suunnittelevan jo irtaantumista myös EU:sta. Koska selvästi suunnittelee irtautuvansa siitä kokonaan Venäjältä JO maahamme Pyhäjoelle kutsutun miehitysvallan alaisuuteen!
-----------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on September 05, 2015, 10:59:17 PM
A1 Translaters

Arto Lauri 135.15c kWh

https://www.youtube.com/watch?v=Azl3pO-HgpE
---------------------

Arto Lauri 133. Parviainen, Lahtinen 2

https://www.youtube.com/watch?v=5GGhFg3_eTI
--------------

Arto Lauri 132. Kristian Parviainen, Jussi Lahtinen, Imai Hideyuki.

https://www.youtube.com/watch?v=CPDDBuWMM30
---------

Arto Lauri 134. Blue-green algae

https://www.youtube.com/watch?v=hXw_CuWODhE
------

Arto Lauri 131.von Braun

https://www.youtube.com/watch?v=qNcMLm-o-yQ
-----

World running out of nuclear forces
end end end

I heard otherwise 2015.08.27 FB. the prophecy of Israel. Decrease in the Book of Daniel, that when Israel received in the summer of 1967.  After the Six Day War Temple Square in 1900-year break again access. It is calculated forward 49 years.
  So, in the summer of 2016 this interpretation of apocalyptic prophecy initially be launched
--------------------

Maailma loppumassa ydinvoimin
loppu loppu loppu

Kuulin muuten 2015.08.27  FB. ennustuksen Israelista. Laskevat Danielin kirjasta, että kun Israel sai kesällä 1967.
 Kuuden päivän sodassa Temppeliaukion  1900 vuoden tauon jälkeen taas käyttöönsä. Siitä lasketaan eteenpäin 49 vuotta. Eli 2016 kesällä tämän tulkinnan Maailmanlopun alun ennustus käynnistyisi.
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on September 23, 2015, 10:06:25 AM
WHY refugees right now?
Nuclear desertification

Very rarely have told them the background. Why right now 2015 Arab countries will be the order of a million refugees to Europe? The thing is very strange. Because everything else around the subject certainly under discussion. Journal of the Society opened the first of these closed doors. Magazine tells the summer issue of:

"The main reason why the flood of refugees will test the resilience of the recipient. Due to the fact that the Arab-inhabited areas koittelee the biggest drought in 100 years! Keeping the farm areas has had to be impossible. Because the ground water for irrigation are exhausted. Rural areas people forced to move because the provinces. And at the same time EATING and drinking water start at the end of the great cities. "

Journal says directly that at issue in the majority of humanity to the constant migration wave of the future in September. A constant lack of water! While a single 1000MW nuclear power plant condensate water evaporates blithely torneissaan as many as a million people living waters without a break in the sky! It will be what nuclear forces are ordered. . .
---

- NUCLEAR what it REALLY is?

- Rarely you can get answers to this sensitive issue.

- Now you get both answers, and also figuratively here:

MIKSI pakolaisia juuri nyt?
ydin aavikoitumista

Todella harvoin on kerrottu niitä taustoja. Minkä takia juuri nyt 2015-  Arabimaista tulee Eurooppaan miljoonaluokkaa pakolaisia? Asia on erittäin outoa. Koska kaikkea muuta aiheen ympärillä kyllä keskustellaankin. Seura lehti avasi ensimmäisenä näitä suljettuja ovia. Lehti kertoo kesän numerossa aiheesta:

" Keskeinen syy siihen, miksi pakolaisten tulva koettelee sietokykyä Euroopan vastaanottavissa. Johtuu siitä, että Arabien asuttamia alueita koittelee suurin kuivuus 100 vuoteen! Maatilojen pitäminen alueilla on käynnyt mahdottomaksi. koska pohjavedet kasteluun ovat loppuneet. Maaseudulta väki pakkomuuttaa siksi maakuntiin. Ja samalla ruokava ja juomavesi alkavat loppua myös suurista kaupungeista."

Lehti kertoo suoraan kyseessä olevan ihmiskunnan suurin myös tulevaan jatkuva muuttoaallon syy. Veden jatkuva puute! Samalla kun yksittäinen 1000MW ydinvoimala haihduttaa surutta lauhde vesi torneissaan peräti miljoonan ihmisen elinvedet tauotta taivaalle! Sitä tulee mitä ydinvoimin tilataan. . .
---

- YDINVOIMA , mitä se OIKEASTI   on?

- Harvoin saat vastauksia tähän arkaan kysymykseen.

-  Nyt saat sekä vastaukset, että myös kuvallisesti täältä:
_________________________________

Arto Lauri 141.Grass Empire
https://www.youtube.com/watch?v=J1NLqm8C_GI
--------------------------------------------------

Arto Lauri 140. 2014.01
https://www.youtube.com/watch?v=uxRk5jbTnC0&feature=youtu.be
-------------------------------------------

Arto Lauri 139. ONE
https://www.youtube.com/watch?v=d6rKqOIp7Hc
----------------------------------------------

Arto Lauri 138. Nuclear power losses
https://www.youtube.com/watch?v=PdJH_RLCO0k
--------------------------------------

Arto Lauri 137. Kristian C
https://www.youtube.com/watch?v=CKfa-E9UWPc
--------------------------------

Arto Lauri 136. Daniel
https://www.youtube.com/watch?v=NIg-TpJ23LY
-------------------------

Arto Lauri 135.15c kWh
https://www.youtube.com/watch?v=Azl3pO-HgpE
---------------------

Arto Lauri 133. Parviainen, Lahtinen 2
https://www.youtube.com/watch?v=5GGhFg3_eTI
--------------

Arto Lauri 132. Kristian Parviainen, Jussi Lahtinen, Imai Hideyuki.
https://www.youtube.com/watch?v=CPDDBuWMM30
---------

Arto Lauri 134. Blue-green algae
https://www.youtube.com/watch?v=hXw_CuWODhE
------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on October 15, 2015, 08:11:51 PM
Ihmehitsari 10.2015

Well Arto, Surely it is already close to what part of for almost himself. NANO cellulose coated with aluminum, of course, also needed a little silver and a few harsh chemicals, 100 square meters produce paper weighs 120 grams while the thickness of the 10y is a millionth part of the m .. It is these chemicals (barium) make it a bluish tint to the paper.

But how aluminum can be made uniform coating even on paper thickness of 7 micrometres, that's it, then the problem is. Small tip could say that you need a lot of heat and little air.

Top stuff we are made, our own field Messerschmitts, but let's not bigger cash is no noise kept. Why should one not, because we are a customer-oriented actor, and not practiced in retail sales.

See where China is our Group's factories. Just would unlock a whole new production line there. Our products developed by far are doing.
---
Ihme hitsari 10.2015

No niin Arto, tässähän ollaan jo lähellä sitä, mitä osaan jo liki itsekin. NANO selluloosaa pinnoitetaan alumiinilla, toki tarvitaan myös hieman hopeaa ja muutamia vahvoja kemikaaleja, 100 neliötä tuota paperia painaa 120 grammaa kun paksuutta on 10y miljoonas osa metriä.. Juuri nuo kemikaalit, (barium)  tekevät sen sinisen sävyn siihen paperiin.

Mutta miten alumiini saadaan tasaiseksi pinnoitteeksi vaikkapa 7 tuhannesosamillin paksuiseen paperiin, siinäpä se sitten ongelma onkin. Vihjeeksi voisi sanoa että tarvitaan paljon lämpöä ja vähän ilmaa.

Huippu juttuja me tehdään, oman toimialamme Mersuja, mutta eipä isommin ole melua pidetty. Miksi pitääkään, koska olemme asiakaslähtöinen toimija, eikä harjoiteta vähittäismyyntiä.

Katso kun Kiinassa on meidän konsernin tehtaita. Juuri taisivat aukaista ihan uuden tuotantolinjan sinne. Meidän kehittelemiä tuotteita osin tekevät.
_________________________________

Rto Lauri 146. Catalyst

https://www.youtube.com/watch?v=xIgkdmAWh_g
---------------

Arto Lauri 147. Duct tape

https://www.youtube.com/watch?v=m6yK7fR-p-4
-------------------------

Arto Lauri 145. Laser

https://www.youtube.com/watch?v=uT55AcujqyM
-----------------------------

Arto Lauri 144. Vacuum tube

https://www.youtube.com/watch?v=NWhcgabYge8
-------------------------------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on October 25, 2015, 11:53:06 AM
Arto Lauri towards on the journey Hollywood publicity 2015!

Arto Lauri matkalla kohti Hollywood julkisuutta 2015!
_________________________________

Arto Lauri 148. Hollywood

https://www.youtube.com/watch?v=iuRZtP0w1ho
--------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on October 26, 2015, 10:10:19 AM
http://waytooindie.com/review/movie/the-return-of-the-atom/

http://www.hollywoodreporter.com/review/return-atom-atomin-paluu-tiff-820832

Arto Lauri towards on the journey Hollywood publicity 2015!

Arto Lauri matkalla kohti Hollywood julkisuutta 2015!
_________________________________

Arto Lauri 148. Hollywood
https://www.youtube.com/watch?v=iuRZtP0w1ho
--------------

Cold fusion devices to the markets 2016
Nuclear energy-trade completely in the panic cheap energy from the newcomer

Kylmäfuusiolaitteet markkinoille 2016
ydinvoima-ala täysin paniikissa halvasta energian tulokkaasta

5 Months recap includes: Independent confirmation of 1 MW E-Cat Plant, commercialization expected March 2016, focusing on manufacturing preparation; customers lining up, $3 billion in pre-orders; X Reactor; replications; new investors, 2.5 years due diligence; US patent awarded, international filed, trademark awarded; many academic publications.

Kylmäfuusiogeneraattorit markkinoille ENSI VUONNA.

5 Menneen kuukauden tapahtumien kertaus sisältää. Riippumattomat tahot vahvistaneet 1 MW E-Cat Plant, voimalan. Kaupallistaminen odotettavissa maaliskuusta 2016! Keskittyen kaupallisen valmistamisen aloittamiseen. Asettaen. Tilaajien asiakkaat riviin,. Jo 3 $ miljardilla tehty ennakkotilauksia X Reaktorista. Kooten yhä uusia sijoittajia 2,5 vuotta pitkään jonotuslistaan. US-patentista tehty kansainvälinen anomus. Tavaramerkki myönnettynä. Hyväksyttyä tekniikkana jo monissa akateemisissa julkaisuissa myös.
------------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on November 15, 2015, 02:02:15 PM

2015.11 FB T.Vehkala:

https://www.youtube.com/watch?v=7WwkddKt0SU
Fukushima UVic Woods Hole Has The Nuclear proctologist Arrested

The University of Victoria, B.C. CANADA and the Woods Hole Oceanographic Institution had me silenced and arrested. Please support me in this unrepresented attack ...

youtube.com.

Have you heard of this man yet

It was taken in by the police holding cell in the week 46.2015, while this core administration criticized all the time.
-
* CRAZY! The guy has been widely present her videos! Obama NUCLEAR-mafia roller !. . Shocking, after all! World losing out nuclear power, therefore, entirely ..
_________________________________

Arto Lauri 152. Forest explode

https://www.youtube.com/watch?v=PcDM_Wth2Sc
-----------

Arto Lauri 151. Organic ion A1 translation

https://www.youtube.com/watch?v=LqBW_7XeI5g
----

Arto Lauri 150. Militia(A1 Translaters.)

https://www.youtube.com/watch?v=ClQiTALjvFo
------

Arto Lauri 149. Copper

https://www.youtube.com/watch?v=lfwAiJXP3Mk
--------

2015.11 FB  T.Vehkala:

https://www.youtube.com/watch?v=7WwkddKt0SU
Fukushima UVic Woods Hole Has The Nuclear Proctologist Arrested

The University of Victoria B.C. CANADA and Woods Hole oceanographic Institution had me silenced and arrested . Please support me in this unrepresented attack...

youtube.com.

Ootko tästä ukosta kuullut vielä

Se vietiin jo poliisin toimesta selliin viikolla 46.2015, kun tämä kritisoi ydinhallintoa koko ajan.
-
* H U L L U A !  Kaverihan on ollut videoissaan esillä laajasti! Obaman YDIN-mafia jyrää!. . Järkyttävää sentään! Maailma sekoamassa ydinvoimasta siis  tyystin..
-----------
Title: Re: * Good video set.
Post by: maurilappi on November 16, 2015, 03:17:34 PM
(1920 Luvun ennustuksen pohjalta)

He Prophecy from 1920's - to TVO (Energy consortium managing Olkiluoto NPP's)


Foreword:

Olkiluoto is an small island, at western coast of Finland. This whole coastline is NOT sinking, but raising from the sea: last 500 years has seen coastline moving 100km (60miles) out, landowners must pay heavy levies to Finnish Land-Ministry - of this rising seafloor adding to the coastal farms. About 700 hectares of new land is rising from the sea every year ... Papal Global warmup tax-hoax revealed by facts on the ground: Seek 'kvarken land uplift'.

This island was harnessed on plutonium altar in 70's: as plutonium soup process creates insane waste heat, this toxic radioactive military aspect has been sugarcoated as clean environment friendly steam power station. This is why all dangerous over 450 and shaky NPP's are sitting on shorelines (callously waiting for a tsunami) - pumping this enormous excess heat along tritium radioactivity into the sea. The sea at Olkiluoto is known to be most Tritium polluted, over 100x compared to the Atlantic.

To be free in hideously radioactively destroying this environment and sea, the TVO power consortium bought local folks off from their farms - except Arto Lauri and his precious family who are still living (and continously harassed by TVO) on their beautiful seaside plot.


100 years ago

A true old sage lived on this island over hundred years ago, prophesying correctly about the misery waiting to happen. In the beginning of this NPP saga at TVO, they used to keep this prophesy visible - but for some reason only its first part...

The second part was tightly censored at Eurajoki - the Nuke-lubed Eurajoki County Council drinking from Olkiluoto international bottomless NPP-moneypit.

 
Prophecy

Pt. I, exploited by the official NPP 'truth'

"On the seaside edge of Olkiluoto island, there will be built high on a mast... I can see it like a manmade sun. There it will produce radiance and energy for all Finnish folks. And oh how this vision blinded my eyes! So huge will be this effect of the artificial sun be on millions folks under it."


Pt. II, 'Hatecrime text' of our millenium 2000

"Oh what did I see in my sinister vision, it spilled over from my soul with anxiety. Common folks were taught and forced to worship and adore the shining sun-like shine without limits. So colossal was the power from this Ba'al and evil glitter, that with its illusory shine it deceived millions to worship it as their god. Humans became ready to offer all they had onto the altar of this Golden Calf. There was no limit in what they offered to this Molok - even their offspring. The Creator of this Universum will not tolerate this, but He will ram these idolaters into great misery and age of angst. This coming time of weeping and gnashing of teeth will fill our country with agony up on the brims. Plenty of  wickedness will be moving above and under the folks.


Olkiluoto from 1950's

As God gives a Prophecy, He always prepares His own.

A young couple moved on this island community buying a small farm. In time they would have kids and live normal happy quiet life in mother Suomi-Finland. The old man's prophecy rested dormant, waiting for those things to be happen: the youngest son, Arto grew in the community ... was educated and started his career - in the newly built Plutonium factory - hideously called Nuclear Power Station.

Whistleblower inside TVO: Arto's skis were crossed with this criminal enterprise mgmt goons from the very beginning: he started to wonder about the massive waste energy heating this shallow sea. He went measuring and calculating the input/output - and came to see that something was dangerously amiss. He was caught in his measurement acts and warned - however, his mind was set in the Truth. Time and time again he bumped into filthy plutonium industry secrets - causing him to become persona non grata: there has been numerous instances to silence him forever.

Arto's deeds and writings did not go unnoticed: Finnish broadcasting company YLE made an interview in 2009 and the Tritium radioactive waste scandal burst into public view. And of course, the manager of YLE was later dismissed for letting folks to see it ... actually all nations are thick as thieves supporting their Molok's loot.

Olkiluoto mgmt bosses caught in the tritium -murder act were dismissed - while this tritium crime continues as of today. And of course our whistleblower, Arto Lauri was dismissed: no trial of the OL crimes or whatever NPP glopapal crimes will never happen, prophecy of this Molok's power proven.


Conclusion:

So here we Finns are, gnashing our teeth, suffering from anxiety of cancer - as prophesied. Sick people waiting for the prophecy to reach its total fulfillment ... Criminals are still at large, busy celebrating their loot of the incredible massive Global bottomless death-business moneypit.

Mind you dear inhabitant of this globe: you are now inhaling the same toxic air as we Finns are. Here on pour globe there are over 450 plutonium factories pumping their toxic radio-active soot into the atmosphere 24/7/365. Not to speak of the designed disaster of Fukushima.

Ref.
http://www.geophysica.fi/pdf/geophysica_2015_50_2_049_poutanen.pdf

http://www.hollywoodreporter.com/review/return-atom-atomin-paluu-tiff-820832

https://vimeo.com/141028400
-------------